Markering for Bamse og alle hunders rettsvern


Oppmøtte foran Stortinget krever rettferdighet for Bamse. Alle foto: Øivind Pedersen/NOAH
Oppmøtte foran Stortinget krevde rettferdighet for Bamse. Alle foto: Øivind Pedersen/NOAH

Mandag 17. august arrangerte NOAH markering for Bamse og alle hunders rettsvern foran Stortinget i Oslo. Mange møtte opp for å vise sin støtte til Bamse, og for å kreve en endring i hundeloven, som gjør hunder som Bamse og deres eiere nærmest rettsløse.

Bamse er en hund som er dømt til døden i tingretten fordi naboer misliker ham. Han er dømt for å ha bitt en nabo, selv om retten innrømmer at Bamse ikke har bitt noen, og han i mentaltester blir beskrevet som en hund med rolig gemytt, som består utfordringene i testene svært godt. På bakgrunn av påstandene fra naboen ble han tatt fra familien sin, som ikke fikk vite hvor han var eller hvordan det gikk med han, og ble dømt til døden i tingretten. Tre dager før Bamses ankesak skulle opp i lagmannsretten 20. og 21. august, valgte NOAH å arrangere en markering i håp om at rettssystemet vil vise både Bamse og hans familie rettferdighet.

DSC_0598Mange mennesker møtte opp foran Stortinget på kort varsel denne dagen, for å vise sin støtte til Bamse. Denne saken har den siste tiden fått mye oppmerksomhet og vekket et stort engasjement i den norske befolkningen – noe som gjenspeiles i de over 30.000 signaturene med krav om rettferdighet for Bamse som ble overlevert under markeringen. Både mennesker og hunder kom også innom NOAHs stand for å skrive en hilsen til Bamse og hans familie på en stor paprirull, som NOAH nå har overlevert.

NOAH krever endring i hundeloven

I tillegg til Bamses enkeltsak satte også NOAH fokus på arbeidet for hunders rettsvern generelt, og for arbeidet med å endre hundeloven, som gjør hunder og deres eiere nærmest rettsløse. NOAH har sett flere tragiske eksempler på at hunder dømmes til avliving for episoder eller antagelser som kan sammenliknes med Bamse-saken, og NOAHs oppfatning er at avlivningsvedtak gjøres vilkårlig, og at mildere reaksjoner som pålegg om sikring sjelden benyttes.

DSC_0455
Både to- og firbente deltok på NOAHs markering.

Under markeringen overleverte NOAH derfor i tillegg til underskriftene en appell til politikerne med krav om at hundeloven – som Bamse er dømt etter – må endres, og at myndighetene må sørge for at hunder og deres eiere ikke fortsatt skal være rettsløse. Hundeloven er problematisk i den forstand at den lar all tvil i slike saker kommer den påstått fornærmede til gode – mens hunden eller hundeeierne må bevise sin uskyld. Det holder altså for en person for eksempel å hevde en subjektiv utrygghetsfølelse, så vil dette bli vektlagt av retten mer enn det tap av hunden – et familiemedlem – utgjør for eierne, eller mer enn tap av selve livet utgjør for hunden. Hundelovens svar på nesten enhver konflikt er i dag avliving, og den bygger på en frykt som er med å bidra til at mange mennesker ikke lærer nødvendig kommunikasjon for å omgås hunder på en positiv måte. Loven har tatt livet av flere titalls hunder siden den ble vedtatt i 2004, men den har derimot ikke redusert antall bitt som registreres hvert år. Det er dermed tydelig at loven ikke fungerer slik den var ment. NOAH krever endring i hundeloven, slik at den i motsetning til hva den gjør i dag bygger på hundens adferd og formidler respekt for hunder.

 

DSC_0626

Både to- og firbente ga sin hilsen til Bamse under markeringen.
Mange valgte å gi en hilsen til Bamse og hans familie under markeringen

Hva skjer videre med Bamse?

NOAH var tilstede under ankesaken som ble holdt den 20. og 21. august i Gulating Lagmannsrett, for å bistå Bamses eiere. Bevis som ble lagt frem av sakkyndige underbygger at Bamse er en hund med rolig gemytt, og som består utfordrende mentaltester svært godt. Det kom også frem at veterinæren som var bestilt av lensmannen for å avlive Bamse, hadde forutinntatte meninger om hunden basert på lensmannens ord. Det er en motpart i saken som fastholder sin versjon av både Bamses natur og hendelsen. Men denne stemmer ikke med erfaringen en rekke andre personer som har vært i kontakt med Bamse, vitnet om. Slik NOAH ser det vil et negativt utfall i Bamses sak bety at enhver gjennomsnittshund er rettsløs dersom noen påstår at den har forårsaket skade eller utrygghet. Dommen er ventet å falle ca fre uker etter rettssaken ble holdt, og NOAH håper på det beste for Bamse og hans eiere.