Animalske hormonmedisiner mot plager hos kvinne

av People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), oversatt av Kristin Abrahamsen

I dag benytter stadig flere kvinner hormonmedisiner som følge av plager i overgangsalderen og ved PMS (premenstruelt syndrom).

Hetetokter og annet fysisk og psykisk ubehag, samt premenstruele ubehag hos kvinner i alle aldre, har ført til økt produksjon av legemidler som inneholder østrogenet Premarin. Østrogenet som er et ekstrakt fra urinen til gravide hopper, blir også brukt som forebyggende medisin mot osteoporose, benskjørhet og hjerteinfarkt.

I løpet av noen få år er det forventet et bruk av Permarin hos omkring 8 millioner kvinner, som regelmessig vil gjøre seg nytte avc legemiddelet. Bruken av Premarin hos kvinner i en overgangsfase, vil omfatte 43 millioner. Mens dette betyr økt profitt for Canadas AYERST ORGANICS INC., som er verdens eneste produsent av Premarin, betyr det også mishandling og død for hundretusner av hester og føll.

For å produsere østrogenet blir hoppen gjort svanger, og det føres en kanyle inn I hestens urinrør. Fordi en ved å la hoppene bevege seg normalt ville komme til å miste noe av den verdifulle urinen, er durene tvunget til å stå på betonggulv i båser på henholdsvis 3×2 meter, mesteparten av det 11 måneder lange svangerskapet. I løpet av disse månedene er ikke hoppene I stand til å ta mer en ett skritt I hver retning, og de trange båsene tilater ikke enkle bevegelser som å snu seg rundt eller legge seg skikkelig ned.

«I løpet av noen få år er det forventet et bruk av Permarin hos omkring 8 millioner kvinner, som regelmessig vil gjøre seg nytte avc legemiddelet.»

Bønder som har brukt sine hopper til østrogenproduksjon rapporterer om forkjølede dyr med elendig helse, og med et høyt antall dødsfall blandt hestene. Etter fødselen får hoppen lov til to måneders frihet sammen med føllet, samtidig som de på nytt blir gjort svangre. De skilles så fra føllet og blir satt tilbake i urinproduksjon. Lik kalver som blir tatt bort fra sine melkekyrmødre for å bli oppfostret til kalvekjøtt, er også hoppenes føll mer et biprodukt av østrogenproduksjonen. Noen blir avlivet umiddelbart, andre blir holdt tilbake som erstatning for utslitte hopper, – eller for å utvide produksjonen. Mesteparten blir likevel solgt når de er omkring fire måneder, og sendt til fôringsfabrikker for å bli fetet opp for deretter slaktes.

Dyremishandlingen innen østrogenproduksjonen har forårsaket opprør hos nordamerikanerne, inkludert dyrevernforkjempere og kvinneaktivister. Industriproblemer som distribuering av illeluktende avfallsprodukter, bekymrer kanadiske miljøvernere og kommula etater. Den antatte ekspansjonen hos AYERST ORGANICS truer det kommende kloakksystemet med overbelastning.

Hormonbehandling i seg selv er i dag under økt granskning p.g.a. nyoppdagede skadevirkninger. Forskning har påvist at kvinner som bruker hormonpreparater kan få problemer med galleblæren, samt økt fare for bryst- og tarmkreft. Bivirkninger som kramper, vannansamlinger og migrene er også tilstede.

Det er i dag mulig å produsere syntetisk østrogen uten større kostnader enn det animalske. Metodene som benyttes for å produsere Premarin, og det animalske østrogenet i seg selv, kan derfor sies å være foreldede. Permarin er også det eneste animalske østrogenet som fremdeles produseres, og det er likevel forventet økt vekst, selv om det er vitenskapelig bevist at syntetisk østrogen som ”Estradiol Transdermal System”, ”Estradiol” tabletter, ”Estropiate” og ”Estrone” er minst like effektive.

«Dyremishandlingen innen østrogenproduksjonen har forårsaket opprør hos nordamerikanerne, inkludert dyrevernforkjempere og kvinneaktivister.»

Kanadiske dyrevernere klarte i 70-årene å få nedlagt en østrogenproduserende hestefarm i Ontario. Som et forsøk på ”imøtekommenhet” ga industrien forslag til bedre behandling av hester brukt til urinproduksjon. Likevel er det fremdeles bare anbefalinger, og industrien er ikke pliktet til å følge dem. Forslagene i seg selv er også temmelig lette å omgå.

I 1993 ble omtrent 75 000 hopper fra 485 farmer i Canada og Nord-Dakota sendt til AYERSTS østrogenproduserende fabrikk MANITOBA. Til sammen fødte de nærmere 90 000 føll, et antall som forventes tredoblet innen de nærmeste årene, dersom kvinner fortsetter å bruke ikke-syntetiske hormonmedisiner. 1200 farmer har pr. i dag søkt om tillatelse til å starte produksjon av animalsk østrogen, siden prisen på 17 dollar pr. 3,7 liter urin gir meget lønnsom fortjeneste. AYERST forbereder utbygging av MANITOBA til en verdi av nærmere hundre millioner dollar. 20 millioner kommer fra kanadiske styremakter.

