Ja til en hundevennlig hundelov


OPPDATERING: I mai 2022 fikk vi gjennomslag – en ny og bedre hundelov ble vedtatt! Kampen er likevel ikke over; noen viktige endringer gjenstår og NOAH jobber videre for disse. Takk for at du har bidratt til å bedre hunders rettsvern – signer gjerne for å støtte NOAHs fortsatte kamp for hensyn til hundene!

Denne signaturkampanjen krevde en ny, kunnskapsbasert hundelov hvor hensyn til hundenes egenverdi og behov sto sentralt. Hundeloven som Norge har hatt fra 2004 til 2022 dømte hunder til døden uten grunn – noe som bl.a. skjedde med hunden Bob.

En hånd som strekkes ut mot en hundevalp

Ny hundelov nå

82,269 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

     


Siste signaturer
82,269
Simen A.
jul 15, 2024
82,268
Mariell H.
jul 10, 2024
82,267
Vigdis K.
jul 09, 2024
82,266
ANITA S.
jun 27, 2024
82,265
Ida G.
jun 25, 2024
82,264
Tonje O.
jun 20, 2024
82,263
Ida S.
jun 18, 2024
82,262
Amalie b.
jun 18, 2024
82,261
Linda B.
jun 17, 2024
82,260
Emma k.
jun 06, 2024

Hvordan er den nye hundeloven?

I den nye lovens formålsparagraf står det nå at; «Hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. (…) Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder.» Både eiers ansvar og viktigheten av forbyggende og mindre inngripende tiltak understrekes. Fokuset på dyrevelferd for hunden reflekteres også i at det er innført kompetansekrav for eier. Lovens definisjoner er mer faglig funderte, slik at hunder forhåpentligvis ikke lenger kan tas livet av for rene bagateller.

NOAH har fått gjennomslag for flere opprenskinger i loven, der avliving ble brukt på en malplassert måte. I hundeloven av 2003 kunne politiet avlive alle hundene i en «husholdning» fordi de bodde sammen med en hund som hadde vært involvert i en hendelse. Denne praksisen har skapt sterke reaksjoner, og adgangen til å avlive flere hunder er nå borte. Tidligere kunne hunder avlives på bakgrunn av noens subjektive “utrygghetsfølelse”. I den nye loven er ordet «utrygghetsfølelse» fjernet, og kan ikke lenger brukes som avlivingsgrunn. Tidligere var det også adgang til å gjøre avlivingsvedtak hvis noen hadde hatt hunden løs i strid med loven. Dette er nå fjernet. Ved brudd på ordensregler er det tiltak mot eier som skal iverksettes – ikke avliving av hunden.

I § 18 om avliving av hund står det nå at politiet før vedtak om avliving skal vurdere «hvorvidt den som er blitt angrepet eller skadet, helt eller delvis har provosert et angrep». I § 18 står det nå også at det skal vurderes «om særskilte forhold ved hundens helse har medvirket til at hunden utøvet uønsket adferd». Det er veterinær som skal uttale seg om hundens helse. Til slutt skal politiet utrede «om det finnes andre tiltak som kan forebygge fremtidig risiko». 

Hva vil NOAH fortsatt endre?

NOAH mener at man i tillegg til de overnevnte modifiseringene av § 18 om avliving av hunder, burde innføre krav om sakkyndig vurdering før politiet gjør vedtak om avliving av hund. Videre mener vi kennelkostnader ikke skal betales av eier før saken er ferdigbehandlet – for å hindre dårligere rettsvern for hund og eier av økonomiske hensyn. Videre mener NOAH at loven bør presiserer enda sterkere at avliving kun er siste utvei også i akutte situasjoner. Til slutt mener vi at eier bør ha rett til å ta farvel men hunden dersom utfallet blir avliving – her fikk vi delvis gjennomslag ved at eier har rett til å møte hunden og si farvel, men det er ikke spesifisert at det gjelder tidspunkt for avliving (som av dyrevelferdsgrunner er det viktigste tidspunktet for hunden). NOAH jobber også for å endre forskrift om forbud mot ulovlige raser. Vi mener at hunder ikke skal avlives pga utseendet, men at man isteden kan ha forskrift som begrenser avl av hunder som står i risiko for å misbrukes, og regler om særlig kompetansekrav for å avle og holde visse hunder, noe som også vil sikre hundenes velferd.

Hvorfor vi trengte vi ny hundelov?

Allerede da dagens hundelov ble vedtatt i 2004, advarte NOAH mot at hundens og eiers rettsvern sto svakt, og at hunder kunne bli avlivet på sviktende grunnlag. Loven var utformet som om hunder i seg selv var et problem, og bygget ikke på noe hundefaglig kompetanse.

