Hesten


Intervju med Stefan Forsman

av Camilla Andersson og Siri Martinsen

Stefan Forsman driver utstrakt kursvirksomhet om hesters natur og hvordan menneske og hest best mulig kan leve sammen. Han er mannen bak ”natural horsemanship” i Norden. ”Natural horsemanship” handler om å skape et naturlig forhold mellom hest og menneske. For å oppnå dette må man forstå hvordan hesten tenker, dens språk og hva som er dens naturlige adferd. Først når man forstår hesten kan man ta hensyn til den.

– Jeg vil gå så langt som til å si at på tross av at vi oppfører oss som idioter overfor hestene går det av og til bra. Det går ikke bra fordi vi oppfører oss slik vi bør, sier Stefan Forsman. Han trener hester på utradisjonelt vis, han snakker hestens språk og hestene forstår.

– I starten drev jeg med hest på den tradisjonelle måten, men etter hvert begynte jeg å sette spørsmålstegn ved måten vi behandlet hesten på. Tidligere hadde jeg som de fleste andre antatt at det var rett da alle andre gjorde det slik.

Forsman mener at det er gamle vaner og lite kunnskap som gjør at hester behandles dårlig i menneskesamfunnet.
– Det er tradisjon å gjøre slik og slik med hesten. Det er enklere, og det krever lite eller ingen kunnskap. Et eksempel er dem som vil få kontroll over hesten ved bruk av bitt. Etter at hesten er rykket i munnen et utall ganger blir den immun, og stadig hardere metoder trengs, skarpere bitt og lignende. Jeg har sett hester med hull i munnen etter bitt. Slikt løser ikke problemet, det hindrer det bare i å komme for tydelig til overflaten. Det er unnskyldende når folk ikke vet bedre. Men det er ingen unnskyldning når en vet at det finnes andre metoder, men likevel fortsetter å behandle hesten dårlig.

Også penger er en viktig grunn til at hester blir behandlet dårlig.
– På travbanen er hesten bare en pengemaskin. Det viktige er om den spiller inn penger og pokaler. Etikk og moral forsvinner. Det er det ikke plass til. Det er helt galt. Hesten skal alltid være en kamerat. Er han det, følger han deg. En harmonisk hest kan gå fri.

Forsman mener at en kan forstå hesten dersom en er villig til å studere dens adferd.
Da jeg begynte å tenke at vi behandlet hestene galt, følte jeg meg ganske alene. Det var ingen å spørre. Det fantes heller ikke bøker om hestens adferd og behov. Jeg har derfor måttet lære selv, uten noen til å veilede meg. Det gikk i stor grad på intuisjon. Man må studere hestens adferd og stille seg spørsmålet; hvorfor skjer dette? En må tørre å åpne øynene og se. Det er ikke snakk om kompliserte svar, det hele er ganske enkelt. I praksis handler det om timing, feeling og kunnskap. En må gjøre det som kreves, og ikke mer.

Noe av hemmeligheten bak Forsmans suksess med hester ligger nok i hans syn på hesten.
– Det som interesserer meg er å være ett med hesten. En kan ”bruke” hesten til noe praktisk, det viktige er da holdningen: hesten må sees på som en arbeidskamerat, den må ikke misbrukes.

I tillegg til at svært mange hester viser unormal atferd, er det også mye sykdom blant hester. Også dette har sammenheng med måten mennesker tvinger dem til å leve.
– De fleste hester i dag lever fjernt fra sitt naturlige miljø. Dette fører til at hestene blir både syke og frustrerte. Det er f.eks. vanskelig å finne en hest i dag som ikke er halt. Jeg bodde i Amerika en periode på et sted der hestene levde svært fritt. Det var kun et gjerde mot sør, i andre retninger kunne de gå så langt de ville. Hestene gikk ute hele døgnet, og de var aldri syke.

I sin karriere som hestetrener kurerte Forsman mange hester, men selv ble han utbrent.
– Jeg ble som regel brukt som siste utvei, når alt annet var utprøvd. Jeg fikk alltid de mest ekstreme tilfellene. Dette gjorde at jeg ble tvunget til også selv å gå til ekstreme metoder for å redde hestens liv. Jeg la for eksempel en hest i bakken og bandt føttene, for så å vinne tillit når hesten var forsvarsløs. Når hesten etter en tid hos meg endelig er kommet i harmoni, tar en del dem tilbake til ”tradisjonelle” trenere. Det kan være forsvarlig å bruke ekstreme metoder på ekstreme hester. Men det blir meningsløst når hesten etter at den er blitt bra settes tilbake til miljøet som gjorde den ekstrem.
Dette viser at mange bare ønsker en rask ”fiks”. De tenker bare på pengene. De er for late eller bekvemmelige til å tenke på hesten. Dette gjorde meg selvsagt svært frustrert. Jeg ble etter hvert utbrent og havnet til slutt på sykehus. Jeg har derfor sluttet å trene hester, nå driver jeg kurs for å trene mennesker.

Forsman forteller videre hva mennesket må vite om hesten for å kunne være et flokkmedlem.
– For at en hest skal trives i menneskets selskap er det viktig å kjenne dens behov, og gjøre sitt beste for at den får tilfredsstilt dem. Det er viktig å sikre at hesten får være med artsfrender, de er tross alt flokkdyr. Videre trenger en hest ømhet og kjærlighet, disiplin og rett mat. Hester i det fri spiser gjerne halve døgnet eller mer. I stallen fôres de ofte en eller to ganger om dagen. Dette kan føre til problemer; hestens hjerne sier ”fyll magen”, men det er ingenting å spise. Dette kan føre til at hester spiser på seg selv.

Til sist gir Forsman noen råd om hvordan vi kan gi hesten et fullverdig liv.
– Alt vi gjør er misbruk av hesten, selv når den har 1000 mål og lever i flokk, og har et tilnærmet fritt liv. Men en må velge mellom to onder; selv ikke min måte er som å leve fritt på sletten, men skal hesten leve med mennesker er min måte den beste. En må ta så mye hensyn til hesten som overhodet mulig. Den må få gå i flokk, den må få gå i skogen, den må ha noe å gjøre, den må ha fri tilgang på høy og vann. Det gjelder å lære seg å leve i harmoni med naturen. Vi kan ikke lenger leve mot naturen – da går det galt, det er det samme med hester.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2000.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.