Ikke kjøp, men adoptér!

Vurderer du å utvide familien med et nytt, firbent familiemedlem? Da håper NOAH at du velger å adoptere et dyr via omplassering fremfor å kjøpe fra butikk eller fra oppdretter.

Det finnes til enhver tid mange familiedyr som er hjemløse og trenger gode hjem i Norge. Og så lenge det fortsettes å avle på familiedyr slik det gjøres i dag (både av kommersielle oppdrettere og av privatpersoner som ikke anser seg for å drive oppdrett, men likevel bidrar til avl av dyr ved å ikke hindre formering), vil det høye antallet hjemløse dyr vedvare. NOAH oppfordrer alltid til å adoptere et dyr via omplassering om man vurderer å skaffe seg et nytt firbent (eller fjærkledt) familiemedlem. På denne måten hjelper du noen som virkelig trenger det, fremfor å støtte oppdrett av enda flere dyr i en verden der alt for mange allerede mangler et trygt og godt hjem.

rgntyj
Det finnes til enhver tid langt flere familedyr enn det er hjem til i Norge. Noen av de hjemløse dyrene er heldige og ender opp i gode hjem.

Det er flere måter å adoptere et dyr på. Finn.no, og grupper på Facebook er ofte brukte kanaler privatpersoner bruker for å omplassere dyr.

Ved å adoptere et omplasseringsdyr kan du bidra til å redusere antallet hjemløse dyr.

NOAH oppfordrer spesielt til å adoptere dyr fra organisasjoner som  jobber med å omplassere dyr til nye eiere. Det kan være dyr som eier av ulike årsaker ikke kan ta vare på lenger, dyr som har blitt funnet hjemløse ute, dyr som har blitt dumpet, eller dyr som har blitt fratatt eiere etter mishandling eller vanskjøtsel. Velger du å ta til deg et dyr via en omplasseringsorganisasjon, hjelper du ikke bare det dyret du tar med hjem, men også det dyret som overtar den ledige plassen på hjelpesenteret eller i fosterhjemmet. DU kan rett og slett redde liv ved å adoptere et dyr fra en hjelpeorganisasjon!

I tillegg til å velge adopsjon fremfor å støtte avl av familiedyr, er det viktigste en kan gjøre for å få ned antall hjemløse dyr å sterilisere/kastrere dyrene sine. ID-merking er også viktig, da bortkomne dyr enkelt kan spores tilbake til eier istedenfor at de tar opp plass på et omplasseringssenter hvis de blir funnet, og kanskje omplasseres til et hjem – mens det egentlige hjemmet fortsatt leter forgjeves etter dyret sitt. NOAH vil også understreke det store behovet for å ta imot dyr som allerede er voksne og gjerne litt eldre – disse dyrene trenger gode hjem i minst like stor grad som kattunger og hundevalper.

Organisasjoner som driver omplassering av dyr

Nedenfor finner du en oversikt over et utvalg organisasjoner som arbeider med omplassering av dyr. Har du tips om en organisasjon som burde stå på denne lista? Send en e-post til support@dyrsrettigheter.no

NOAH – for dyrs rettigheter

NOAH driver normalt ikke med omplassering, men av og til har vi aksjoner som også innebærer å finne gode hjem til dyr vi i spesifikke tilfeller. I 2016 gjennomførte NOAH to aksjoner som begge involverte å finne hjem til et stort antall katter. I den ene aksjonen har Mattilsynet i Gudbrandsdalen spurt NOAH om hjelp med å omplassere et større antall vanskeligstilte katter hvor eier har fått pålegg om å redusere dyreholdet. I det andre prosjektet har vi fanget inn og kastrert en utelevende «kattekoloni» for å etablere et omsorgsprogram. Les mer om NOAHs katteprosjekt.

Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn

Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn, eller Dyrenes Hus som de også kaller seg, er en omplasseringsorganisasjon for katter som holder til i Haslum i Bærum.

Mange hundre katter bor i omplasseringssentre rundt i landet, og venter på en ny start på livet i nytt hjem.
Mange hundre katter bor i omplasseringssentre rundt i landet, og venter på en ny start på livet i nytt hjem.

Foreningen for Omplassering av Dyr

Foreningen for Omplassering av Dyr (FOD) er en organisasjon som omplasserer hunder og katter. FOD driver FOD-gården på Klemetsrud utenfor Oslo, der det til enhver tid bor mellom 20 og 30 dyr av hvert slag som venter på nye hjem.
Mange hundre katter bor i omplasseringssentre rundt i landet, og venter på en ny start på livet i nytt hjem.

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med en lang rekke lokallag. De omplasserer mange katter, men også andre typer dyr som kaniner og hunder. Se oversikt over alle lokallagene her.

Mange er klar over det store antallet hjemløse katter i Norge. Men det er også et stort antall andre dyr som trenger et hjem. Her er to av de mange kaninene Dyrebeskyttelsen Norge har hjulpet.
Mange er klar over det store antallet hjemløse katter i Norge. Men det er også et stort antall andre dyr som trenger et hjem. Her er to av de mange kaninene Dyrebeskyttelsen Norge har hjulpet.

Potespor i hjertet

Potespor i hjertet er en liten organisasjon med særlig fokus på rehabilitering og omplassering av vanskeligstilte katter som er født ute og ikke sosialisert med mennesker.

Redd Dyra Telemark

Redd Dyra Telemark er en omplasseringsorganisasjon for katter som holder til i Trommedalen i Skien.

Kattens Vern (Bergen)

Kattens Vern er en omplasseringsorganisasjon for katter, som holder til i Fyllingsdalen i Bergen.

Kattens Vern – Nordmøre og Møre & Romsdal

Kattens Vern – Nordmøre og Møre&Romsdal er en omplasseringsorganisasjon for katter som holder til i Molde.

