– Stopp avlivingene!


NOAH setter katters rettigheter i fokus og oppfordrer myndigheter og veterinærer til å gå foran med et holdningsskapende eksempel ved å ta avstand fra avliving av friske katter – eide såvel som hjemløse.

I et skriv som går ut til alle landets kommuner og dyrevernnemder idag informerer NOAH om at hjemløse katter faktisk har rett til liv ifølge regelverket.

– Hjemløse katter har rettigheter

– Som følge av ansvarsløst dyrehold vokser antallet hjemløse dyr i løpet av sommeren – men når kommunene igangsetter avlivingsaksjoner mot disse dyrene, bryter de loven med en metode som er både ineffektiv og uetisk. Hjemløse katter er fredet for loven – det er lov å hjelpe dem, men det er ikke lov å drepe dem, sier saksbehandler i NOAH , Jenny Berg Rolness.

– Den eneste etiske – og faktisk også den eneste lovlige – metoden for å unngå at flere katter blir født til en hjemløs tilværelse, er kastrasjon-programmer etter modell av andre Europeiske land, som f.eks. Italia og England. I et par norske byer et slike program gjennomført med hell. Til tross for dette fortsetter alt for mange kommuner med ulovlige og holdningsløse avlivingsaksjoner. forteller Rolness.

Kastrasjones-programmene baserer seg på at katter i et område blir fanget, sterilisert og hvis ingen eier kan oppspores, enten omplassert eller satt ut igjen. De katter som settes ut igjen inngår i et matingsprogram og vil dermed holde sitt revir for andre ukastrerte katter som ellers ville ha vandret inn.

– Mange komuner er ikke klar over dette – og bryter jevnlig dyreverlovverket i sine drapsaksjoner. Samtidig signaliserer det offentlige en bruk-og kastholdning som vedlikeholder katteeieres dårlig holdninger til disse dyrene. Når offentlige myndigheter fremstiller avliving som eneste løsning for hjemløse dyr, er det ikke forbausende at privatpersoner også tyr til denne løsningen når de ikke lenger vil ta vare på katten. Men det finnes så klart andre løsninger som ivaretar kattenes liv og velferd, påpeker Rolness.

– Sett ned foten for kattedrapene!

Samtidig med NOAHs offensiv overfor kommunene, sender NOAH også en oppfordring til alle landets veterinærer:

– Si nei til avliving av friske dyr – still heller krav til ansvarsløse dyreeiere, sier veterinær og NOAH-leder Siri Martinsen.

Hun oppfordrer veterinærkollegaer til å sette foten ned for bekvemmelighetsdrap av dyr før ferietiden:

– Alle som er i kontakt med dyreeiere som ikke er seg bevisst sitt ansvar, må bli tydeligere og klarere på at dumping av dyr faktisk er straffbart, og at avliving av friske dyr er uetisk og ikke i tråd med ansvarsfullt dyrehold. Veterinærer kan ofte føle seg presset til å avlive, men de bør innse at de er i en unik posisjon til å bryte den onde sirkelen med likegyldig kattehold ved å signalisere at katten ikke er en bruk-og kast-gjenstand, sier Martinsen.

– Stadig flere veterinærer sier nei til å avlive friske dyr av samvittighetsgrunner, og informerer isteden om praktiske løsninger rundt omplassering, sterilisering, dyrepass o.l. NOAH oppfordrer alle veterinærer til på denne måten å gi uansvarlige dyreeiere et effektivt signal om at avliving av friske dyr ikke er del av god dyreetikk. Veterinærene som møter folk ansikt til ansikt kan være med å stille krav til holdninger. Det er feil holdninger som spres når folk tror de kan ha god samvittighet bare fordi de tok katten med til en klinikk før Sydenturen, for så å skaffe seg en ny når de kommer hjem. Avlivingskarusellen må stoppes. Dyrs liv må respekteres – folk må få tilbakemelding på at bruk-og kast-holdningen ikke holder mål. Veterinærene kan velge å være holdningsskapere fremfor holdningsløshetens forlengede arm, oppfordrer Martinsen.