NOAH: - Ny hundelov bør sørge for at ikke hunder dør fordi politiet mangler kunnskap

Tirsdag 24. mai skal Stortinget stemme over ny hundelov, og dagen før skal NOAH aksjonere for å få slutt på meningsløs avliving av familiehunder: Loven bør ikke overlate til politi uten hundekunnskap, å vurdere om en hund skal leve eller dø.

NOAH har jobbet for en ny hundelov fra det øyeblikket den nåværende loven ble iverksatt, og har nylig overlevert 80 000 underskrifter til regjeringen, for en hundelov som også tar hensyn til hunden. Mandag 23. mai vil NOAH ha en siste aksjon foran Stortinget for å få komiteens flertall til å innse at krav om sakkyndig vurdering må inn i loven.

– NOAH har kjempet i 18 år for en bedre hundelov, og denne loven vil bli bedre enn den tragiske loven vi har nå. Men NOAH er redd for at effekten av de gode intensjonene i lovforslaget vil forsvinne i praksis dersom politiet fortsatt skal ha rett til å avgjøre om en hund skal leve eller dø – helt uten å ha kompetanse på hunders adferd. Per nå har flertallet – ved AP, SP, Høyre og FrP – dessverre gitt en innstilling der de ikke har med krav om sakkyndig vurdering av hunder før avlivingsvedtak. Mindretallet – ved Venstre, SV, MDG og Rødt – har fremmet forslag om at eier har rett til å kreve en sakkyndig vurdering. Vi håper nå at i alle fall FrP og Høyre likevel vil innse at det er uforsvarlig at politifolk uten kunnskap om hunders adferd alene skal kunne vurdere nettopp hunders adferd, og utifra det skal bestemme over hundens liv og død, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

NOAH har også spilt inn at loven må inneholde et krav om at eier skal ha tillatelse til å være tilstede dersom hunden avlives. Mindretallet Venstre, Rødt, SV og MDG støttet NOAH i dette innspillet. Men SP og AP har spesifikt uttalt i innstillingen at de ikke mener eier skal kunne ta farvel med hunden. Videre foreslo NOAH at staten må betale kennelkostnader til forvaring av hund inntil saken er avgjort, slik at ikke eiere fratas reell klagerett av økonomiske hensyn. Heller ikke dette fikk flertall.

– Vår erfaring etter å ha jobbet med mange slike saker er at flere føler seg presset av politiet til å godta avlivingsvedtak de mener er feil, fordi de trues med at de risikerer å aldri får se hunden igjen, og ikke får være med under avliving dersom de klager på vedtaket. Dette er en hjerteløs praksis både overfor hund og eier. Eiere føler seg også presset til å godta feilaktige vedtak av økonomiske hensyn. Det er trist at ikke en likhet for loven kan bli gjenopprettet ved det nye lovforslaget, sier Martinsen.

NOAHs markering holdes mandag 23. mai kl. 14.00. Politikerne som skal stemme over loven neste dag, vil inviteres ut til arrangementet.

Støtt NOAHs arbeid for hunders rettsvern? Bli medlem i NOAH!