Mishandling av hunder på Grønland


To veterinærer har nylig avslørt omfattende mishandling av sledehunder på Grønland. Mishandlingen består i fysiske overgrep såvel som sulting og annen grov vanskjøtsel, og blir sagt å ramme ca 70% av alle hunder.

Følgende beskrivelse av saken er hentet fra VG nett:
”Hunder sultet til døde, hunder med knuste ben som er overlatt til seg selv og hunder med åpne kjøttsår fra seletøy de aldri kommer seg ut av er noe av det den norske dyrlegen Marit Holm og danske Elisabeth Mærsk-Møller opplever på Grønland. I tillegg ser de to flere hunder som har blitt kvalt til de mister bevisstheten – og deretter fått tennene sine slått ut med en hammer. Dermed er eieren sikker på at hunden ikke kan bite over båndet.

– Denne form for mishandling er forbudt ifølge den grønlandske dyrevernsloven. Likevel er det vanlig i de ytre distriktene. Langt nordpå er dette et stort problem, sier Holm til VG Nett.

– Hundene her på Grønland blir ofte behandlet som ting. De blir fôret for dårlig, og det blir sjelden passet på at de har nok vann. Mange mener at hundene ikke skal ha mat hvis de ikke arbeider, forteller Holm.

– De ser ofte ikke til hundene sine hver dag. Ofte står de i kjetting, og der kan de vikle seg inn og få store kjøttsår eller i verste fall kveles uten at noen oppdager det.

Dyrlegene jobber tett med politiet, men siden omfanget av overtredelser er så stort er det kun de aller groveste tilfellene som anmeldes til politiet.”

NOAH oppfordrer nå til protester mot den danske ambassaden.
– Protester fra naboland vil få danske og grønlandske myndigheter til å innse at overgrepene ikke lenger foregår i det stille. Vi ser her et tydelig eksempel på at «tradisjoner» som går ut på å ikke respektere dyrevernloven får leve videre under nesen på myndigheter og politi. Dette er ikke noe noe som kjennetegner et bestemt land, men tvert imot en ukultur som lett utvikler seg når mange har et bruksorientert forhold til dyr, sier Siri Martinsen i NOAH.

NOAH har fått en rekke henvendelser om disse hundene, og flere påpeker at lignende forhold; hunder som lenkes fast hele sitt liv og som blir stående uten mat og vann, også finnes mange steder i Norge; særlig i miljøer der hundene blir sett på som «bruksting».

– NOAH oppfordrer folk som har billedmateriale av slike forhold om å ta kontakt; fotodokumentasjon gjør det mulig å eksponere hvordan dyrene behandles, slik veterinærene nå har gjort på Grønland. Det skal ofte mot til å samle bevis og snakke ut, men å la overgrep bli tradisjon og foregå i det stille er uakseptabelt, sier Martinsen.

Nedenfor er forslag til brev som kan sendes den danske ambassaden i Norge og myndigheten på Grønland:

«Dear Sir/Mrs,

It has been drawn to my attention that sled dogs in Greenland are severely abused. According to veterinarians 70% of the dogs are subjected to physical injury and other mistreatment. It is documented that dogs are starved to death, owners beat their teeth out with hammers so that they do not gnaw the chains (from which they are never released), dogs are strangled into «anaesthesia» during this procedure and dogs are left to freeze to death. I urge you to take action against this abuse, which is also prohibited by law. Not all traditions are good traditions – the tradition of not respecting the animal welfare law must be stopped by the relevant authorities.

Yours sincerely»

Danmarks ambassade i Norge: oslamb@um.dk

Grønlands statsminister, Hans Enoksen: hans@gh.gl

Organisasjonen «The Canadian Voice for Animals» i Argentina har nylig startet en underskriftskampanje for sledehundene på Grønland. Nå trenger de så mange underskrifter som mulig!

Skriv under her.

Du kan også melde deg på en mailingliste for oppdateringer og kampanjenytt ved å sende mail til Earle Bingley – eheb@telus.net