Dyreforsøk skader mennesker


Følgende er et utvalg eksempler på at dyreforsøk ikke bare skader dyr, men også utsetter mennesker for fare:

Suprofen svartelistes

Leddgiktpreparatet suprofen (Suprol) ble trukket tilbake verden rundt i mai 1978 etter rapporteringer om nyreproblemer og smerter langs sidene av kroppen. Pasienter som opplevde disse bivirkningene måtte få nyrefunksjonen sin målt i to år etter at behandlingen var avsluttet. Farene var uventede fordi “I dyreforsøk har suprofen vist seg å ha en utmerket sikkerhetsprofil. Ingen merkverdige virkninger ble observert på hjerte-, nyre-, eller sentralnervesystemet hos flere arter.”

Talkumpulver en risiko for spebarn

I 1991 advarte engelske leger om at innpusting av talkumpulver kunne være en “uoppdaget trussel” for spebarn. Åtte dødsfall ble tilskrevet innpusting av talkumpulver. Selv om forsøksdyr er blitt utsatt for store doser talkum i flere årtier, var det ingen tegn på at det kunne være livsfarlig. I 1977 ble f.eks. rotter tvunget til å puste inn doser som var nesten 6 000 ganger høyere enn det enkelte spebarn ble utsatt for. Resultatene viste en beskjeden effekt på lungene.

Ni arter kunne ikke forutsi leverskader

Evicromil (kodenavn FPL 52757) ble utprøvd på mennesker som en astmamedisin etter at den hadde blitt testet på mus, rotter, hamstere, kaniner, ilder samt fire apekattarter. Selv om dyreforsøkene ble foretatt med større mengder enn det som ble regnet for mennesker, viste de ingen alvorlige bivirkninger. Men 20% av pasientene som deltok i kliniske studier viste tegn på leverskader, noe som førte til at medikamentet ble trukket tilbake.

Dyr og AIDS

Ikke engang sjimpanser utvikler AIDS etter infeksjon med HIV – dette setter selvsagt et spørsmålstegn ved gyldigheten av dyreforsøk. Men at AIDS ikke kan fremkalles hos dyr, er isteden blitt brukt som argument mot at HIV er årsaken til sykdommen.For øvrig blir flere vaksiner som ikke beskytter aper mot HIV, allikevel utprøvd på mennesker!

Anemikur uten hell på dyr

Når menneskekroppen lider av seriøs jernmangel, kan det være en nødvendighet å injisere jern direkte inn i blodet. Denne metoden ble utviklet på 1930-tallet, men kunne lett ha blitt forkastet dersom den hadde blitt testet på dyr. Resultater fra dyreforsøk i nyere tid konkluderer med at innsprøyting av jern ikke har noen terapeutisk verdi. Forsøk på rotter og kaniner fremkalte til og med kreft hos dyrene!

Hjertemedisin trukket tilbake

Prenylamine, et medikament for angina, ble trukket fra markedet i flere land i 1988 da det viste seg å øke hjerterytmen, noe som forårsaket besviming. Dyreforsøk ved Universitet i Gøteborg i Sverige viste tvert imot at hjertemedisinen reduserte hjerterytmen med inntil 25%.

Mentol og øyeirritasjon

Mentol har lenge vært en ingrediens i mange lindrende midler, både innvendig og utvendig. Dersom mentol kommer i kontakt med menneskeøyne kan det svi i opptil en halv time, men forårsaker ingen varige men. Kaninøyne derimot blir “alvorlig skadet” av dette stoffet.

Farlig cocktail skyldes dyreforsøk
I mange århundre har alkohol blitt ansett som giftig for leveren. Det vil si inntil midten av dette århundre da dyreforsøk frikjente alkohol som synderen. I et sammendrag av mange års alkoholforskning på dyr ble det konkludert med at “eksperimentelt bevis ikke har bekreftet troen på at alkohol er direkte årsak til leverskade”. Etter forsøk på rotter fastslo forskere at “det ikke er mer bevis for at ren alkohol er giftig for leverceller enn det er bevis for at sukker er det”. Idag antas det at alkohol er skadelig for leveren, men fordi dette er vanskelig å påvise på dyr, finnes det fortsatt de som tviler…

Arsenikk og de mislykkede tiårene

I over sytti år var forskere ikke i stand til å “bekrefte” kreftfarene med arsenikk ved bruk av forsøksdyr. Mistanker om at arsenikk kunne forårsake kreft stammer fra 1809, da dens skadelige virkninger i drikkevann først ble registrert. I 1887/88 beskrev Sir Jonathan Hutchinson de tidligste tilfellene av kreft forårsaket av arsenikk i medisinsk bruk. Som et resultat av dette har andre igjen kunnet rapportere om kreft i kjemikalie-, jordbruks- og metallarbeidere som var utsatt for arsenikk.