Bakgårdskatt

Bakgårdskatt er en omplasseringsorganisasjon for katter i Trondheim.

Vurderer du å kjøpe hest? Da har du mulighet til å redde en av de svært mange hestene i Norge som trenger nye hjem!
Vurderer du å skaffe deg hest? Da har du mulighet til å redde en av de svært mange hestene i Norge som trenger nye hjem!

Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim

Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim er en omplasseringsorganisasjon for katter. De holder til på Smistad i Trondheim.

Viksemarkas Venner

Viksemarkas Venner er en organisasjon som jobber for å støtte driften av Viksemarka Hestegård, et omsorgssenter for hester og andre dyr i Haugesund. Det er til enhver tid flere hester på gården som søker etter nye hjem. De omplasserer også hunder.

Dyrenes Beskytter Kristiansand

Dyrenes Beskytter Kristiansand er en omplasseringsorganisasjon for katter i Kristiansand.

Dyrenes Beskytter Aust-Agder

Dyrenes Beskytter Aust-Agder er en omplasseringsorganisasjon for katter i Aust-Agder.

Nesoddkatten – hjemløshjelpen

Nesoddkatten er en liten organisasjon som bidrar til å kastrere, ID-merke, og redde hjemløse katter på Nesodden.

4everHome Adopsjon og Omplassering

4everHome er en frivillig organisasjon for omplassering av hunder. Startet i 2016, og har base i Tønsberg.

Gårdsdyr

Ønsker du å redde et eller flere dyr fra livet i kjøtt-, egg- eller melkeindustrien? Eller adoptere et av de mange dyrene som «destrueres» når de ikke lenger produserer nok til å være lønnsomme? NOAH kontaktes jevnlig av mennesker som ønsker å redde gårsdyr og gi de et godt liv. Spesielt blir vi ofte kontaktet om høner. Når høner ikke lenger legger mange nok egg til å være lønnsomme blir de «destruerte» – gasset ihjel.

NOAH anbefaler alle som ønsker å redde noen av disse hønene og har mulighet til å gi dem et godt liv videre å ta kontakt med en eggprodusent i området sitt, og spørre om de kan ta kontakt neste gang høner skal destrueres, og at en da kan komme og hente noen av dyrene. De fleste bønder synes nok det er positivt at dyrene får leve videre i gode hjem. De sparer i tillegg utgifter ved å gi bort hønene fremfor å avlive dem – så her er det gode muligheter til å inngå en avtale. Noen kjøper også dyr fri fra slakt, som er en mulighet til å adoptere dyr som bønder taper penger på å gi bort.

Tekst....
Har du mulighet, kan du også ta til deg dyr som har blitt utnyttet i matindustrien, og gi dem en verdifull sjanse til en ny og bedre start på livet.

Ønsker du å adoptere gårdsdyr, men vet ikke hvordan? NOAH har en liste over mennesker som ønsker å bli oppringt dersom NOAH får meldinger om gårdsdyr som trenger hjem. Send en mail til support@dyrsrettigheter.no og fortell litt om deg selv hvis du ønsker å stå på denne lista. Vær klar over at NOAH sjeldent kommer over gårdsdyr til omplassering. Prøv gjerne å kontakte bønder/slakterier på egenhånd selv om du står på lista.

Adoptere dyr fra utlandet?

NOAH blir titt og ofte kontaktet av nordmenn som har vært på reise, eller studieopphold i utlandet, og forelsket seg i en firbent venn. Tidligere har det vært lov til å adoptere dyr fra utlandet, men fra og med 2018 valgte Mattilsynet å forby dette. Man må nå kunne dokumentere at man har bodd sammen med dyret i opprinnelseslandet i minimum 6 måneder, før man kan ta med seg dyret til Norge. I tillegg gjelder de samme restriksjonene som tidligere med tanke på vaksinering, pass m.m Les mer om reglementet på Mattilsynets nettsider.

NOAH har forståelse for at mange reagerer på et slikt forbud, som stiller hjelpetrengende dyr i en enda vanskeligere situasjon. NOAH protesterte da forbudet kom, fordi vi mener det er både faglig og juridisk uklart, ubegrunnet diskriminerende, og at et slikt forbud gir et meget dårlig signal der man stigmatiserer hjelpearbeid for dyr til forskjell fra annen – kommersielt eller bruksmessig drevet – import av dyr. Les mer om nei til importforbud av gatehunder.

På grunn av dette forbudet er det derfor ikke lenger mulig å hjelpe dyr i utlandet ved å adoptere dem, men, man kan fortsatt hjelpe ved å være frivillig når man er på reise, være fosterhjem under studieopphold i utlandet, kontakte organisasjoner i utlandet før man skal på ferie, og f.eks samle inn utstyr, leker og mat til dyrene, som man kan ta med seg på reisen og donere.

En av NOAHs «kontorhunder», Alma, ble adoptert til Norge fra Ungarn i 2017.

Man kan også støtte utenlandske hjelpeorganisasjoner som jobber for hjemløse dyr. Hvis du vil støtte en organisasjon er det viktig å velge en du stoler på – både med tanke på hvordan de driver organisasjonen og med på hvilket verdisyn organisasjonen har. Sett deg godt inn i organisasjonens arbeid, søk på nettet, og ta gjerne kontakt med andre nordmenn som har adoptert gjennom samme organisasjon, eller støtter organisasjonen, for å høre deres erfaringer.

Kjenner du noen som snakker om å utvide familien med en nytt, firbent eller fjærkledt familiemedlem? Husk å anbefale adopsjon – og del gjerne denne artikkelen med dem! 

Støtt NOAHs arbeid for dyrene! Bli medlem i NOAH!