Redd “Sandybell” og “Bambi”!


To tidligere gatehunder fra Romania står i fare for å miste livet, etter at Mattilsynet varslet vedtak om avliving. Hundene er veterinærundersøkt og friske, men Mattilsynet varsler likevel avliving. – Tragisk prinsipprytteri, mener NOAH: Nå trenger Sandybell og Bambi din hjelp!

Ulovlig formidling av gatehunder

Sandybell og Bambi – hundene som trues av Mattilsynet.

Eieren av Sandybell og Bambi har reddet mange tidligere gatehunder ved å ta dem til Norge og finne nye hjem til dem. Nå er ikke den praksisen lovlig lenger, hundene må ha en eier før de forlater hjemlandet. Dette er en følge av Mattilsynets presisering av regelverket for kommersiell innførsel av dyr, som også gjelder ved videreformidling av hunder til omplassering, selv om dette ikke utføres kommersielt. Det kan være lett å misforstå dette regelverket, da de som bruker mye tid og penger på å redde hjemløse hunder og finne nye hjem til dem, naturlig nok ikke tenker på dette som kommersiell virksomhet. Disse hundene er innført etter reglene for ikke-kommersiell innførsel. For dette må nå to hunder kanskje bøte med livet. Hundene har pass og papirer i orden, har fått påkrevde vaksiner og behandlinger, og har tatt en rekke prøver etter at de kom til Norge, uten at noen smittestoff eller parasitter er påvist etter det NOAH har fått opplyst. Likevel varsler Mattilsynet avliving med begrunnelse i helsefare. Hjelp til å protestere mot Mattilsynets uforholdsmessige prinsipprytteri – se nederst i saken.

Straffet for hjelpearbeid

Bambi i sitt norske hjem.

Eieren av Sandybell og Bambi straffes hardt for sitt engasjement for hjemløse hunder. Etter at hun tok hjem Sandybell og Bambi, som ble reddet fra gata og vokste opp på et shelter i Romania, har hun fått tre vedtak om forflytningsforbud fra Mattilsynet. En forespørsel om å få adoptere hundene selv ble avslått, likeens en forespørsel om å få returnere dem til Romania. Og nylig kom sjokkmeldingen, der Mattilsynet varslet vedtak om avliving. Dette er et knusende slag for eieren, som nå kjemper en hard kamp for hundene som hun har tatt til Norge for å gi et bedre liv.

Gatehundene trenger reell hjelp

Hver dag fanges et stort antall hunder inn på gata av hundefangere og bringes til offentlige mottak, der de systematisk utryddes med sult og vanstell. Bare i Romania sitter over 40.000 hunder i slike mottak, der dyrevernorganisasjoner må kjempe for å få adgang noen timer eller dager i uka for å gi hundene mat og vann. Bl.a. på grunn av regelverk i sheltrene, finnes det for disse hundene ofte bare en vei ut av lidelsen – adopsjon.

En hund i offentlig hunde-mottak i Romania. Denne hunden er også adoptert til Norge.

Når Mattilsynet ber folk om å hjelpe hundene i hjemlandet i stedet for å adoptere, tyder det på at de ikke kjenner til forholdene fullt ut. NOAH mener også at det viktigste arbeidet for å løse problematikk rundt hjemløse dyr må løses lokalt: Hundene på gata kan man hjelpe gjennom penger til mat og sterilisering. Men hundene i de offentlige mottakene, der myndighetene er ansvarlige for mishandlingen, kan man ofte bare hjelpe gjennom adopsjon kombinert med press på de aktuelle myndighetene.

Inntil problemet med hjemløse dyr blir løst ved hjelp av formeringskontroll og holdningsskapende kampanjer som tar problemet med hjemløshet ved roten, bør flere typer hjelpearbeid for hjemløse dyr støttes. Norske myndigheter bør bidra til dette arbeidet ved å øve press på andre lands myndigheter, og ved å utarbeide retningslinjer for sikker adopsjon, ikke ved å motarbeide de som prøver å hjelpe.

Forenkla regelverk, men forverra problemer

Slik kan en kennel for hjemløse dyr i Øst-Europa se ut.

Bakgrunnen for problemene som har oppstått er det forenkla regelverket for innførsel av dyr som er regulert og harmonisert innenfor EØS-området, og som ble gjort gjeldende for Norge fra 1. januar 2012. Dette regelverket har gjort det enklere å adoptere utenlandske gatehunder, da det nå kreves kun 21 dager “karantene” etter rabiesvaksine. Behandlingen mot revens lille bendelorm er den samme. Det er likevel verdt å nevne at de fleste omplasseringsorganisasjoner NOAH kjenner til har selvpåførte strengere regler – bl.a. forebyggende behandling mot hjerteorm og flått, og vaksine mot flere sykdommer.