Arsenikkforsøk med dyr begynte i 1911 og en historisk analyse av temaet, publisert i 1947, beskrev hvordan dusinvis av forsøk ble gjennomført. Uansett hadde disse kun gitt “tvilsomme resultater.” Forøkene fortsatte, men viste seg fortsatt å være negative, og i 1969 uttalte forskere ved den amerikanske kreftforeningen at “arsenikk er mistenkt av mange forskere som kreftfremkallende i mennesker, selv om dette ikke støttes av forsøk på dyr”.

Først på 1980-tallet klarte forskere å fremkalle kreft ved hjelp av arsenikk i forsøksdyr – det vil si 180 år etter at giften ble mistenkt for å være kreftfremkallende hos mennesker.

Blekemiddel understreker verdiløsheten av hudtester

Kaniner og marsvin brukes hyppig til å avgjøre om et produkt fremkaller hudirritasjoner. Men ingen av dyrene er gode modeller for mennesker: Ved bruk av forsøksdyr regnes klorin-blekemidler som relativt ufarlige, siden de fremkaller kun “minimal synlig irritasjon” av huden. På mennesker derimot viste blekemiddelet alvorlige hudreaksjoner.

Rotter sår tvil om olivenolje!

Selv om olivenolje har blitt brukt på menneskekroppen i årtusener, viste forsøk på rotter ved universitetet i New York at olivenolje hadde en skadelig effekt. Rottene fikk hevelse, tilvekst av hudceller og mistet til slutt store hudflak! Dyreforsøk har også antydet at kokosolje, bakepulver og sitron konsentrat har uheldige effekter på huden.

Kostholdsstudier på forsøksdyr villedende

Befolkningsstudier og undersøkelser på frivillige mennesker har vist at for mye fett i kosten, spesielt mettet fett, er farlig. Forsøk på dyr viser også at for mye fett er farlig, men de antyder at det er flerumettet fett som er farligst…

Studier av mennesker har gang på gang vist at en diett med mye frukt og grønnsaker er kreftforebyggende. Til gjengjeld tyder dyreforsøk (bl.a. på rotter) på at enkelte naturlige substanser i frukt og grønnsaker forårsaker kreft!

Forsøk på gnagere forbigår kreftrisiko

Benzen er ingrediens i mange industriprodukter. Dette har ført til spørsmål om sikkerheten. Studier av mennesker har vist at benzen kan være kreftfremkallende. Tragisk nok ble bevis fra mennesker forkastet av dyreforsøk. Det konkluderes med at: “selv om det finnes pålitelig data fra mennesker som forbinder benzen med leukemi, er vitenskapsmenn tilbakeholdne med å karakterisere benzen som kreftfremkallende, siden det ikke er publisert rapporter som tyder på at dette er tilfellet hos gnagere”.

Falske resultater drepte tusener

En stor katastrofe fant sted i Storbritania på 60-tallet, da minst 3 500 unge astmatikere døde etter medisinell innhalering av isoprenalin. Forsøk på å få den samme effekten på dyr viste seg å være vanskelig. Forskere konkluderte med at “intensive toksikologiske (giftighets) studier på rotter, marsvin, hunder og primater, med doser som er langt høyere enn de på markedet… ikke har vist negative virkninger”.

Dyreforsøk gir falsk trygghet

Leddgiktmedisinen Surgam ble markedsført av Roussel laboratorier som overlegen i forhold til andre kurer. Påstandene var basert på dyreforsøk og viste seg ikke å holde for mennesker. Roussel ble saksøkt for villedende reklame og dømt til å betale en større bot. Vitner fra begge sidene innrømte at “data fra forsøksdyr ikke med sikkerhet kunne overføres til mennesker”.

Oversatt fra engelsk av Sonja Krag.
For detaljerte kildehenvisninger vises det til boka “Science on Trial – The Human Cost of Animal Experiments” av Dr Robert Sharpe, Awareness Books, 1994, 155 sider.