Ja til en hundevennlig hundelov


OPPDATERING: I mai 2022 fikk vi gjennomslag – en ny og bedre hundelov ble vedtatt! Kampen er likevel ikke over; noen viktige endringer gjenstår og NOAH jobber videre for disse. Takk for at du har bidratt til å bedre hunders rettsvern – signer gjerne for å støtte NOAHs fortsatte kamp for hensyn til hundene!

Denne signaturkampanjen krevde en ny, kunnskapsbasert hundelov hvor hensyn til hundenes egenverdi og behov sto sentralt. Hundeloven som Norge har hatt fra 2004 til 2022 dømte hunder til døden uten grunn – noe som bl.a. skjedde med hunden Bob.

En hånd som strekkes ut mot en hundevalp

Ny hundelov nå

82,260 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

     


Siste signaturer
82,260
Emma k.
jun 06, 2024
82,259
Elizabeth Magdalena W.
jun 05, 2024
82,258
Leanna H.
jun 04, 2024
82,257
Lisa E.
mai 30, 2024
82,256
Jill Maria J.
mai 30, 2024
82,255
Iris E.
mai 27, 2024
82,254
Pia Madeleine L.
mai 22, 2024
82,253
Laila K.
mai 15, 2024
82,252
Eli indianna B.
mai 14, 2024
82,251
Elin E.
mai 13, 2024

Hvordan er den nye hundeloven?

I den nye lovens formålsparagraf står det nå at; «Hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. (…) Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder.» Både eiers ansvar og viktigheten av forbyggende og mindre inngripende tiltak understrekes. Fokuset på dyrevelferd for hunden reflekteres også i at det er innført kompetansekrav for eier. Lovens definisjoner er mer faglig funderte, slik at hunder forhåpentligvis ikke lenger kan tas livet av for rene bagateller.

NOAH har fått gjennomslag for flere opprenskinger i loven, der avliving ble brukt på en malplassert måte. I hundeloven av 2003 kunne politiet avlive alle hundene i en «husholdning» fordi de bodde sammen med en hund som hadde vært involvert i en hendelse. Denne praksisen har skapt sterke reaksjoner, og adgangen til å avlive flere hunder er nå borte. Tidligere kunne hunder avlives på bakgrunn av noens subjektive “utrygghetsfølelse”. I den nye loven er ordet «utrygghetsfølelse» fjernet, og kan ikke lenger brukes som avlivingsgrunn. Tidligere var det også adgang til å gjøre avlivingsvedtak hvis noen hadde hatt hunden løs i strid med loven. Dette er nå fjernet. Ved brudd på ordensregler er det tiltak mot eier som skal iverksettes – ikke avliving av hunden.

I § 18 om avliving av hund står det nå at politiet før vedtak om avliving skal vurdere «hvorvidt den som er blitt angrepet eller skadet, helt eller delvis har provosert et angrep». I § 18 står det nå også at det skal vurderes «om særskilte forhold ved hundens helse har medvirket til at hunden utøvet uønsket adferd». Det er veterinær som skal uttale seg om hundens helse. Til slutt skal politiet utrede «om det finnes andre tiltak som kan forebygge fremtidig risiko». 

Hva vil NOAH fortsatt endre?

NOAH mener at man i tillegg til de overnevnte modifiseringene av § 18 om avliving av hunder, burde innføre krav om sakkyndig vurdering før politiet gjør vedtak om avliving av hund. Videre mener vi kennelkostnader ikke skal betales av eier før saken er ferdigbehandlet – for å hindre dårligere rettsvern for hund og eier av økonomiske hensyn. Videre mener NOAH at loven bør presiserer enda sterkere at avliving kun er siste utvei også i akutte situasjoner. Til slutt mener vi at eier bør ha rett til å ta farvel men hunden dersom utfallet blir avliving – her fikk vi delvis gjennomslag ved at eier har rett til å møte hunden og si farvel, men det er ikke spesifisert at det gjelder tidspunkt for avliving (som av dyrevelferdsgrunner er det viktigste tidspunktet for hunden). NOAH jobber også for å endre forskrift om forbud mot ulovlige raser. Vi mener at hunder ikke skal avlives pga utseendet, men at man isteden kan ha forskrift som begrenser avl av hunder som står i risiko for å misbrukes, og regler om særlig kompetansekrav for å avle og holde visse hunder, noe som også vil sikre hundenes velferd.

Hvorfor vi trengte vi ny hundelov?

Allerede da dagens hundelov ble vedtatt i 2004, advarte NOAH mot at hundens og eiers rettsvern sto svakt, og at hunder kunne bli avlivet på sviktende grunnlag. Loven var utformet som om hunder i seg selv var et problem, og bygget ikke på noe hundefaglig kompetanse.

