Forskning: Rotter tenker abstrakt


Man har lenge trodd at mennesker er alene om evnene til å tenke abstrakt, men nyere britisk forskning med lyd og lys viser at også rotter har en slik evne.

Undersøkelsene viste at rottene kunne lære abstrakte regler ved å gjenkjenne ulike lydfrekvenser for mat. Det har tidligere vært påvist ved hjelp av babyer at evnen til å sette sammen lyder kommer forut for evnen til språk. Det finnes også tidligere forskningsresultater som påviser at primater og enkelte fuglearter også kan ha en evne for å gjenkjenne lydsekvenser, men man har ikke hatt tilstrekkelig materiale til å sette evnen i forbindelse med abstrakt tenkning. I et eksperiment ble en gruppe rotter utsatt for ti runder med tester som innebar eksponering for seks ulike lyssekvenser, mens en annen gruppe rotter på lignende måte ble utsatt for lydsekvenser. Testene med lys og lyd ble satt i forbindelse med mat. Det viste seg at det oppsto forventing hos rottene til å få mat alt ettersom hvilke lys og lyder de ble utsatt for. Rottene lærte seg raskt hvilke sekvenser som betød mat, og de kunne like raskt omstille seg og videreføre den tillærte regelen til andre og nye lyder.

Mer hos forskning.no og Science vol. 319 nr. 5871