Trenger du å finne et nytt hjem til familiedyret ditt?


Befinner du deg i en situasjon hvor du må finne et nytt hjem til familiedyret ditt? Vi har samlet noen råd vi håper vil hjelpe!

Når man skaffer seg et dyr påtar man seg ansvar som varer hele dyrets liv. Men, i noen tilfeller kan det dessverre være sånn at man av forskjellige grunner står i en situasjon der man ikke lenger er i stand til å ha dette ansvaret. Da er man pliktet til å sørge for at dyret får et nytt og godt hjem. Å måtte finne et nytt hjem til familiedyret sitt vil for de fleste oppleves som svært tungt. I den forbindelse vil vi gjerne komme med noen råd.

Familiedyr knytter som regel sterke bånd til familiene sine, og det er viktig å ta i betraktning at en flytting kan være belastende for dyret. Vurder derfor først om du kan tilrettelegge for familiedyret ditt ved å gjøre noen endringer i egen hverdag, istedenfor å omplassere det.  Samtidig vil dyret også selvsagt få nye relasjoner og bli glad i den nye familien sin dersom du finner bra mennesker til å adoptere, og omplassering til et godt hjem er helt klart bedre enn at dyret lever i en situasjon hvor det f.eks ikke får nok utfoldelse. Det kan være mange årsaker til at man befinner seg i en situasjon hvor man må finne et nytt hjem til familiedyret sitt – enten det er sykdom eller andre livskriser. Noen ganger er omplassering det beste for dyret, mens situasjonen noen ganger kan løses på andre måter slik at dyret fortsatt er en del av familien.

Atferdsmessige årsaker

Har ditt familiedyr hatt en endring i atferd? Da er det viktig å huske at endring i atferd hos dyret kan ha sammenheng med smerter eller sykdom, og det første man bør gjøre er å oppsøke en veterinær for helsesjekk!

Det hender dyr blir omplassert av atferdsmessige årsaker. Mange atferdsmessige «problemer» kan heldigvis ofte løses med tid og tålmodighet. Gjelder det hunder finnes det f.eks mange svært dyktige atferdskonsulenter som kan hjelpe til med utfordringene man måtte ha, og å ta imot hjelp kan bidra til at omplassering ikke lenger er nødvendig. Alle som skaffer seg hund bør vurdere kurs, og både nye, og «gamle» hundeiere kan ha nytte av å gå på kurs for å lære gode, positive teknikker for trening med hunden!

Katter kan reagere på endringer de oppfatter som negative med ulik adferd som mennesker definerer som «problemer». Tenk over om du tar nok hensyn til dyret. Også katter trenger oppmerksomhet, og trenger å føle seg som en del av familien – selv om de ofte fremstår som «individualister».

Hvis du vurderer å omplassere dyret ditt fordi dyret oppfører seg «annerledes» eller «uønsket», tenk først over om du oppfører deg annerledes mot dyret, om du er mer stresset eller avvisende, og om det er mulig å tilrettelegge for dyret slik at det får det bedre i hjemmet. Dersom et gammelt dyr plutselig mistrives i sitt hjem fordi et nytt dyr er innlemmet i familien, vil NOAH sterkt oppfordre til ikke å omplassere det «gamle» dyret, men isteden erkjenne at det ikke er så lett å føle seg truet i eget hjem og at dyret ditt trenger ro og å være sikker på at du fortsatt er like glad i det. Det første du bør gjøre er å sørge for at det «gamle» dyret føler seg trygg på at det aldri vil bli «skjøvet ut» av flokken, og gi det mye oppmerksomhet. Vedvarer problemet mellom dyrene, er det det nye dyret som bør få et nytt, godt hjem.

Er tiden et problem?

Er du i en situasjon hvor tiden ikke lenger strekker til? Hva med å undersøke muligheten for å finne et godt hjem som kan fungere som «bonusfamilie» for dyret? Dette er en fin løsning for mange, som gjør at man fremdeles kan beholde dyret – men dyret får flere relasjoner som det har glede av og flere mennesker som bruker tid med dyret. Det er selvfølgelig viktig at man finner rett person, og at man blir godt kjent med dem før man overlater dyret til andre. Her kan det lønne seg å skrive en kontrakt.

Hvordan gå frem ved omplassering?

I denne artikkelen har vi samlet en oversikt over flere organisasjoner som driver med omplassering av dyr. Kanskje du finner en organisasjon på listen som du vil henvende deg til? Våre venner på FOD-gården har f.eks. også mulighet til «fjernomplassering», som innebærer at dyret fremdeles bor hjemme hos deg, mens FOD annonserer familiedyret på nettsiden sin, og hjelper deg med å finne et godt hjem.

Mange dyr finner nye hjem via Finn.no. Om man velger å benytte seg av Finn.no, er det viktig å besøke det potensielle hjemmet, gjerne flere ganger, slik at både du og dyret kan lære å kjenne de nye eierne. Man bør absolutt ha en «prøvetid» på noen uker, før man bestemmer seg for å omplassere. Vi vil også tipse om å alltid skrive kontrakt. En kontrakt kan f.eks inneholde et vilkår om at familiedyret skal leveres tilbake til deg, dersom det nye hjemmet ikke fungerer. Det er viktig å sikre seg at dyret ikke plutselig avlives eller leveres videre til et hjem som ikke er egnet. Med mindre dyr som f.eks. gnagere, er det svært viktig å søte for at det ikke er andre dyr i hjemmet som kan utgjøre en fare for ditt dyr. Selv om Finn.no kan være en kanal som når mange, vil NOAH primært anbefale samarbeid med en omplasseringsorganisasjon som har erfaring i screening av mennesker, og også vet hvordan en god kontrakt utformes.

Det beste er kanskje å annonsere i egne nettverk – via sosiale medier, spørre venner og kollegaer eller høre om du kan få sette opp en annonse hos din veterinær. Dersom du finner et nytt hjem i eget nettverk, vil du ofte allerede vite endel om det nye hjemmet. Sørg imidlertid for å følge samme rutiner med hjemmebesøk, kontrakt etc selv om du omplasserer til noen du kjenner.

Det viktigste ved omplassering er at du bruker den tiden det tar å finne et nytt godt hjem. Å prøve å finne et hjem en uke før du f.eks skal reise bort, er rett og slett uansvarlig. Det tar tid å være en ansvarlig dyreeiere – også i omplasseringsprosessen.

Forbudt å dumpe dyr

Dumping av dyr er kriminelt, men vi ser dessverre flere slike tilfeller hvert år, spesielt i forkant av ferier. NOAH anmelder saker hvor dyr blir overlatt til seg selv, og alle som ser noen velge denne «løsningen» bør melde fra. Dumping er straffbart, og fører til store lidelser. Dyrene fortjener at vi sørger for at de får gode hjem og får leve lange, trygge liv.

NOAH jobber for alle dyrs rettigheter – vil du støtte arbeidet?

Bli fast månedsgiver: