Hjelp oss i kampen for ny hundelov


Visste du at dagens hundelov fratar hunder og deres eiere rettsvern, og helt vanlige hunder risikerer avliving for normal hundeadferd?

Da hundeloven kom i starten av 2004 var NOAH raskt ute med å påpeke at rettsvernet til hund og eier var for svakt, og siden den tid har vi sett altfor mange tilfeller hvor loven har blitt anvendt urimelig. I tillegg til politisk engasjement for lovendring, har NOAH arrangert to store markeringer for ny hundelov (se bilder fra markeringen i 2018 her), og vært en tydelig forkjemper for hunder og hundeiere.

I over 15 år har vi hjulpet mange fortvilede hundeiere som har kontaktet oss etter at hundene deres har blitt krevet avlivet av grunner som er vanskelige å forstå. Blant annet var NOAH partshjelper og fikk kjørt saken til hunden Bob hele veien til høyesterett i 2017. Om du eller noen du kjenner har en hund som er rammet av hundeloven vil vi gjerne høre om din sak, skriv gjerne til oss på support@dyrsrettigheter.no.

Enig i at vi trenger en ny hundelov hvor hunders rettssikkerhet står i fokus?

Bli fast månedsgiver og støtt oss i arbeidet:

For et år siden ble ansvaret for hundeloven overført til Landbruks- og matdepartementet, og før jul deltok NOAH på innspillsmøte til gjennomgang hundeloven. I disse dager jobber departementet med å gå gjennom alle innspill, før de vil ta en vurdering på det videre arbeidet. NOAH følger prosessen nøye, og presser på for rask og positiv utvikling!

Vi gir oss ikke før vi har en ny hundelov med sterkt dyrevelferdsfokus, men vi trenger din hjelp!

Bli medlem og støtt oss i arbeidet: