Dyrs rettigheter på vitenskapens agenda

av Siri Martinsen

Studenter og lærere innenfor de naturfaglige disiplinene kom fra alle verdenshjørner for å delta på konferansen ”Alternatives in the Mainstream – innovations in life science education and training” – arrangert av NOAH og InterNICHE.

Konferansen var NOAHs store vår-satsing i forbindelse med kampanjen Etisk Læring. Gjennom nettverket InterNICHE, som jevnlig arrangerer lignende konferanser i ulike land, hadde over 150 representanter fra 32 land funnet veien til Kulturkirken Jacob ved Akerselven i Oslo. Her var universitetsprofessorer, utviklere av alternativer, politikere, studenter og kampanjemedarbeidere fra en rekke organisasjoner.

Innledning av verdenskjent filosof for dyrs rettigheter

Konferansen første inviterte taler representerte ikke naturvitenskapen, men kunne bidra med et kritisk blikk på akademiske tradisjoner: Emeritus professor i filosofi, Tom Regan, ved North Carolina State University utdypet konflikten mellom akademisk frihet og studenters samvittighetsfrihet i forbindelse med dyreforsøk.

«Konferansen var NOAHs store vår-satsing i forbindelse med kampanjen Etisk Læring.»

Professor Regan har utviklet en konsistent etisk teori som omfatter dyrs rettigheter: -Dyrs rettigheter går ut på at mennesker og dyr er like i nettopp dette aspektet: Vi bør ikke gjøre mot dyr det vi ikke ville ha gjort mot hverandre. Beklageligvis er dette prinsippet bare et munnhell for de fleste – industrier og myndigheter insisterer på at dyr blir behandlet “humant”, men det de gjør mot dyr står i sterk kontrast til dette begrepet, påpekte Regan. I sitt foredrag i Oslo la han også sterk vekt på at hensynsløsheten overfor dyr har hindret vitenskapelig tenking. – De studenter som våger å stille kritiske spørsmål overfor bruken av dyr, er i realiteten de som virkelig holder de akademiske prinsippene om kritisk tenking i hevd, sa Regan.

Prisbelønnet etolog om etiske studier av dyr

Marc Bekoff, professor i etologi ved Universitetet i Colorado, har årelang erfaring med studier av ville coyoter, ulver og fugler. Bare uker før han kom til Oslo, ble han tildelt en ettertraktet pris i sin hjemstat, for sin innsats innenfor etologien. Han er også Jane Godalls nærmeste samarbeidspartner i organisasjonen “Etologer for etisk behandling av dyr”. Professor Bekoff har gjennom egen forskning oppnådd en innsikt om dyrs liv som gjorde at han tok avstand fra dyreforsøk som metode og idag er en dedikert forkjemper for etikk innenfor naturvitenskapens behandling av dyr. På konferansen bidro han med to foredrag; ett som vektla hvordan studier av dyrs følelser kan lede til mer etiske læringsmetoder og et annet om hvordan etologer i sitt eget arbeid kan respektere dyr i praksis. – Jeg argumenterer for et paradigmeskifte i hvordan vi studerer dyrs følselser og hva vi gjør med informasjonen som vi allerede har. Studie av dyrs følelsesliv reiser en rekke viktige spørsmål om forskningens natur, sa Bekoff.

Portrett av professor Marc Bekoff
Marc Bekoff, professor i etologi.

Bekoffs andre foredrag var av spesiell interesse for norske forhold, sett på bakgrunn av at Forsøksdyrutvalget mottar stadig flere søknader om å utføre feltforsøk på dyr. Svært skadelige metoder blir ofte brukt – slik som å ta livet av dyrene i forskningsfangst på vågehval, eller bruk av kritiserte radiosendere som innvirker på livskvaliteten hos ville dyr. – Menneskelig manipulasjon kan være villedende og bidra til feil resultater i tillegg til innvirkningen det har på dyrene, opplyste Bekoff. – I studiet av dyr, må du være tålmodig. Det finnes humane og ikke-invasive måter å studere dyr på, det man må gjøre er å få studentene til å ta filmopptak av dyr og studere dette om og om igjen. Selv har jeg funnet ut mye av det jeg har skrevet om i min forskning gjennom nettopp timesvis av slike studier, sa Bekoff som har publisert over 200 vitenskapelige artikler og 18 bøker om dyrs adferd.

