Skriv under for ny hundelov


NOAH har arbeidet politisk i flere år for å endre hundeloven – vi trenger din hjelp.

Du kan hjelpe alle hunder i Norge ved å signère kravet!

Du kan hjelpe alle hunder i Norge ved å signère kravet!

Dagens hundelov tar ikke hensyn til kunnskap om hund og hundens egenverdi. Et godt eksempel på hvor galt det kan gå er saken til hunden Bob som er en av flere hunder NOAH har forsøkt å hjelpe i løpet av årene etter at hundeloven ble innført. Bob er en 13 år gammel hund som ble dødsdømt av politiet til tross for at han ikke hadde bitt noen. NOAH fulgte saken via Tingretten, Lagmannsretten og som partshjelper i Høyesterett – og Bob ble dømt til døden i alle instanser. Du kan lese mer om Bob her

Når hunder som Bob blir dømt til døden for det som i praksis ikke trenger å være mer enn et rift fra en klo, så betyr det at alle hunder står i fare. Bob får mildest mulig score på adferdstester. Men retten definerer normal hundeadferd som f.eks å hoppe, stå i veien for noen eller klore som «skade» og «angrep». Dette gjør at helt vanlige familiehunder kan stå i fare for å rammes av hundeloven.

Derfor arbeider NOAH for å endre hundeloven, og sørge for at ingen hunder skal risikere å få samme skjebne som Bob. NOAH har arbeidet iherdig med lovendringen, vi har hatt politiske møter, avholdt demonstrasjoner, løftet problemstillingen i mediene og gitt råd og hjelp til flere hundeiere over hele landet.

En endring i loven har blitt lovet av politikerne, og senest ble dette arbeidet flyttet fra Justisdepartementet til Landbruksdepartementet. NOAH var i august 2019 i møte med landbruksministeren som lovet at arbeidet med en grundig gjennomgang med loven skulle påbegynnes.