Høysesong for dumping av dyr


katt
I paragraf 14 av Dyrevelferdsloven står det eksplisitt at dumping av dyr er ulovlig. Til tross for dette er det mange som velger å dumpe sine kjæledyr, og sommerferien er dyredumpingens høytid.

Ikke ting

Hver sommer opplever organisasjonene som tar imot hjemløse dyr et rush av dyr som kommer inn fordi deres eiere ikke vil ta ansvar for de lenger. I tillegg kommer det inn sak etter sak der dyr, særlig katter, har blitt forlatt i hjelpeløs tilstand. Til tross den populære myten om at katter kan overlates til seg selv, klarer domestiserte dyr seg dårlig alene i norsk natur. Disse dyrene lider ofte og dør av sult, tørste og overoppheting.

Ikke bare forlates dyr i en sårbar og hjelpeløs tilstand, mange dyr etterlates også under horrible forhold. Det blir særlig funnet katter og kattunger i esker, døde og levende, stående ute. I mange tilfeller har kattunger også blitt funnet kastet i søppelkasser. Dette er tydelige brudd på dyrevelferdsloven, da det er ulovlig å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. I tillegg vitner det til en betydelig mangel på respekt for dyr og deres liv og velvære. Dyr er ikke ting man kan kvitte seg med når man ikke vil ha de lenger! Som dyreeier er man forpliktet til å sørge for at ens dyr har gode liv så lenge de lever.

Kattunger dumpes

I tillegg til at folk reiser fra dyrene sine når de skal på ferie, er sommeren også tiden for kattunger. Det at mange ikke sterieliserer/kastrerer kattene sine er årsak til at mange kattunger fødes uten eiere som er villige til å ta vare på dem. For mange av disse blir dumping – med eller uten mor – deres triste skjebne. Selv om en katteeier ønsker kattunger, oppfordrer NOAH alltid til å sterilisere/kastrere kattene sine, da det allerede finnes et svært høyt antall katter som trenger gode hjem. Les mer om hvorfor NOAH oppfordrer til adopsjon av dyr her: http://www.dyrsrettigheter.no/kjaeledyrindustri/ikke-kjop-men-adopter/

Øke respekten for dyr

I tillegg til katter utsettes også hunder, kaniner og andre dyr for dumping. Det at folk skal på ferie er kun katalysatoren som trigger den årlige massedumpingen, kjernen til problemet ligger i at dyr tilskrives for lite verdi i dagens samfunn. Dyr ses ikke på som individer som man har forpliktet seg til, og det er derfor lav terskel for mange å dumpe sine kjæledyr. NOAH jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt dyrs rettigheter, og øke verdien dyr har i det norske samfunn. Hvert år anmelder også NOAH en rekke tilfeller av dumping av dyr, og kjemper for at disse lovbruddene blir tatt på alvor og at de ansvarlige blir stilt til ansvar.