– Kirurgitrening på levende dyr er for alltid gjort overflødig!

Fra Syria til Oslo kom professor i nevrokirurgi Emad Aboud ved det Medisinske Universitetet i Arkansas, for å presentere sin unike metode for kirurgitrening, som også gir åpenbare muligheter innenfor kirurgisk forskning: – For å unngå bruk av levende anesteserte dyr i kirurgi-trening, særlig i forbindelse med prosedyrer som må simulere levende mennesker når det gjelder blødning, blodgjennomstrømning, karfylning og mikrokirurgi, utviklet vi en ny metode som bruker døde menneske-kropper forbundet med væskereservoar og pumpe. Man kan benytte hele kropper eller isolerte organer – og kan på samme måte bruke selvdøde dyr i veterinær kirurgitrening, istedenfor å bruke levende dyr som tas livet av for formålet.

Bilde viser virtual reality kirurgi

Ved å bruke denne teknikken vil man for alltid eliminere bruken av anesteserte friske dyr for kirurgitrening, uttaler professor Aboud. Nevrokirurgen demonstrerte sin teknikk på storskjerm, og uttalte med kraft og autoritet på slutten av foredraget: – Kirurgisk trening på forsøksdyr er illegitimt, dyrt nonsens og skulle ikke vært tillatt. Det er snakk om en totalt annerledes anatomi enn menneskekroppen og det finnes perfekte alternativer. Så la oss heve våre stemmer og si: det er en forbrytelse å bruke levende dyr for kirurgitrening!

Virtual reality istedenfor dyreforsøk: Norske og skotske pionerer på talerstolen

En viktig del av konferansen var presentasjonen av virtual reality-teknologi som alternativ til dyreforsøk. – Haptic-teknologi gjør at man kan oppleve berørings-inntrykk gjennom data. Slik teknologi kan gi et svært realistisk inntrykk av hvordan objekter føles. Ved Glasgow Universitet har vi utviklet simulatorer for blant annet drektighetsundersøkelse av hest og ku, sa professor i datateknologi, Stephen Brewster, fra veterinæruniversitetet i Glasgow. Brewster demonstrerte simuleringsapparaturen i sitt foredrag såvel som i konferansens utstillingsrom, og hadde en stor skare av interesserte tilskuere.

Bildet viser en mann som driver med virtual reality kirurgi
Virtual reality-kirurgi gjør at dybden og bredden av læringsopplevelsen blir utvidet.

Demonstrasjon av virtual reality-kirurgi ble det også fra det nystartede norske firmaet SimSurgery. Jan Sigurd Røtnes forklarte hvordan virtual reality kan erstatte bruk av dyr innenfor trening i kliniske ferdigheter og operasjoner: – Kirurgiske simulatorer blir nå brukt på sykehus for å forbedre trening og redusere kostnader i forbindelse med undervisning.

Fra dyreforsøksforkjemper til forsker på alternativer

Konferansens fokus var alternativer til dyreforsøk i undervisning – men flere av alternativene som ble presentert er også tydelige alternativer til forskning på dyr. Blant talerne som har blitt stadig mer overbevist over alternativenes muligheter er fysiologiprofessor Hans Braun fra universitetet i Marburg. – Jeg var den som sterkest fikk merke studentenes protester fordi jeg underviste i fysiologi hvor vi fortsatt brukte dyr – det klassiske froskenerve-eksperimentet. Jeg forsvarte dette forsøket med stor overbevisning. Men snart fant vi allikevel ut at datateknologi kunne brukes til å lage et virtuelt laboratorium hvor studenter kunne gjøre forsøk på samme måte som i virkeligheten, forteller professor Braun.