Etter funn av tungeorm, hjerteorm og brunflått hos tre gatehunder fra Romania, har Mattilsynet gått hardt ut mot importen og prøvd å stoppe den. Media har presentert sensasjonsoppslag om gatehunder som kommer til Norge med “dødssmitte”, noe som har ført til en generell frykt for gatehunder, reaksjoner mot eierne, utestenging fra hundemiljø, etc. NOAH har kritisert Mattilsynet for denne fremstillingen, da den ikke er vitenskaplig holdbar: Det fornuftige ville være å innføre ytterligere krav til forebyggende behandling, og ikke minst informere om at de aktuelle smittestoffene både kan innføres på annet vis enn via hunder og at tilfellene det er tale om ikke innebærer reell fare for mennesker.

Fakta druknet i skremsler

Mattilsynet og media informerte om at tungeorm kan smitte fra hund til menneske, at den er ufarlig men vanskelig å bli kvitt, og derfor vanligvis må fjernes kirurgisk. Det kom ikke frem at for å bli hovedvert for parasitten og få plager, må mennesker smittes gjennom inntak av rått eller dårlig behandlet kjøtt og innvoller fra infiserte dyr. Ingen publiserte informasjon om at hunden som fikk påvist tungeorm ble behandlet med vanlige parasittmidler – drontal, panacur og interceptor – og ble friskmeldt av veterinær etter det.

Hjerteorm smitter ikke i vårt klima og er bare et problem for den angrepne hunden, og brunflått overlever kun innendørs i Norge, og kan komme med all innførsel og tilbakeførsel av hunder, foruten med reisende i bagasjen. Den er blitt påvist i Norge før, og ble da antatt å ha kommet med trekkfugler. Et annet dokumentert tilfelle i Skandinavia ble flåtten innført på barns leker etter en ferietur.

NOAH anerkjenner viktigheten av å hindre smittespredning. Men dette må gjøres med fornuft og omtanke for enkeltindivider – ikke ved hets og skremsler.

Mattilsynet informerte også  at hundene fra Romania var innførte med ugyldige pass, og dette ble også sagt på møte med NOAH. NOAH har imidlertid i ettertid fått opplysninger om at EU har bekreftet at passene er gyldige og må godkjennes

Protester

Bambi lever nå et godt liv. Ved å protestere til Mattilsynet kan vi bidra til at hun får beholde det.

Det finnes ikke lovhjemmel for å avlive friske hunder som har god velferd. NOAH har allerede for flere uker siden vært i møte med Mattilsynet og tok da bl.a. opp de tidligere gatehundenes sak: Med Mattilsynets fokus på potensiell smitte, var NOAH redd at hensynet til enkeltdyrene ville bli skadelidende. NOAH fokuserte spesielt på at Mattilsynet heller må skjerpe inn kravene til behandling/forebygging enn å stigmatisere en viss gruppe hundeeiere som tross alt har fulgt regler og hatt ønske om å hjelpe dyr. NOAH presiserte også at tillitt til Mattilsynet i denne saken avhenger av at de ikke gjør vedtak om avliving av friske dyr eller dyr som kan behandles. Mattilsynet svarte da at dette ville de ikke gjøre. Dessverre har de nå snudd. Myndighetene må vise at dyrs egenverdi, som er nedfelt i dyrevelferdsloven, har betydning i praksis – og at dyr ikke skal straffes for at Mattilsynet har vært uklare eller misfornøyde med egne regler.

NOAH ber publikum fortelle Mattilsynet at det ikke er akseptabelt å avlive friske hunder fordi eieren fulgte feil regelverk. Fortell at det ikke er akseptabelt å ta livet av dyr for å statuere et eksempel. Be om at Sandybell og Bambi får leve og oppleve det gode livet som var tiltenkt dem, og at de får bli hos sin eier.

Skriv til Mattilsynet og de aktuelle saksbehandlerne – Wenche Aamodt Furuseth, Malin Johansen og Idar H. Aalmen, ved regionkontoret for Hedmark og Oppland – husk at høflige og saklige henvendelser får størst positiv effekt for dyrene:

postmottak@mattilsynet.no
weafu@mattilsynet.no
maljo@mattilsynet.no
idar.h.aalmen@mattilsynet.no