Støtt dyrene i Ukraina. Support the animals in Ukraina


NOAH samler nå inn penger for å hjelpe krigsrammede dyr i Ukraina. / NOAH is now collecting money to support animals suffering from the war in Ukraina.

NOAH vil via denne siden samle inn penger til krigsrammede dyr i Ukraina, og for å hjelpe dyr av familier som har flyktet til Norge. (All relevant information will also be given in English below Norwegian text.) Pengene samles inn via vipps (Norge) og Paypal (internasjonalt), og NOAH vil fortløpende registrere og overføre pengene til våre kollegaer i dyrerettighetsorganisasjonen UAnimals i Ukraina – som deretter vil fordele pengene på hjelpetiltak for trengende dyr og dyrehjem for familiedyr, gårdsdyr og ville dyr. NOAH samler også inn penger for å gi livsnødvendig helsehjelp til dyr som har flyktet til Norge med familiene sine.

NOAH har samlet inn over 700 000 kroner til nødhjelp for dyr i Ukraina, og for å hjelpe dyr som har kommet sammen med flyktninger til Norge. Vårt nødhjelpsfond for krigsrammede dyr er snart tomt, og NOAH håper mange vil ønske å bidra til at vi kan hjelpe enda flere dyr.

NOAH uses this website to collect money for animals suffering as a consequence of the war in Ukraina. Money is collected via vipps (Norway) and Paypal (international), and NOAH vil continuously register and transfer the money to our collegues in the animal rights organisation UAnimals in Ukraina – which will then distribute to rescue efforts and shelters for companion animals, farm animals and wild animals. NOAH has also contacted the «Food Agency» (responsible for import and animal welfare) regarding refugees with animals and have helped several refugees by funding vital veterinary treatment, where the owner is unable to pay for it.

NOAH has  so far collected over 700,000 NOK for emergency aid for animals in Ukraine, and to help animals that have come together with refugees to Norway. Our emergency fund for war-affected animals will soon be empty, and NOAH hopes many people will want to contribute so that we can keep helping animals in Ukraine.

Slik kan du støtte dyrene i Ukraina

Du kan donere din gave via vipps (Norge) eller Paypal.

Please donate your gift through vipps (Norway only) and Paypal.

Vipps:

Givere i Norge kan gi gave ved å åpne Vipps-appen og gå inn på «Kjøp og betal». Under «Betal til» fyller man inn nummeret 17420 og trykker på NOAH gave. HUSK å legge til beskjed og skrive  «Ukraina» på gaven! Her ser du hvordan dette kan se ut:

 

Paypal:

Gi en gave via NOAHs Paypal (bruk knappene under). HUSK å åpne feltet «beskjed» og merk gaven «Ukraina»!

Give a donation through NOAH Paypal (use the buttons below). Remember to open «note» and write «Ukraina» on the gift!

 

 

 

 

 

 

Dette skjer med din donasjon for dyrene

Alle penger NOAH samler inn til dyr i Ukraina, vil fortløpende bli gitt videre til den ukrainske dyrerettighetsorganisasjonen UAnimals. UAnimals fordeler så penger til en rekke hjelpetiltak for dyr som er rammet av krigshandlingene. Pengene vil nå først og fremst brukes til å få tak i mat til dyr, samt transport av dyr som må i sikkerhet. NOAH har arbeidet med UAnimals over flere år i Fur Free Alliance – en koalisjon av ca. 40 organisasjoner som jobber mot pelsdyroppdrett.

Samtidig hjelper NOAH dyr som har kommet til Norge fra Ukraina, ved å betale for livsviktig veterinærbehandling, der eier ikke har mulighet til å betale selv.

Her kan du lese mer om hvordan donasjonene hittil har blitt benyttet, og hvordan NOAH jobber for dyrene i Ukraina.

All collected funds for animals in Ukraina will be transferred from NOAH to the animal rights organisation UAnimals in Ukraina. UAnimals will distribute the money to a number of rescue efforts for animals suffering from the war. The money will at present be used for food for the animals, and for transportation of animals to safer locations. NOAH has been collaborating with UAnimals over several years in the coalition Fur Free Alliance – a coalition of ca. 40 organisations working to end fur farming.

Some of the funds will go towards helping refugees who have arrived in Norway with pets who need vital veterinary treatment and are unable to pay for treatment. 

Flyktninger med dyr i Ukraina
Mennesker og dyr drevet på flukt fra sine hjem i Ukraina. Foto: UAnimals facebookside