”World Congress for Alternatives & Animal Use in the Life Sciences”" /> Etisk læring på internasjonal konferanse - NOAH - for dyrs rettigheter

Etisk læring på internasjonal konferanse

av Siri Martinsen

Utviklingen av alternativer går raskt, holdningsendringene i forskningsmiljøer som bruker dyr går langsommere – det kan man slutte av ”World Congress for Alternatives & Animal Use in the Life Sciences”, arrangert for sjette gang i Japan august 2007.

Over 900 representanter fra forskningmiljø, industri, myndigheter og organisasjoner verden over deltok. Deriblant også en InterNICHE-delegasjon hvor NOAH var representert. InterNICHE er NOAHs samarbeidsnettverk i kampanjen mot dyreforsøk i undervisningen, og presenterte totalt 3 taler og 4 postere om forsøksdyrfri undervisning på kongressen.

Suksess for forsøksdyrfri undervisning

Den ene talen fokuserte på fremgang som er oppnådd verden over for alternativer til forbruk av dyr i undervisning. Med støtte fra InterNICHE er dyreforsøkene byttet ut med andre metoder i flere universiteter i land som India, Russland, Ukraina og Romania bare i løpet av de siste fem årene. Men det finnes også universiteter som på eget initiativ har vært foregangsinstitusjoner, slik som Ohio Veterinary University i USA som bare bruker modeller, data og donerte selvdøde dyrekropper til disseksjon. Dessuten har skolen har opprettet et samarbeidsprosjekt med en omplasseringsorganisasjoner, der studentene under veiledning av lærere, trener kirurgi ved å hjelpe til med sterilisering og andre operasjoner som dyrene trenger. På grunn av dette programmet blir nå 100% av dyrene funnet nye hjem til – tidligere tok omplasseringstedet livet av 50% av dyrene fordi det var vanskelig å finne hjem til usteriliserte dyr eller dyr som trengte operasjoner. Dette betyr at veterinæruniversitetet har reddet 2500 dyr i løpet av fem år – i tillegg til de dyrene de lot være å kjøpe fra forsøksdyrhandlere.

Disseksjoner uten å ta liv

Den andre talen beskrev hvordan disseksjoner av dyr kan gjøres på en etisk måte ved kun å benytte dyr som er døde på grunn av sykdom eller skader. Tradisjonen med bruk av donerte menneskekropper til medisineres undervisning kan overføres til veterinærmedisin og biologi – det er ingen grunn til at dyr skal bli drept for at noen skal studere dem. Studier viser at elever som dissekerer dyr som er drept for formålet utvikler respektløse holdninger overfor dyr, dårligere evne til å se dyrs lidelse og en tendens til å fraskrive seg ansvar for egne handlinger. Derimot viser studenter som dissekerer dyr som ikke er drept, men har dødd av f.eks. sykdom, en utviklet forståelse både etikk og fag. Flere steder er det nå startet opp ”donasjons-programmer” ved veterinærklinikker – der kroppene til dyr som dør av uhelbredelig sykdom eller skade doneres til universiteter. Etter foredrager fortalte en lærer fra et veterinæruniversitet i Pakistan at hun var interessert i å sette igang med et slikt program ved sitt eget universitet.

Veterinærstudenter inspirert

En gruppe japanske veterinærstudenter var blant kongressdeltagerne som ble inspirert av foredragene og ikke minst posteren ”Training the Animal Doctor: Caring as a Clinical Skill”. Denne posteren satt fokus på at hensyn til og forståelse for dyr i stadig større grad kreves av veterinærer – og hensyntagen og respekt for dyr burde dermed være ett selvsagt læringsmål. Imidlertid viser det seg at veterinærstudenter utvikler mindre empati med fremtidige pasienter gjennom studiet – og en trolig årsak er nettopp at de tvinges til å skade dyr ved å bruke dem i forsøk. De japanske studentene kjente seg igjen i beskrivelsen av denne konflikten, og ønsket selv å starte opp et donasjons-program for for å unngå drap av friske hunder til disseksjonene ved sitt universitet.

Ikke alle vil ha fremskritt…

Mange deltagere presenterte nyskapende alternativer innenfor både undervisning, forskning og produkttesting, og enda flere viste stor interesse for å bruke denne kunnskapen. Men man fikk dessverre også følelsen av at noen av aktørene var med, ikke for å lære mer om alternativer, men tvert imot markere sin motstand mot dem. Dette blir tydelig når man eksempelvis ser American Association for Laboratory Animal Science stå på stand med løpesedler lydende ”Dyreforsøk må fortsette for at medisinske fremskritt skal finne sted i fremtiden”. Eller når en av organisatorene, tilhørende forskningsmiljøet, i sin innledningstale slår fast at ”man kommer aldri til å kunne avskaffe dyreforsøk.” Utvikling av alternativer blir imidlertid vanskeligere og vanskeligere å se bort i fra også for de mest konservative.

Bidrag fra InterNICHE og NOAH til kongressen

  • «From Policy to Practice: Illustrating the Viability of Full Replacement”, Siri Martinsen & Nick Jukes
  • Ethically Sourced Animal Cadavers and Tissue: Considerations for Education and Training.”, Siri Martinsen & Nick Jukes.
  • ”Training the Animal Doctor: Caring as a Clinical Skill”, Siri Martinsen.
  • ”InterNICHE Humane Education Award: Assessing the International Impact”, Nick Jukes & Siri Martinsen.
  • ”Three´s a Crowd: The 1R of Replacement for Education and Training”, Nick Jukes & Siri Martinsen.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2007.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.