Hjelp oss i kampen for ny hundelov

Alt for mange hunder har mistet livet på grunn av dagens hundelov. Hundeloven kommer på høring over sommeren, og NOAH jobber aktivt for en ny hundelov basert på kunnskap og hensyn til dyr - vi kan ikke la flere hunder dø unødig!

Da hundeloven kom i starten av 2004 var NOAH raskt ute med å påpeke at rettsvernet til hund og eier var for svakt, og siden den tid har vi sett altfor mange tilfeller hvor loven har blitt anvendt urimelig. I tillegg til politisk engasjement for lovendring, har NOAH arrangert to store markeringer for ny hundelov (se bilder fra markeringen i 2018 her), og vært en tydelig forkjemper for hunder og hundeiere.

NOAH har også brukt mye tid på å hjelpe enkeltkunder som har vært ofre for hundeloven. I flere tilfeller har hunder blitt truet med avliving bare fordi de har prøvd å hilse på mennesker ved f.eks. å hoppe opp. I  noen tilfeller har hunder mistet livet på grunn av slike situasjoner. Er det slik vi vil ha det?

Vi kan ikke la flere hunder dø unødig! Bli medlem i NOAH!

Ofre for hundeloven

I over 15 år har vi hjulpet mange fortvilede hundeiere som har kontaktet oss etter at hundene deres har blitt krevet avlivet av grunner som er vanskelige å forstå. Her er noen eksempler på hunder som NOAH har engasjert seg for:

Hunden Bob ble dømt til døden fordi en tilfeldig passerende politipatrulje mente han så «skummel» ut – selv om han aldri hadde bitt noen, og scoret lavest mulig på aggresjon i profesjonell adferdstest. I denne saken var NOAH partshjelper og fikk kjørt saken hele veien til høyesterett i 2017. Selv om Bob ble dømt til døden, ble han tatt fra politiet og fikk leve videre.

Unghunden Quercus var så uheldig å komme opp i en situasjon med en like uheldig sau – de ble surret sammen i et strømgjerde, og sauen ble bitt. På grunn av dette ble Quercus dømt til døden. I to år kjempet hundens eier for at han skulle få leve, men eieren fikk ikke engang sagt farvel til hunden før han ble avlivet.

Loke, en stor hund som ble brukt som besøkshund, ble dømt til døden i lagmannsretten. Loke hadde beklagelig nok kommet bort fra eier, løp bort til en annen hannhund, hvorpå eieren av denne legger Loke i bakken og hans hund biter Loke bak. I basketaket mellom hundene biter Loke armen til han som holder ham nede, og løper så hjem. Politiet sier først i vedtak at de vurderer omplassering, da de ikke har noe å utsette på Lokes adferd i seg selv. Men vedtaket omgjøres til avliving.

En liten Yourkshire terrier-blanding fikk et avlivingsvedtak på seg i 2015, fordi den hadde stått i egen hage og bjeffet. Anmelder bodde i nabolaget og var politimann. NOAH bidro til å påpeke formelle saksbehandlingsfeil, og saken ble derfor heldigvis trukket.

En annen hund havnet uforskyldt midt i en alvorlig slosskamp mellom to menn i leiligheten der hunden bodde. Den ene mannen, som er fremmed for hunden, faller over hunden, som biter i refleks før den raskt slipper og rømmer. Hunden eies av kjæresten til den ene mannen, og blir avlivet selv om den var offer for en voldelig situasjon.

Hva skjer med hundeloven nå?

Etter at NOAH hadde overbevist justiskomiteen på Stortinget om at endring av loven var nødvendig, hadde vi møter med og sendte innspill til Justisdepartementet som påbegynte arbeidet. I mars 2019 ble ansvaret for hundeloven overført til Landbruks- og matdepartementet, og før julen 2019 deltok NOAH på innspillsmøte til gjennomgang hundeloven, og sendte inn grundig skriftlig innspill. Landbruksdepartementet sier at de nå arbeider med ny lov som kommer på høring over sommeren. NOAH følger prosessen nøye, og presser på for rask og positiv utvikling!

Om du eller noen du kjenner har en hund som er rammet av hundeloven vil vi gjerne høre om din sak, skriv gjerne til oss på support@dyrsrettigheter.no.

Vi gir oss ikke før vi har en ny hundelov med sterkt dyrevelferdsfokus, men vi trenger din hjelp! Bli medlem i NOAH!