Ja til en hundevennlig hundelov


Dagens hundelov risikerer å dømme hunder til døden uten grunn. Dette skjedde med hunden Bob. NOAH har fått gjennomslag for at hundeloven skal revurderes, men kampen er ikke over: Hjelp oss å få en hundelov som også tar hensyn til hunden!

bildet viser en hånd som strekkes ut mot en hundevalp

Ny hundelov nå

76,506 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
76,506 Cecilie T. des 09, 2021
76,505 Arina H. des 09, 2021
76,504 Ida G. des 09, 2021
76,503 Elisabeth G. des 08, 2021
76,502 Arnleif J. des 08, 2021
76,501 Victoria I. des 08, 2021
76,500 Anne Loelle T. des 08, 2021
76,499 Emma T. des 08, 2021
76,498 Regine B. des 08, 2021
76,497 Knut Henning A. des 07, 2021

Hvorfor vi trenger ny hundelov

Allerede da dagens hundelov ble vedtatt i 2004, advarte NOAH mot at hundens og eiers rettsvern sto svakt, og at hunder kunne bli avlivet på sviktende grunnlag. Loven var utformet som om hunder i seg selv var et problem, og bygget ikke på noe hundefaglig kompetanse.

NOAH startet for alvor kampanjen for en ny hundelov som tar hensyn til kunnskap om hundens adferd og egenverdi, i forbindelse med vår kamp for at hunden Bob skulle få leve, som startet i 2015. Da hadde NOAH engasjert seg i en rekke saker over ti år, hvor hunder ble dømt til avliving på sviktende grunnlag. Bobs sak var svært urimelig: En politipatrulje på Grønland i Oslo, valgte å reagere på Bob uten at noe galt hadde skjedd, men fordi han var stor og sto bundet utenfor en butikk. Dette i seg selv er ikke lov, men har ikke noe med hunden selv å gjøre. Etter å ha stresset Bob med en ufaglig «adferdstest» utført på åpen gate av politibetjenter som innrømmet å ikke kunne noe om hund, mente politiet at de hadde grunn for avlivingsvedtak mot Bob. Dette bygget bl.a. på at han trakk i båndet mot forbipasserende og hoppet opp for å hilse. Bob ble beskrevet som svært rolig og snill av uavhengige adferdstestere, etter at han ble tatt i politiets varetekt. Saken gikk helt til Høyesterett, med NOAH som partshjelper, men retten dømte Bob til døden fordi det skal «være en lav terskel for avliving av hund».

NOAH mener det er uakseptabelt at hunders rettsvern, egenverdi eller adferd vektlegges i loven, og mener en ny lov må bygge på kunnskap om hund, erkjennelse av hundens egenverdi og av betydningen av båndet mellom hund og eier. Andre tiltak enn avliving må brukes i større grad, og rettes mot eier – ikke hunden. NOAH fikk gjennomslag i justiskomiteen for at hundeloven bør endres, i 2017. Justisdepartementet begynte da å evaluere loven. I 2019 ble imidlertid ansvaret for loven flyttet fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Det var da også snakk om å innlemme andre regler i forhold til hunders velferd, og NOAH ga grundige innspill om dette også. Høsten 2019 hadde departementet innspillsmøte, men på forespørsel fra NOAH har departementet ennå ikke satt noen plan for når – og om – vi kan forvente at ny hundelov kommer.

Les mer om NOAHs innspill til lovarbeidet. Les mer om hunden Bob.

Alt for mange hunder har mistet livet på grunn av dagens hundelov. Vi trenger en ny hundelov basert på kunnskap og hensyn til dyr – vi kan ikke la flere hunder dø unødig.

Vil du støtte arbeidet for dyrs rettsvern enda mer? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.