Den siste løpeturen

Det er en kald novemberkveld. Holly og Jojo befinner seg blandt 72 andre hester, muldyr og ponnier presset sammen i en toetasjes dyretransport. Det er en og en halv dag til den er fremme ved slakteriet.

Holly er en sju år gammel hoppe, og Jojo er føllet hennes, en nydelig rødbrun og vilter kar som ble født i vår. Stoppested nummer en etter de dro fra deres forhenværende hjem, var auksjonen, hvor de ble skubbet inn i overfylte innhegninger. Større hester presset Jojo vekk fra mattrauene, så han forble sulten. Neste morgen ble hestene drevet inn i auksjonsringen. Holly ville ikke forlate Jojo, så hun ble som så mange andre hester pisket og sparket inntil hun gikk inn i ringen. Av 130 hester ble bare 16 kjøpt av privatpersoner, resten ble kjøpt av slakteriene. Den kvelden ble slakterihestene igjen stuet inn i en toetasjes dyretransport. Igjen gjorde Holly motstand, og igjen ble hun slått, men denne gangen med en elektrisk pigg. Ombord i dyretransporten ble hun stående sammenkrøket fordi bilen var beregnet på kyr og griser som ikke hadde Hollys høyde.

«Som alle animalske derivater fører også østrogenet med seg mulighet for uoverensstemmelser, mens syntetisk østrogen ikke blir overlatt til tilfeldighetene ettersom ingrediensene er konstante.»

Ettersom bilen begynte å bevege seg, måtte hestene kjempe for å holde seg oppreist på det glatte metallgulvet. Jojo greide det ikke, fanget mellom de andre hestenes ben fikk han panikk og veltet en av de andre hestene over seg. Han døde senere den kvelden. Dyretransporten fortsatte gjennom den frosne natten, hestene ble aldri sett til, gitt vann eller mat. Reisen fortsatte hele neste dag, til sent på kvelden. Til slutt rullet transportbilen inn foran slakteriet, og de hestene som var sterke nok til å gå ble hurtig ført av bilen. Hester som Holly, som var for svake til å stå, ble halt ut med rep sammen med de døde.

Var de heldige kom de kanskje til en slaktefabrikk som skaffet mat og vann på venterommet, for så å ta livet av dem raskt. Hvis ikke var holdningen blandt slakteripersonellet at et par dager til eller fra ikke hadde noen betydning. Innen en uke ville de være på noens tallerken i Europa eller Japan, eller i en boks med hundemat.

«Siden animalske produkter ikke inneholder fiber i det hele tatt, inneholder en kjøtteters fordøyelsessystem ofte for lite fiber til å frakte avfallshormoner effektivt bort. Dette kan igjen føre til reabsorbering av disse avfallshormonene.»

Mange leger betrakter overgangsalderen hos kvinner som en sykdom som bør behandles med hormonmedisiner. Men det finnes et annet alternativ. Hormonforandringer i alle aldre, også overgangsalderen, vil resultere i en betraktelig redusert intensitet om en har et kosthold basert på lite fett og mye fiber. Et kosthold med et høyt fettforbruk vil derimot øke østrogenproduksjonen før overgangsalderen. At man med høyt fettinnhold som regel også inneholder fibre, gjør heller ikke saken bedre. Kroppen kvitter seg med overflødig østrogen ved å overføre det fra blodet til fordøyelsessystemet, hvor fiber fører det med seg som avfall.

Siden animalske produkter ikke inneholder fiber i det hele tatt, inneholder en kjøtteters fordøyelsessystem ofte for lite fiber til å frakte avfallshormoner effektivt bort. Dette kan igjen føre til reabsorbering av disse avfallshormonene. Et kosthold basert på lite fett og mye fiber virker bremsende på østrogen-produksjonen både før og etter overgangsalderen, og effekten blir en mindre problemfylt overgang.

Osteoporose (benskjørhet) er en annen stor årsak til at leger skriver ut hormonmedisiner til kvinner. Det har nå vist seg at de prinsipielle bidragsyterne til denne sykdommen er animalske proteiner som trekker til seg kalsium fra benstrukturen, sammen med noe vi alle vet er lite heldig for oss, – lite mosjon, alkohol og tobakk. Den mest riktige løsningen ville være et vegetarisk kosthold med lite fett, mye fiber og daglig mosjon. Kroppens kalsiumbehov kan dekkes av grønne grønnsaker som bønner, erter, linser samt frukt.

Syntetisk østrogen å foretrekke fremfor Premarin

Mange leger som er blitt klar over mishandlingen bak Premarin, velger alternativ sytetisk østrogen. Østrogen fra planteuttrekk er er fullt på høyde med Premarin og inneholder 17-Beta Estradiol som er det naturlige østrogenet kvinner produserer.

Premarin østrogenet fra gravide hoppers urin er ikke den samme som hos mennesker. Som alle animalske derivater fører også østrogenet med seg mulighet for uoverensstemmelser, mens syntetisk østrogen ikke blir overlatt til tilfeldighetene ettersom ingrediensene er konstante.

Premarin er i følge Statens Legemiddelkontroll ikke registrert som legemiddel i Norge. – Derimot finnes det andre ikke-syntetiske østrogenpreparater i handelen, b.l.a. Østriol ”Pharmacia”

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/1994.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.