Lydopptak avdekker skremmende og dyrefiendtlige holdninger i politiet

NOAH har nylig blitt tipset om et sjokkerende lydopptak av en samtale mellom politiets operasjonssentral og politimannen som i sommer skjøt hundene Balder og Odin med 18 skudd med automatisk rifle. Opptaket avdekker skremmende og dyrefiendtlige holdninger innad i politiet, og bekrefter på nytt behovet for et kompetent dyrepoliti.

Da hundene Balder og Odin ble drept av politiet med flere skudd med automatvåpen, anmeldte både NOAH og hundeeier tilfellet til Spesialenheten for politisaker. Det var flere årsaker til at NOAH ønsket saken etterforsket. For det første fantes det ingen tydelige beviser for at hundene hadde opptrådt på en måte som ikke muliggjorde mindre inngripende handlinger enn å ta livet av dem. Obduksjonen av hundene viste også at de var blitt drept på en ukontrollert og svært inhuman måte, blant annet var det avfyrt flere skudd i både bena og buken på dem. Mye tydet på svekket kompetanse fra politiets side, og NOAH ble derfor svært skuffet da saken senere ble henlagt av Spesialenheten.

Et skremmende lydopptak av en samtale mellom politiets operasjonssentral og en av politimennene som var på åstedet, er nå publisert av Balder og Odins eier. Opptaket avslører at politimannen nærmest blir presset til å skyte hundene av sine overordnede. NOAH, som i går overleverte 40 000 underskrifter om krav om dyrepoliti til de borgerlige, reagerer sterkt på opptaket som avslører en skremmende og dyrefiendtlig ukultur innad i politiet.

NOAH følger opp Balder og Odin saken

– Lydfilen er sjokkerende. Det viser ekstremt dyrefiendtlige holdninger hos tjenestemenn i politiet, og en respektløshet for loven som folk flest vil reagere sterkt på. Operasjonsleder kaller politimennene «soft» fordi de ikke umiddelbart skjøt de utslitte hundene, og antyder at de vil bli «mobbet» for å ikke ha gjort det. Å skyte hundene (eller «de store jævlene») vil være «det enkleste» får man høre – for da blir det ikke så mye «byråkrati». Dette viser uakseptabel praksis og holdninger, og må få konsekvenser hvis ikke politiets troverdighet på dyresaker skal forsvinne fullstendig, sier veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH vil forfølge saken og kreve at politikere engasjerer seg dersom ikke politiet selv er i stand til å rydde opp. – Et dyrepoliti med kompetanse og gode holdninger til dyr, er en skrikende nødvendighet innenfor politiet. Argumentene har til nå først og fremst dreid seg om at politiets evne til å beskytte samfunnet mot mennesker som begår vold mot dyr, må styrkes. Denne saken viser at disse personene dessverre også kan befinne seg innenfor politiets egne rekker. Et dyrepoliti er en nødvendig for å rense opp i uakseptable holdninger og utilgivelig kompetansemangel hos politiet selv, sier Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.