Foto: NOAH

Resultater for familiedyrene


NOAH har oppnådd flere seire i kampen for økt respekt for familiedyrene – hvor ny hundelov i 2023 er en av de viktigste.

Ny hundelov

NOAH har reddet flere hundeliv ved å gi råd til eiere som har fått avlivingsvedtak etter hundeloven av 2004, og bidratt med klager. NOAH fikk medhold fra Stortinget i 2017 om at hundeloven må revurderes og bygges på kunnskap og omtanke også for hundene. I noen tilfeller har NOAH jobbet ekstra med enkeltsaker som for eksempel hunden Bamse og hunden Bob, fordi de er prinsippielt viktige. For Bob var NOAH partshjelper i Høyesterett. NOAH har også engasjert seg i mange saker som har endt tragisk, f.eks. saken til hunden Teddy. Gjennom disse sakene har NOAH bidratt til å øke folks og politikeres kunnskap om behovet for endring av hundeloven.

I 2021 fikk NOAH endelig gjennomslag for at regjeringen skal legge frem ein ny hundelov med større vekt på hundens behov, og loven ble iverksatt januar 2023.

I 2021 fikk NOAH endelig gjennomslag for at regjeringen skal legge frem ein ny hundelov med større vekt på hundens behov, og loven ble iverksatt januar 2023. Selv om NOAH fortsatt jobber for enkelte endringer, er loven et mye bedre utgangspunkt for hunders rettsvern.

Dyrevelferd for hund

NOAH jobber for at flere skal velge hund fra omplassering og ikke fra oppdrettere; per i dag blir et ukjent antall hunder avlivet rett og slett fordi eierne ikke ønsker dem likevel. NOAH jobber også for bedre regler for hundehold, og ikke minst for avl av hund. I 2022 påbegynte Mattilsynet forskrift om ID-merking av hund og forskrift om avl av hund, og NOAH ga klare innspill om avlsforbud mot ulike typer uetisk avl. NOAH presser også på for en forskrift om hold av hund, for å sikre dyrevelferd for alle hunder.

Rettsvern for katt

NOAH har også fått økt bevissthet rundt hvordan man best kan hjelpe Norges tusenvis av hjemløse katter, med den faglig anbefalte metoden «omsorgsprogram» (TNR-program). NOAH har selv bidratt med råd og veterinærinnsats for å igangsette flere slike programmer – hvor man sørger for sterilisering /kastrering / ID-merking / behandling for utelevende katter, som deretter følges opp av frivillige.

NOAH har bidratt til at mange katter som er blitt truet med avliving av Mattilsynet, isteden har blitt reddet og fått et godt liv.

I 2016 arrangerte Mattilsynet seminar om hjemløse katter, og omsorgsmodellen ble for første gang anerkjent som en mulighet av Mattilsynet. Samme år reddet NOAH over 100 katter fra en Mattilsynet-sak, hvor alle fikk mulighet til omplassering og nye hjem. NOAH har videre bidratt til at mange katter som har blitt truet med avliving av Mattilsynet, isteden har blitt reddet og fått et godt liv.

NOAH har også hevet katters rettsvern gjennom domstolene. I 2002 vant NOAH en dom stadfestet av Høyesterett om at man må kunne vise at man kan ta vare på katter for å kunne kalle seg “eier”. Dommen slår fast et viktig prinsipp; at dyr ikke bare kan behandles som rettsløs eiendom. De 17 kattene som dommen omhandlet fikk et godt liv av NOAH. Gjennom anmeldelser av avlivingsaksjoner, klager på kattefiendtlige vedtak i kommuner og politisk bevisstgjøring bidrar NOAH stadig til å øke katters status.

Dyr fra dyrebutikk

NOAH jobber for økt bevissthet om dyrs behov, og stadig flere ser at ingen dyr er “burdyr”. I Mattilsynets veiledere for familiedyr er nå NOAHs råd tatt med for en rekke arter. NOAH jobber for konkrete regler for hvordan også mindre familiedyr skal behandles.

Et verdig liv for hester

NOAH sprer informasjon om hesters naturlige behov, og har anmeldt flere saker med hestehold hvor dyrene har lidd overlast. Vi informerer om belastningene hester utsettes for i konkurranser, og følger opp lovbrudd.

Les mer om NOAHs arbeid for ny hundelov.

Foto: NOAH

NOAH jobber hardt for familiedyrenes rettsvern,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.