NOAHs arbeid for hjemløse katter

Dyrestiftelsen Dag S. Stiftelse deler ut en halv million kroner i året til flere prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. I år ble NOAH tildelt penger til å fortsette vårt informasjonsarbeid for hjemløse katter!

NOAHs prosjekter for hjemløse katter

Visste du at det finnes flere titalls tusen hjemløse katter i Norge? Mens myndighetene i flere andre land støtter omsorgsprogrammer for hjemløse katter, er avliving inntil videre det eneste som finansieres av offentlige midler i Norge. NOAH jobber hardt både for å forhindre økt hjemløshet og for å endre måten hjemløse katter behandles på.

I løpet av de siste årene har NOAH arbeidet med to omfattende prosjekter for hjemløse katter som illustrerer to ulike, men vanlige situasjoner som er kilde til hjemløse katter: Den ene saken handler om en kattefamilie som lever i et urbant strøk og har blitt matet av omsorgspersoner over flere år. Den andre omhandler en større gruppe gårdskatter med eier, men hvor populasjonen hadde vokst ut over eiers evne til å ta vare på dem og hvor også Mattilsynet var involvert. I den første saken ble vi kontaktet av omsorgspersonen som selv ba om hjelp, og i den andre ba i utgangspunktet en ansatt i Mattilsynet om hjelp til å unngå en avlivingsaksjon – og senere ønsket også eier hjelpen velkommen. Henvendelsene sammenfalt med NOAHs planer om større politisk initiativ for de hjemløse kattenes rettigheter – og vi valgte å ta utfordringene. Gjennom å redde disse kattene, ønsket vi å bygge et grunnlag for å hjelpe enda flere.

Har du hjerterom til katter i nød?

NOAH har fortsatt noen katter i fosterhjem som nå virkelig behøver permanente hjem! De katter som gjenstår i prosjektet har behov for kattevante og tålmodige eiere, som kan gi dem den tiden og omsorgen de trenger for å bli trygge, gode katter! Alle kattene i NOAHs prosjekt er kastrert, ID-merket, vaksinerte og fulgt opp av NOAHs veterinær – kattene befinner seg i Oslo.