Informasjon om familiedyr og koronaviruset


Mange er bekymret og har spørsmål rundt hvordan koronaviruset påvirker familiedyrene våre, i denne artikkelen har vi samlet sammen svar på noen av disse spørsmålene.

Koronaviruset, også kjent som Covid-19, er en zoonose, og antas å ha spredd seg fra flaggermus til griser, pangoliner eller andre dyr, og deretter til mennesker. Les mer om dette her. Både Veterinærinstittuttet, og Mattilsynet har uttalt at selv om koronaviruset har sitt opphav fra dyr er det foreløpig ingen mistanke om at viruset er farlig for våre familiedyr, eller at familiedyrene utgjør en smittekilde.

Kan familiedyr smittes, og bli syke av korona?

Det er foreløpig ingen grunn til å mistenke at familiedyr, kan smittes, eller bli syke av korona. Mattilsynet skriver: «Selv om viruset i utgangspunktet antas å ha oppstått hos dyr, er det foreløpig ingen mistanke om at kjæledyr vil kunne utgjøre en smittekilde for sykdom hos mennesker eller dyr i Norge. Per i dag er det ikke grunnlag for å teste norske dyr for viruset.»[1]

Kan korona smitte via pelsen til dyr?

Mattilsynet utelukker det ikke, men anser det foreløpig som lite sannsynlig at viruset smitter via pels. Mattilsynet oppfordrer alle til å ha gode hygienerutiner, som for eksempel vaske hender før og etter kontakt med dyr.[2]

Er det trygt å la katten min gå ute nå?

Korona smitter fra menneske til menneske via luftveiene. Det kan ikke utelukkes helt at dyr som f.eks katter kan bære smitte i pelsen en periode etter å ha vært i kontakt med noen som er syke, men Mattilsynet anser dette som en lite sannsynlig smittekilde og uttaler: «Foreløpig er det ingenting som tilsier at utegående katter utgjør en større smitterisiko enn annet kjæledyrhold. God hygiene og håndvask gjelder her også.»[3]

Bør jeg unngå at hunden min hilser på, eller leker med andre hunder nå?

Mattilsynet skriver at man fortsatt kan la hunder hilse på hverandre. «selv om viruset i utgangspunktet antas å ha oppstått hos dyr, er det foreløpig ingen mistanke om at kjæledyr er en smittekilde for sykdom hos dyr i Norge.» Når man lufter hunden kan altså hunden hilse på andre hunder, men det er fortsatt viktig at du holder avstand på minst 1 meter fra eieren.[4]

Noen jeg kjenner har fått påvist korona og sitter isolert, er det trygt for meg å hjelpe dem med å lufte hunden deres?

Ifølge Mattilsynet er det trygt å hjelpe med hundeluft, men man bør tenke på hygiene. Du bør vaske hendene før og etter kontakt med dyr, og før og etter kontakt med hundens fleksibånd/bånd og sele. Det er også viktig at du ikke er i nærkontakt med eier, og holder minst 1 meter avstand. [5]

Jeg mistenker at jeg kan være smittet av korona, kan jeg fortsatt lufte hunden min?

Råd om karantene og isolasjon endres og oppdateres fortløpende av myndighetene, her bør man følge de råd som gis fra Folkehelseinstituttet. De til enhver tid oppdaterte rådene fra Folkehelseinstituttet finner du her. Dersom du etter disse rådene har lov til å gå ute for å f.eks. handle på butikken, kan og bør også hunden luftes. Men hold god avstand til andre mennesker. Dersom du ikke har lov til å gå ute, er det svært viktig å sørge for å få hjelp til hundelufting. Tenk på andre og finn ordninger hvor du har god avstand og gode hygienerutiner ovenfor de som hjelper deg.[6]

Jeg har fått påvist korona, er det trygt for meg å være sammen med dyret mitt?

Mattilsynet sier: «Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt. Vi anbefaler at du er nøye med hygienen og begrenser nærkontakten, for eksempel ved å ikke sove i samme seng som dyret.»[7]

Hva gjør jeg om jeg er i karantene/isolasjon/er smittet med korona og dyret mitt må til veterinær?

Ikke reis direkte til veterinæren. Ta kontakt med din veterinær på telefon, og gi all nødvendig informasjon om din helsesituasjon, og veterinæren vil informere deg om hvilke retningslinjer du må følge. Dersom du ikke kan få noen andre til å levere dyret for deg ber flere veterinærkontor om at du venter utenfor klinikken, og at en ansatt vil komme ut for å hente dyret ditt, og utføre konsultasjon med deg per telefon. Ring din veterinær for mer informasjon. Se her for oversikt over veterinærer i Norge.

For mer informasjon om korona besøk nettsiden til Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.

Ta vare på hverandre!

Kilder

  • [1] Kan dyr bli syke av koronaviruset?, Mattilsynet (18.03.2020).
  • [2] Kan koronavirus smitte gjennom pelsen til dyr?, Mattilsynet (18.03.2020).
  • [3] Kan jeg la katten min gå ute?, Mattilsynet (18.03.2020).
  • [4] Kan hunder hilse på hverandre mens det er koronavirusutbrudd?, Mattilsynet (18.03.2020).
  • [5] Kan jeg lufte hunden til en som er koronasmittet?, Mattilsynet (18.03.2020).
  • [6] Koronavirus - temaside, Folkehelseinstituttet.
  • [7] Informasjon til kjæledyreiere om koronavirus, Mattilsynet (18.03.2020).

Vi trenger din hjelp for å fortsette arbeidet for dyrene!