Ja til en hundevennlig hundelov


OPPDATERING: I mai 2022 fikk vi gjennomslag – en ny og bedre hundelov ble vedtatt! Kampen er likevel ikke over; noen viktige endringer gjenstår og NOAH jobber videre for disse. Takk for at du har bidratt til å bedre hunders rettsvern – signer gjerne for å støtte NOAHs fortsatte kamp for hensyn til hundene!

Denne signaturkampanjen krevde en ny, kunnskapsbasert hundelov hvor hensyn til hundenes egenverdi og behov sto sentralt. Hundeloven som Norge har hatt fra 2004 til 2022 dømte hunder til døden uten grunn – noe som bl.a. skjedde med hunden Bob.

En hånd som strekkes ut mot en hundevalp

Ny hundelov nå

82,038 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
82,038
Erik O.
mar 15, 2023
82,037
Jørn-atle L.
mar 14, 2023
82,036
Ingvild S.
mar 13, 2023
82,035
Matias Hamre S.
mar 01, 2023
82,034
Hedvig N.
feb 27, 2023
82,033
Reidar O.
feb 27, 2023
82,032
Arne O.
feb 27, 2023
82,031
Charlotte O.
feb 18, 2023
82,030
Elin K.
feb 16, 2023
82,029
Monica H.
feb 13, 2023

Hvordan er den nye hundeloven?

I den nye lovens formålsparagraf står det nå at; «Hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. (…) Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder.» Både eiers ansvar og viktigheten av forbyggende og mindre inngripende tiltak understrekes. Fokuset på dyrevelferd for hunden reflekteres også i at det er innført kompetansekrav for eier. Lovens definisjoner er mer faglig funderte, slik at hunder forhåpentligvis ikke lenger kan tas livet av for rene bagateller.

NOAH har fått gjennomslag for flere opprenskinger i loven, der avliving ble brukt på en malplassert måte. I hundeloven av 2003 kunne politiet avlive alle hundene i en «husholdning» fordi de bodde sammen med en hund som hadde vært involvert i en hendelse. Denne praksisen har skapt sterke reaksjoner, og adgangen til å avlive flere hunder er nå borte. Tidligere kunne hunder avlives på bakgrunn av noens subjektive “utrygghetsfølelse”. I den nye loven er ordet «utrygghetsfølelse» fjernet, og kan ikke lenger brukes som avlivingsgrunn. Tidligere var det også adgang til å gjøre avlivingsvedtak hvis noen hadde hatt hunden løs i strid med loven. Dette er nå fjernet. Ved brudd på ordensregler er det tiltak mot eier som skal iverksettes – ikke avliving av hunden.

I § 18 om avliving av hund står det nå at politiet før vedtak om avliving skal vurdere «hvorvidt den som er blitt angrepet eller skadet, helt eller delvis har provosert et angrep». I § 18 står det nå også at det skal vurderes «om særskilte forhold ved hundens helse har medvirket til at hunden utøvet uønsket adferd». Det er veterinær som skal uttale seg om hundens helse. Til slutt skal politiet utrede «om det finnes andre tiltak som kan forebygge fremtidig risiko». 

Hva vil NOAH fortsatt endre?

NOAH mener at man i tillegg til de overnevnte modifiseringene av § 18 om avliving av hunder, burde innføre krav om sakkyndig vurdering før politiet gjør vedtak om avliving av hund. Videre mener vi kennelkostnader ikke skal betales av eier før saken er ferdigbehandlet – for å hindre dårligere rettsvern for hund og eier av økonomiske hensyn. Videre mener NOAH at loven bør presiserer enda sterkere at avliving kun er siste utvei også i akutte situasjoner. Til slutt mener vi at eier bør ha rett til å ta farvel men hunden dersom utfallet blir avliving – her fikk vi delvis gjennomslag ved at eier har rett til å møte hunden og si farvel, men det er ikke spesifisert at det gjelder tidspunkt for avliving (som av dyrevelferdsgrunner er det viktigste tidspunktet for hunden). NOAH jobber også for å endre forskrift om forbud mot ulovlige raser. Vi mener at hunder ikke skal avlives pga utseendet, men at man isteden kan ha forskrift som begrenser avl av hunder som står i risiko for å misbrukes, og regler om særlig kompetansekrav for å avle og holde visse hunder, noe som også vil sikre hundenes velferd.

Hvorfor vi trengte vi ny hundelov?

Allerede da dagens hundelov ble vedtatt i 2004, advarte NOAH mot at hundens og eiers rettsvern sto svakt, og at hunder kunne bli avlivet på sviktende grunnlag. Loven var utformet som om hunder i seg selv var et problem, og bygget ikke på noe hundefaglig kompetanse.

