Ingen endring i reglene for innførsel av hund til Norge!

Tidligere i år talte NOAH de hjemløse hundenes sak på høring i Stortingets næringskomité i anledning Senterpartiets forslag om å forby import av «gatehunder» til Norge.

I høringen 31.1.17. påpekte NOAH at strenge regler for innførsel av alle dyr, som både reisende dyreeiere og veterinærer lett kan lære seg, er løsningen for bedre smittevern – ikke forbud mot en liten, dårlig definert gruppe dyr som sårt trenger vår hjelp, og som ikke per definisjon utgjør noe høyere smitterisiko enn dyr som fraktes over grensene for andre årsaker som avl, jakt eller ferieopphold. Senterpartiets forslag om forbud mot innførsel av såkalte «gatehunder» er både faglig og juridisk uklart, ubegrunnet diskriminerende og har tvilsom effekt.

Hunden Alma er én av mange såkalte «gatehunder» (selv om hun aldri har bodd på gaten) som har fått en ny sjanse i Norge.

I etterkant vedtok næringskomiteen å ikke forby importen men stramme inn regelverket, og Mattilsynet annonserte at det ville bli vanskeligere å hente kjæledyr til Norge fra og med 20.september i år, da spesielt med hensyn til ikke-kommersiell import av «gatehunder».

I går kom Mattilsynet med nyheten om at denne regelendringen allikevel ikke vil implementeres, med begrunnelse: «Årsaken til at endringen ikke blir gjennomført likevel er at det ville blitt vanskeligere å importere avls- og brukshunder fra seriøse aktører i utlandet. Det var ikke intensjonen til Stortinget, da de ba om innstramminger i regelverket.»

NOAH er bekymret for den faglig ubegrunnede diskrimineringen av det å hjelpe dyr fremfor det å importere dyr for egen vinning/bruk og mener det er svært kritikkverdig å diskriminere de som velger å ta til seg et hjemløst dyr – og favorisere de som velger å kjøpe utenlandske dyr fra oppdrettere.

NOAH er derfor fornøyd med at Mattilsynet innser at de ikke kan diskriminere omplasserte dyr, selv om vi er skuffet over holdningen som skinner igjennom i begrunnelsen. Les NOAHs høringssvar her for mer informasjon