NOAH anmelder avlivningsaksjon


NOAH – for dyrs rettigheter, anmelder kommunelegen i Bygland for ulovlig avliving av katter.

BYGLAND: – Denne aksjonen er klart lovstridig. Det finnes ingen hjemmel i loven for å avlive friske katter, enten de er eide eller hjemløse, skriver dyrerettighetsforeningen NOAH i sin pressemelding.

Tirsdag kunne Fædrelandsvennen fortelle at kommunelegen i Bygland, Vidar Toreid, drev en avlivingsaksjon av alle hjemløse katter i kommunen. Aksjonen ble startet 13. oktober og siden den gang har cirka 15 katter blitt avlivet.

NOAH har anmeldt Toreid for brudd på dyrevernlovens paragraf 6, der det heter at avliving av dyr man treffer på bare kan skje når dyret er så sykt, skadet eller hjelpesløst at det ikke kan bli bra igjen, og når avliving er nødvendig for å hindre mer lidelser for dyret.

– I stedet for å gjøre som kommunelege Toreid og avlive katter lovstridig, må reaksjonene rettes mot det uansvarlige katteholdet, blant annet ved å anmelde katteeiere som bryter loven ved å unnlate å ta vare på kattene sine, sier Siri Martinsen i NOAH.

Bruk- og kast mentalitet
– Avliving er ingen løsning. Det virker sterkt negativt holdningsskapende. Man må få bukt med den bruk- og kast mentaliteten som råder overfor katter og ta selve årsaken til hjemløshetsproblematikken ved roten, tilføyer hun.

Les NOAHs anmeldelse
Mer om saken i Vårt Land