«Konferansens fokus var alternativer til dyreforsøk i undervisning – men flere av alternativene som ble presentert er også tydelige alternativer til forskning på dyr.»

Braun beskrev hvordan han, gjennom alternativer til dyreforsøk i undervisningen, begynte å se mulighetene for datateknologi som alternativer til dyreforsøk i forskning. – Slike datasimulasjoner er verdifulle instrumenter, ikke bare for undervisning, men også for forskning og har allerede drastisk redusert antall dyreforsøk i mange laboratorier. Farmasøytisk industri begynner å se kraften i datasimuleringer. Det er nylig opprettet et nettverk, “Network of Excellence” (BIOSIM), hvor 20 universitetsgrupper og farmasøytiske firmaer skal samarbeide om å utvikle datasimulasjoner for å teste medisiner mer effektivt og billigere, sa Braun.

Veterinær-professorer for alternativer

På talelisten for konferansen sto veterinærer fra universiteter over hele verden. En av dem var professor Daniel Smeak, institutt for smådyrkirurgi ved Ohio state University college of Veterinary Medicine, som kom rett fra sin presentasjon på en internasjonal konferanse om smådyrmedisin til “Alternatives in the Mainstram” i Oslo. – Jeg er overbevist om at studenter blir bedre forberedt på kirurgi når de bruker alternative metoder, uttalte Smeak, som i sin innledning beskrev hvordan han har utdannet veterinærer i kirurgi helt uten å bruke forsøksdyr eller dyr som blir tatt livet av.

Bildet viser donasjonshundefot
Gjennom etiske læringmetoder får studenten også ofte kjennskap til moderne teknologi og moderne forskningsmetoder.

Professor i anatomi ved Tufts Universitet for veterinærmedisin, M. S. Kumar, beskrev hvordan døde dyr kan brukes i undervisning på en etisk måte. – Tufts Universitet brukte pensjonerte veddeløpshunder for å undervise i anatomi for noen få år siden. For ti år siden startet utviklingen av et donasjonsprogram, hvor hunder og katter som døde av sykdom og alderdom på smådyrklinikker kunne doneres til undervisning etter sin død. Dette sparte livet til veddeløpshundene, som isteden ble omplassert. Donasjonsprogrammet ble startet på bakgrunn av studentenes opposisjon til å bruke dyr som var tatt livet av for formålet. Etterhvert har donasjonsprogrammet blitt utvidet til å inkludere selvdøde dyr fra gårder for å dekke undervisningen i anatomi for store dyr. Studenter får en bedre forståelse for anatomi og utfører disseksjonen på en mer ansvarlig måte, sa professor Kumar.

– Undervisningen er bedre uten dyreforsøk

Garry Scroop, professor i fysiologi ved det medisinske Universitetet i Adeleide kom fra Australia for å fortelle om sitt skifte fra dyreforsøk til moderne problembasert læring. – Den tradisjonelle undervisningen med dyreforsøk er lite egnet til å motivere studentene. Instituttet for fysiologi i Adelaide har gått bort i fra denne tradisjonen og erstattet den med student-baserte forskningsprosjekter hvor studentene bruker seg selv og sine medstudenter som forsøksobjekter. Som en konsekvens av dette har all bruk av dyr i undervisningen stoppet. Denne metoden er blitt beskrevet som eksempel på beste undervisningsmetode av “Higher Education Council of Australia”, fortalte professor Scroop.