NOAH startet for alvor kampanjen for en ny hundelov som tar hensyn til kunnskap om hundens adferd og egenverdi, i forbindelse med vår kamp for at hunden Bob skulle få leve, som startet i 2015. Da hadde NOAH engasjert seg i en rekke saker over ti år, hvor hunder ble dømt til avliving på sviktende grunnlag. Bobs sak var svært urimelig: En politipatrulje på Grønland i Oslo, valgte å reagere på Bob uten at noe galt hadde skjedd, men fordi han var stor og sto bundet utenfor en butikk. Dette i seg selv er ikke lov, men har ikke noe med hunden selv å gjøre. Etter å ha stresset Bob med en ufaglig «adferdstest» utført på åpen gate av politibetjenter som innrømmet å ikke kunne noe om hund, mente politiet at de hadde grunn for avlivingsvedtak mot Bob. Dette bygget bl.a. på at han trakk i båndet mot forbipasserende og hoppet opp for å hilse. Bob ble beskrevet som svært rolig og snill av uavhengige adferdstestere, etter at han ble tatt i politiets varetekt. Saken gikk helt til Høyesterett, med NOAH som partshjelper, men retten dømte Bob til døden fordi det skal «være en lav terskel for avliving av hund».

NOAH mente det var uakseptabelt at hunders rettsvern, egenverdi eller adferd ikke ble vektlagt i loven, og mente at en ny lov måtte bygge på kunnskap om hund, erkjennelse av hundens egenverdi og av betydningen av båndet mellom hund og eier. NOAH mente også  at andre tiltak enn avliving måtte brukes i større grad, og rettes mot eier – ikke hunden. NOAH fikk gjennomslag i justiskomiteen for at hundeloven bør endres, i 2017. I 2019 ble ansvaret for loven flyttet fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. NOAH ga grundige innspill til begge departementer. Våren 2022 overleverte NOAH over 80 000 signaturer fra denne kampanjen til departementet, og kort tid etter kom lovforslaget – som hadde tatt hensyn til NOAHs innspill på mange punkter – til Stortinget. NOAH jobbet hardt for å sikre flere viktige endringer – noe vi delvis lykkes med.

Lese mer om ny hundelov her. Les mer om NOAHs innspill til lovarbeidet. Les mer om hunden Bob.

Alt for mange hunder har mistet livet på grunn av hundeloven av 2004. Takk til alle som signerte denne kampanjen, og har bidratt til en ny og bedre lov! 

Vil du støtte arbeidet for dyrs rettsvern enda mer? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
18,997
Zuzanna T.
jun 12, 2024
18,996
Jostein J.
jun 11, 2024
18,995
Inger Johanne G.
jun 09, 2024
18,994
Suzanne M.
jun 09, 2024
18,993
Linh Olivia V.
jun 08, 2024
18,992
Emma k.
jun 06, 2024
18,991
Elizabeth Magdalena W.
jun 05, 2024
18,990
Terje Rune L.
jun 05, 2024
18,989
Naz A.
jun 04, 2024
18,988
Leanna H.
jun 04, 2024
18,987
Katja Elisabeth R.
jun 03, 2024
18,986
Roald H.
jun 03, 2024
18,985
Rigmor W.
jun 02, 2024
18,984
Martine F.
jun 02, 2024
18,983
Anita Nichole M.
jun 02, 2024
18,982
Cecilie S.
jun 01, 2024
18,981
Annika S.
jun 01, 2024
18,980
Mari B.
mai 31, 2024
18,979
Maria de Fatima P.
mai 31, 2024
18,978
Inger H.
mai 31, 2024
18,977
Eve c.
mai 31, 2024
18,976
Linn H.
mai 30, 2024
18,975
Frode H.
mai 30, 2024
18,974
Jennifer F.
mai 30, 2024
18,973
Brita K.
mai 30, 2024
18,972
Peder Andreas O.
mai 30, 2024
18,971
Anita A.
mai 30, 2024
18,970
Edward S.
mai 30, 2024
18,969
Tore A.
mai 30, 2024
18,968
Kristian S.
mai 30, 2024
18,967
Karen-Sofie T.
mai 30, 2024
18,966
Stefan G.
mai 30, 2024
18,965
Øystein W.
mai 30, 2024
18,964
Mohammed M.
mai 30, 2024
18,963
Lisa E.
mai 30, 2024
18,962
Annika E.
mai 30, 2024
18,961
Jill Maria J.
mai 30, 2024
18,960
Tanja H.
mai 30, 2024
18,959
Pia A.
mai 30, 2024
18,958
Tom S.
mai 30, 2024
18,957
Tove J.
mai 30, 2024
18,956
Gro S.
mai 30, 2024
18,955
Iren Maria N.
mai 30, 2024
18,954
Veronica E.
mai 30, 2024
18,953
Ragnhild T.
mai 30, 2024
18,952
Dag A.
mai 30, 2024
18,951
Trond A.
mai 30, 2024
18,950
Rebekka N.
mai 30, 2024
18,949
Birgitte L.
mai 29, 2024
18,948
Linda B.
mai 29, 2024