Innlegg: Også dyrene fortjener en god sommer


Så snart ferien nærmer seg skjer det samme; dyr avlives, dumpes, blir hjemløse, lider og dør i svimlende antall. Når ferien er over anskaffer mange nye dyr, som om levende skapninger var forbruksvarer man bare kan kaste og erstatte med nye.

Frivillige jobber på spreng for å avverge den årlige dyretragedien, men manglende kapasitet og ressurser begrenser muligheten til å hjelpe. Det finnes ingen offentlige hjelpesenter for dyr, og de få som drives på frivillig basis er til enhver tid overfylte.

Selv om det er straffbart å dumpe dyr eller avlive dem for egen hånd på en lovstridig måte, for eksempel ved å slå dem i hjel eller drukne dem, og selv om enhver avliving av friske dyr er uetisk og forkastelig, så skjer dette i stort omfang. Kattunger fødes bare for å bli drept eller dumpet, eller de deles ut på gratismarkedet før de er gamle nok til å klare seg uten mora, noe som de tidligst er ved 12-ukers alder. Halvparten av alle kattunger som ”gis bort til dyrevenner” ender opp hjemløse.

Mange familiedyr blir tatt godt vare på, mens andre lever en bunnløst trist tilværelse – som fugler, kaniner og andre gnagere som sitter ensomme og apatiske i bur, i verste fall permanent innendørs, akvariefisk som står på utstilling i glassboller uten miljøberikelse og hunder som står varig bundne eller er innestengte alene det meste av døgnet. Mange dyr anskaffes på impuls eller fordi foreldre gir etter for barns ønske om et levende leketøy. Etter en stund går gjerne begge parter lei og overlater dyret til seg selv og sitt ensomme burliv eller sin lenke.

Når man tar til seg et dyr, uansett art, påtar man seg et ansvar som varer ut dyrets naturlige levetid og som innebærer at man innlemmer dyret i eventuelle ferie- og flytteplaner. Det er forkastelig at dyr lider og dør mens eierne nyter livet på ferie. Husk at det er lovstridig å dumpe dyr eller etterlate dem alene hjemme uten stell, og at man har rett til å redde dyr som lider i varme biler ved selvtekt om man ikke får tilkalt eier eller politi. Også dyrene fortjener en god sommer.

Jenny Berg-Rolness, NOAH

Innlegget er trykket i blant annet:

Norge IDAG

Nordstrands Blad

Grannar

Østlendingen

Enebakk Avis

Tysvær Bygdeblad

Bergens Tidende

Sunnmørsposten