Bildet viser en menneskehånd som holder en mus

Scroop holdt sin innledning om hvordan kritisk tenkning og problemløsning fremmes hos studenter som bruker alternativer til dyr, og mener at dyreforsøk som en metode for å utdanne fremtidens leger, veterinærer, biologer og forskere, er på vei ut: – Lærere innenfor akademiske fag har begynt å innse at de moderne fremgangsmåtene rett og slett er mye bedre enn de gammelmodige forsøks-prosedyrene. Hvorfor skal vi gjenta og gjenta 100 år gamle forsøk som er totalt irrelevante med hensyn til den menneskelige fysiologi? polemiserte Scroop.

– Etiske studenter er eneste måten å skape etiske forskere

Også psykolog Theodora Capaldo, som utforsker effekten av dyreforsøk i undervisningen, og hvordan dette former fremtidige forskere, talte til forsamlingen i Oslo. – For å sikre etisk forskning i fremtiden, må vi sørge for at studenter med medfølelse forblir innenfor naturvitenskapen. Nye generasjoner av forskere som ikke ønsker å skade dyr i sin forskning, er den eneste garantien vi har for at morgendagen vil gi forskning med høyere etisk standard enn idag. Man må være oppmerksom på den skjulte agendaen som ligger i bruk av dyr i undervisningen. Foreldede holdninger videreføres, og paradigmeskiftet som trengs for å få en bedre og mer etisk forskning uteblir, hevdet Capaldo.

Utstilling av alternativer

I kirkens krypt kunne studenter og lærere selv prøve ulike alternativer i utstillingen. Her var modeller for å lære operasjoner og kliniske ferdigheter, anatomimodeller og flere hundre CD-er med alternativer til forsøk. Å se alternativene i bruk og med egne øyne burde påvirke mer tilbakeholdne lærere såvel som de representanter for norske lovgivere som var tilstede. – Det var et godt og informativt utvalg av interessante alternativer, bemerket en fysiologiprofessor fra Tyskland. Særlig flokket tilskuere seg rundt virtual reality-oppsettet fra Skottland, og modellene for veterinærmedisin fra InterNICHEs utlånsbibliotek. – Det var flott å kunne prøve ut flere alternativer man bare har lest om, kommenterete en student fra Nederland.

Bildet viser Siri Martinsen som behandler en hund
I dag har vi 3000 eksisterende læringsmidler spesialdesignet for å erstatte dyreforsøk i undervisningen.

Konferansens kombinasjon av praktiske demonstrasjoner, vitneutsagn fra studenter og erfaringer fra lærere utgjorde en sterk påvirkning. I tillegg til de norske presseoppslagene, ble konferansen dekket med en 6-siders artikkel i et engelsk veterinærtidsskrift. En amerikansk professor kommenterte: – Jeg lærte mye her, det er første gang jeg har hatt mulighet til å lytte til et variert utvalg av temaer fra filosofiske diskusjoner om etikk til rent vitenskapelige temaer om bruk av dyr i forsøk. Det var velbrukt tid for meg.

«Konferansens kombinasjon av praktiske demonstrasjoner, vitneutsagn fra studenter og erfaringer fra lærere utgjorde en sterk påvirkning.»

Den samlede tilbakemeldingen understreket også bredden i konferansen; dyrerettighetsfilosofer og forskere som har utført dyreforsøk, lærere som kom på grunn av sin interesse for ny teknologi og aktivister som kom for å styrkes i kampen mot dyreforsøk, samvittighetsnektende studenter fra alle hverdenshjørner og lovgivende politikere, mennesker fra 32 land og 5 verdensdeler – alle var i fire dager samlet under samme tak i Oslo for å lære mer om respekt for dyr innenfor naturvitenskapen. Og takket være engasjerte foredragsholdere, innsats fra aktive i både NOAH og InterNICHE – og ikke minst førsteklasses veganmat – fikk de alle en opplevelse som oppmuntret til fortsatt arbeid for etisk læring – og etisk forskning.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2005.

NOAH jobber hardt for at forsøk med dyr skal erstattes med dyrefrie metoder,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.