EU-forbud mot dyretesting


Denne våren innføres endelig forbud mot salg og import av dyretestet kosmetikk i EU. Fra 11. mars 2013 vil ingen kosmetikk som selges i EU altså ha vært testet på dyr, selv om de samme produsentene kan fortsette å selge egne dyretestede produkter i andre land. Spørsmålet er nå om Norge følger opp med eget forbud.

EU har siden 2009 hatt planer om import- og salgsforbud mot dyretestet kosmetikk. Det har lenge vært usikkert om vedtaket kom til å få gjennomslag i tide, men NOAH har nå fått melding om at EU planlegger å holde løftet sitt. 11. mars 2013 blir en historisk milepæl for bevisste kosmetikkforbrukere, dyrevernere, og ikke minst forsøksdyrene.

Håper Norge følger etter

NOAH har i over 20 år kjempet for EU-forbudet sammen med andre europeiske organisasjoner og firmaer som ikke tester på dyr. Allerede tidlig på 90-tallet samlet NOAH og The Body Shop Norge inn titusener av underskrifter til støtte for et slikt forbud. «Forbudet mot salg av dyretestet kosmetikk kommer ikke for tidlig, og det er en historisk dag når dette nå blir til virkelighet.», sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH er nå opptatt av at det samme forbudet også må implementeres i Norge slik at ikke Norge vil ha dårligere dyrevelferdsregler enn EU på dette området.

«NOAH har foreslått et selvstendig norsk forbud mot import av dyretestet kosmetikk for politikerne, da det har vært usikkerhet rundt utsettelse av EU-vedtaket. Nå er det imidlertid viktig at Norge ikke henger etter, men sørger for at de samme reglene for import og salg av kosmetikk også skal gjelde i Norge fra mars i år», sier Martinsen, som også sitter som dyrevernrepresentant i det offentlig oppnevnte Forsøksdyrutvalget.

Vil JA/NEI-lister fortsatt være relevante for EU?

Svaret er dessverre ja. Til tross for at det nå vil bli forbudt å dyreteste kosmetiske ingredienser og å importere eller selge kosmetikk der enten produktet eller ingrediensene i dette har vært testet på dyr, bør den bevisste forbruker fortsatt ikke støtte alle produsenter som selger kosmetikk i EU. Forbudet hinder nemlig ikke store produsenter som selger i flere land å fortsette dyretestingen utenfor EU, for eksempel i Kina, der dyretesting er påkrevd ved lov.

Produsenter som vil fortsette å selge produktene sine i Kina vil lett kunne opprette to produktlinjer – en som ikke testes på dyr, som sendes til EU, og en egen som sendes til Kina for obligatorisk dyretesting. Dette innebærer at det fortsatt er behov for JA/NEI-lister med oversikt over hvilke produsenter som tillater dyretesting utenfor EU.