NOAH startet for alvor kampanjen for en ny hundelov som tar hensyn til kunnskap om hundens adferd og egenverdi, i forbindelse med vår kamp for at hunden Bob skulle få leve, som startet i 2015. Da hadde NOAH engasjert seg i en rekke saker over ti år, hvor hunder ble dømt til avliving på sviktende grunnlag. Bobs sak var svært urimelig: En politipatrulje på Grønland i Oslo, valgte å reagere på Bob uten at noe galt hadde skjedd, men fordi han var stor og sto bundet utenfor en butikk. Dette i seg selv er ikke lov, men har ikke noe med hunden selv å gjøre. Etter å ha stresset Bob med en ufaglig «adferdstest» utført på åpen gate av politibetjenter som innrømmet å ikke kunne noe om hund, mente politiet at de hadde grunn for avlivingsvedtak mot Bob. Dette bygget bl.a. på at han trakk i båndet mot forbipasserende og hoppet opp for å hilse. Bob ble beskrevet som svært rolig og snill av uavhengige adferdstestere, etter at han ble tatt i politiets varetekt. Saken gikk helt til Høyesterett, med NOAH som partshjelper, men retten dømte Bob til døden fordi det skal «være en lav terskel for avliving av hund».

NOAH mente det var uakseptabelt at hunders rettsvern, egenverdi eller adferd ikke ble vektlagt i loven, og mente at en ny lov måtte bygge på kunnskap om hund, erkjennelse av hundens egenverdi og av betydningen av båndet mellom hund og eier. NOAH mente også  at andre tiltak enn avliving måtte brukes i større grad, og rettes mot eier – ikke hunden. NOAH fikk gjennomslag i justiskomiteen for at hundeloven bør endres, i 2017. I 2019 ble ansvaret for loven flyttet fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. NOAH ga grundige innspill til begge departementer. Våren 2022 overleverte NOAH over 80 000 signaturer fra denne kampanjen til departementet, og kort tid etter kom lovforslaget – som hadde tatt hensyn til NOAHs innspill på mange punkter – til Stortinget. NOAH jobbet hardt for å sikre flere viktige endringer – noe vi delvis lykkes med.

Lese mer om ny hundelov her. Les mer om NOAHs innspill til lovarbeidet. Les mer om hunden Bob.

Alt for mange hunder har mistet livet på grunn av hundeloven av 2004. Takk til alle som signerte denne kampanjen, og har bidratt til en ny og bedre lov! 

Vil du støtte arbeidet for dyrs rettsvern enda mer? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
19,061
Brit E.
jul 10, 2024
19,060
Berit Monica A.
jul 09, 2024
19,059
Lise I.
jul 09, 2024
19,058
Kjellfrid .
jul 09, 2024
19,057
Vigdis K.
jul 09, 2024
19,056
Elisabeth R.
jul 08, 2024
19,055
Konstance D.
jul 07, 2024
19,054
Anniken L.
jul 06, 2024
19,053
Laila P.
jul 02, 2024
19,052
Pernille mercedes S.
jul 02, 2024
19,051
Ida Christine L.
jun 29, 2024
19,050
Margrete M.
jun 27, 2024
19,049
Maya O.
jun 27, 2024
19,048
Wiktor S.
jun 27, 2024
19,047
Maren Sofie G.
jun 26, 2024
19,046
Toini S.
jun 24, 2024
19,045
Ibrahim I.
jun 22, 2024
19,044
Haroon H.
jun 22, 2024
19,043
Eimen A.
jun 22, 2024
19,042
GUNVOR H.
jun 21, 2024
19,041
Synne R.
jun 21, 2024
19,040
Mathias J.
jun 21, 2024
19,039
Jeanette R.
jun 21, 2024
19,038
Tom L.
jun 20, 2024
19,037
Maria I.
jun 20, 2024
19,036
Silje K.
jun 20, 2024
19,035
Miriam S.
jun 20, 2024
19,034
ingrid l.
jun 20, 2024
19,033
Tonje O.
jun 20, 2024
19,032
Beatrice B.
jun 20, 2024
19,031
Henriette T.
jun 19, 2024
19,030
Arina L.
jun 19, 2024
19,029
Vilde V.
jun 19, 2024
19,028
Nina J.
jun 19, 2024
19,027
Ragnhild H.
jun 18, 2024
19,026
Tamina d.
jun 18, 2024
19,025
Sunniva S.
jun 18, 2024
19,024
Embla L.
jun 18, 2024
19,023
Luca R.
jun 18, 2024
19,022
Ida S.
jun 18, 2024
19,021
Trude T.
jun 18, 2024
19,020
Olav K.
jun 18, 2024
19,019
Miriam Emilie D.
jun 18, 2024
19,018
Malin Emeline G.
jun 18, 2024
19,017
Rebecca H.
jun 18, 2024
19,016
Iris P.
jun 18, 2024
19,015
Silje G.
jun 18, 2024
19,014
Else V.
jun 18, 2024
19,013
Linda B.
jun 17, 2024
19,012
Mahalakshmi H.
jun 15, 2024