NOAH protesterer mot avliving av katten Cy

I sommer ble NOAH kontaktet av Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland med et ønske om hjelp til å redde livet til katten Cy. NOAH har skrevet brev til Mattilsynet og bedt om at Cy ikke avlives.

Oppdatering 1: Det er gitt utsettelse på avlivingsvedtaket. Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland har bestemt seg for å ta saken til retten, og jobber nå med søksmål mot Mattilsynet. De har også opprettet en underskriftskampanje, den kan man signere her.

Oppdatering 2: Mattilsynet har nå valgt å omgjøre sitt avlivingsvedtak og la Cy leve mot at han flyttes til Kypros. Dyrebeskyttelsen har kontakter i Kypros som skal ta vare på Cy, og gi han et godt hjem. NOAH er svært lettet over at saken endelig er avklart, og at Cy fikk leve!

Katten Cy ble i fjor funnet i havna i Stavanger. Fordi Cy ikke var chippet, og skipet han hadde oppholdt seg ved stammet fra Kypros ble det mistanke om at han kunne ha fulgt med skipet fra utlandet. Han ble derfor satt i karantene av Mattilsynet. Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland engasjerte seg i saken, og fikk overta eierskapet på Cy. De tok på seg alle kostnader knyttet til vaksinasjon og karantene for katten – i den tro om at de skulle få overta Cy så fort karantenetiden var over, noe Mattilsynet ga tillatelse til. Men, da Cy hadde fullført karantenen ombestemte Mattilsynet seg og vedtok at han skulle avlives. Mattilsynet viser i sitt vedtak til reglene for kommersiell import, og mener disse er brutt i og med at Cy verken er ID-merket, eller har pass og bevis for vaksiner.

Bildet viser katten Cy, som denne saken handler om.
Katten Cy fotografert under karantene. Foto: Airpet Hotel

NOAH mener det er feil at Cy skal miste livet på grunn av en mistanke om at han stammer fra utlandet. Jamfør de dokumentene som NOAH har sett finnes det ingen klare beviser for at Cy er utenlandsk. Basert på uttalelser fra vitner, er det like sannsynlig at han kan være en norsk katt som har oppholdt seg i havneområdet. NOAH anser det å forlange vaksinasjon og karantene som rimelig, men mener at det å forlange avliving etter at vaksinasjon og karantene er gjennomgått, er tvilsom bruk av regelverket. NOAH mener bruken av regler for kommersiell import for dette tilfellet svekker tilliten til Mattilsynet og regelverket. NOAH har derfor sendt brev til Mattilsynet og bedt dem omgjør sitt avlivingsvedtak og utleverer katten til Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Bergen og Hordaland – med de betingelser Mattilsynet måtte mene det riktig å sette.

Vårt brev kan du åpne i PDF og lese her.

NOAH mener alle dyr har egenverdi, og ethvert liv teller! Støtt arbeidet vårt, bli medlem!