NOAH startet for alvor kampanjen for en ny hundelov som tar hensyn til kunnskap om hundens adferd og egenverdi, i forbindelse med vår kamp for at hunden Bob skulle få leve, som startet i 2015. Da hadde NOAH engasjert seg i en rekke saker over ti år, hvor hunder ble dømt til avliving på sviktende grunnlag. Bobs sak var svært urimelig: En politipatrulje på Grønland i Oslo, valgte å reagere på Bob uten at noe galt hadde skjedd, men fordi han var stor og sto bundet utenfor en butikk. Dette i seg selv er ikke lov, men har ikke noe med hunden selv å gjøre. Etter å ha stresset Bob med en ufaglig «adferdstest» utført på åpen gate av politibetjenter som innrømmet å ikke kunne noe om hund, mente politiet at de hadde grunn for avlivingsvedtak mot Bob. Dette bygget bl.a. på at han trakk i båndet mot forbipasserende og hoppet opp for å hilse. Bob ble beskrevet som svært rolig og snill av uavhengige adferdstestere, etter at han ble tatt i politiets varetekt. Saken gikk helt til Høyesterett, med NOAH som partshjelper, men retten dømte Bob til døden fordi det skal «være en lav terskel for avliving av hund».

NOAH mente det var uakseptabelt at hunders rettsvern, egenverdi eller adferd ikke ble vektlagt i loven, og mente at en ny lov måtte bygge på kunnskap om hund, erkjennelse av hundens egenverdi og av betydningen av båndet mellom hund og eier. NOAH mente også  at andre tiltak enn avliving måtte brukes i større grad, og rettes mot eier – ikke hunden. NOAH fikk gjennomslag i justiskomiteen for at hundeloven bør endres, i 2017. I 2019 ble ansvaret for loven flyttet fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. NOAH ga grundige innspill til begge departementer. Våren 2022 overleverte NOAH over 80 000 signaturer fra denne kampanjen til departementet, og kort tid etter kom lovforslaget – som hadde tatt hensyn til NOAHs innspill på mange punkter – til Stortinget. NOAH jobbet hardt for å sikre flere viktige endringer – noe vi delvis lykkes med.

Lese mer om ny hundelov her. Les mer om NOAHs innspill til lovarbeidet. Les mer om hunden Bob.

Alt for mange hunder har mistet livet på grunn av hundeloven av 2004. Takk til alle som signerte denne kampanjen, og har bidratt til en ny og bedre lov! 

Vil du støtte arbeidet for dyrs rettsvern enda mer? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
15,255
Jacopo R.
mar 19, 2023
15,254
Annika P.
mar 19, 2023
15,253
Renate H.
mar 19, 2023
15,252
Elise T.
mar 17, 2023
15,251
Anastasija S.
mar 17, 2023
15,250
Andrea A.
mar 15, 2023
15,249
Erik O.
mar 15, 2023
15,248
Jørn-atle L.
mar 14, 2023
15,247
Vilma H.
mar 14, 2023
15,246
Lisa S.
mar 14, 2023
15,245
Sophia R.
mar 10, 2023
15,244
Monika T.
mar 09, 2023
15,243
Kate G.
mar 09, 2023
15,242
Signe H.
mar 05, 2023
15,241
Henning V.
mar 04, 2023
15,240
Katrine k.
mar 04, 2023
15,239
Nancy M.
mar 02, 2023
15,238
Mette B.
mar 02, 2023
15,237
Anette S.
mar 01, 2023
15,236
Matias Hamre S.
mar 01, 2023
15,235
Andrea R.
mar 01, 2023
15,234
Eirik K.
mar 01, 2023
15,233
Ann Elin K.
mar 01, 2023
15,232
Lone B.
mar 01, 2023
15,231
Turid J.
mar 01, 2023
15,230
Harriet O.
feb 28, 2023
15,229
Kristin A.
feb 28, 2023
15,228
Ellen A.
feb 28, 2023
15,227
Torunn E.
feb 28, 2023
15,226
Åshild H.
feb 28, 2023
15,225
Caroline G.
feb 28, 2023
15,224
Veseth T.
feb 28, 2023
15,223
Julie Marie A.
feb 28, 2023
15,222
Katarina H.
feb 28, 2023
15,221
Ranita H.
feb 28, 2023
15,220
Ove B.
feb 28, 2023
15,219
Pia K.
feb 28, 2023
15,218
Nina L.
feb 28, 2023
15,217
Marte E.
feb 28, 2023
15,216
Linn F.
feb 28, 2023
15,215
Karoline V.
feb 28, 2023
15,214
Hilde Kristin G.
feb 28, 2023
15,213
Magrete L.
feb 28, 2023
15,212
Osvald B.
feb 28, 2023
15,211
Tormod V. B.
feb 28, 2023
15,210
lena k.
feb 28, 2023
15,209
Ragnar G.
feb 28, 2023
15,208
Benedikte L.
feb 28, 2023
15,207
Caroline G.
feb 27, 2023
15,206
Helene H.
feb 27, 2023