Vurderer du å omplassere dyret ditt?

Befinner du deg i en situasjon hvor du må finne et nytt hjem til familiedyret ditt? Vi har samlet noen råd om omplassering vi håper vil hjelpe!

Når man skaffer seg et dyr påtar man seg ansvar som varer hele dyrets liv. Men, noen ganger kan uforutsette ting skje. Noen ganger skyldes det er sykdom eller andre livskriser. Plutselig står man i en situasjon der man ikke lenger er i stand til å ha ansvar for et dyr. Da er man pliktet til å sørge for at dyret får et nytt og godt hjem.

Omplassere på grunn av atferdsmessige årsaker

Har ditt dyret ditt endret adferd? Da er det viktig å huske at endring i atferd hos dyret kan ha sammenheng med smerter eller sykdom. Det første man bør gjøre ved endret adferd er å oppsøke en veterinær for helsesjekk.

Noen ganger blir omplassering aktuelt av atferdsmessige årsaker. Men mange atferdsmessige «problemer» kan heldigvis ofte løses med tid og tålmodighet. Gjelder det hunder finnes det f.eks mange svært dyktige atferdskonsulenter som kan hjelpe til med utfordringene man måtte ha. Å oppsøke hjelp kan bidra til at omplassering ikke lenger er nødvendig. Alle som skaffer seg hund bør vurdere kurs. Både nye, og «gamle» hundeiere kan ha nytte av å gå på kurs for å lære!

Katter kan reagere på endringer de oppfatter som negative med ulik adferd som mennesker definerer som «problemer». Kan katten være stresset? Får den nok stimuli? Tenk over om du tar nok hensyn til dyret i hverdagen. Også katter trenger oppmerksomhet, og trenger å føle seg som en del av familien – selv om de ofte fremstår som «individualister».

Har problemene oppstått etter at et nytt dyr er introdusert i familien?

Dersom et eldre dyr plutselig endrer adferd og mistrives fordi et nytt dyr er innlemmet i familien, vil NOAH sterkt oppfordre til ikke å omplassere det «gamle» dyret. I isteden bør man erkjenne at det ikke er så lett å føle seg truet i eget hjem og at dyret ditt trenger tid til å vende seg til fremmede dyr. Det første du bør gjøre er å sørge for at det «gamle» dyret føler seg trygg på at det aldri vil bli «skjøvet ut» av flokken, og gi det mye oppmerksomhet.

en gammel hund hviler hodet på eieren sin
Eldre dyr har ofte endrede behov. Å introdusere et nytt dyr i familier kan være belastende for en gammel hund eller katt.

Vedvarer problemet mellom dyrene, er det det nye dyret som bør få et nytt, godt hjem. Kjæledyr knytter som regel sterke bånd til familiene sine. Det er viktig å ta i betraktning at en omplassering kan være belastende for dyret. Et eldre dyr er ofte vanskeligere å omplassere, og vil gjerne ha større behov for å leve i kjente omgivelser.

Er tiden et problem?

Er du i en situasjon hvor tiden ikke lenger strekker til? Hva med å undersøke muligheten for å finne et godt hjem som kan fungere som «bonusfamilie» for dyret? Et avlastningshjem er en fin løsning for mange, som gjør at man fremdeles kan beholde dyret – men dyret får flere relasjoner som det har glede av og flere mennesker som bruker tid med dyret. Avlastningshjem er gjerne mest relevant for hunder. Det er viktig at man finner rett person, og at man blir godt kjent før man overlater dyret til andre. Her kan det lønne seg å skrive en kontrakt.

Hvordan gå frem om man velger å omplassere?

I denne artikkelen har vi samlet en oversikt over flere organisasjoner som driver med omplassering av dyr. Kanskje du finner en organisasjon på listen som du vil henvende deg til? FOD-gården har f.eks. også mulighet til «fjernomplassering». Dette innebærer at dyret fremdeles bor hjemme hos deg, mens FOD hjelper deg med å finne et godt hjem. Det kan være lurt å søke hjelp hos en erfaren organisasjoner når man skal omplassere. Organisasjonene har erfaring med screening av nye hjem, og hvordan en god kontrakt bør utformes.

en katt ligger i armene til en person
Velger man å omplassere via tjenester som Finn.no bør både du og dyret ditt bli godt kjent med det nye hjemmet før man bestemmer seg.

Mange dyr omplasseres via Finn.no, eller grupper på Facebook. Om man velger å benytte seg av Finn.no, eller sosiale medier er det viktig å besøke det potensielle hjemmet slik at både du og dyret kan lære å kjenne de nye eierne. Man bør absolutt ha en «prøvetid» på noen uker, før man bestemmer seg for å omplassere. Vi vil også tipse om å alltid skrive kontrakt. En kontrakt kan f.eks inneholde et vilkår om at familiedyret skal leveres tilbake til deg, dersom det nye hjemmet ikke fungerer. Det er viktig å sikre seg at dyret ikke plutselig avlives eller leveres videre til et hjem som ikke er egnet.

Forbudt å dumpe dyr

Det viktigste ved omplassering er at du bruker den tiden det tar å finne et nytt godt hjem. Å prøve å finne et hjem en uke før du f.eks skal reise bort, er rett og slett uansvarlig. Det tar tid å være en ansvarlig dyreeiere – også i omplasseringsprosessen.

Dumping av dyr er kriminelt, men vi ser dessverre flere slike tilfeller hvert år, spesielt i forkant av ferier. NOAH anmelder saker hvor dyr blir overlatt til seg selv, og alle som ser noen velge denne «løsningen» bør melde fra. Dumping er straffbart, og fører til store lidelser. Dyrene fortjener at vi sørger for at de får gode hjem og får leve lange, trygge liv.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.