Familiedyrene fortjener bedre!


NOAH frykter økt pågang av hjemløse dyr og dumping av dyr etter impulskjøp av dyr tidligere i år. “Koronaeffekten”, hvor folk skaffet seg dyr fordi de var hjemmeværende uten å tenke på at livssituasjonen kan endre seg igjen, er en høyst reell fare.

Årlig dumpes og etterlates mange familiedyr i hjelpeløs tilstand. Det er straffbart, og et alvorlig problem når man ikke tar ansvar for familiedyret sitt. Kaniner som dumpes på en holme i skjærgården for å «klare seg selv», ender som regel med å sulte i hjel eller tas av rovdyr. Kattunger som dumpes i søppelkasser, eller forlates innestengt i pappesker i veikanten har minimal sjanse til å overleve. NOAH mener disse dyrene fortjener bedre!

Dumping av dyr bryter med dyrevelferdsloven, og vitner i tillegg om en betydelig mangel på respekt for dyrene, og for deres liv. Kjernen til problemet ligger i at dyr tilskrives for lite verdi og at hvem som helst kan drive avl av dyreunger. NOAH jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt dyrs rettigheter, og øke verdien dyr har i det norske samfunn. Hvert år anmelder også NOAH en rekke tilfeller av dumping av dyr, og kjemper for at disse lovbruddene blir tatt på alvor og at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Nå kjemper NOAH også for regler for avl, slik at familiedyr ikke skal masseproduseres uten tanke på deres fremtid. Dyr er ikke ting man kan kvitte seg med når man ikke vil ha de lenger!

Støtt NOAHs arbeid for dyrs rettsvern:
Bli medlem i dag!

NOAH jobber for dyrepoliti og dyrs rettsvern

NOAH har i mange år anmeldt dyremishandling, og tidlig i dette arbeidet så våre jurister at svært mange saker ble henlagt, og at vold mot dyr ikke ble tatt på alvor. Allerede for over 10 år siden sendte NOAH ut brev til alle landets politidistrikt og lennsmannskontor om viktigheten av å ta kriminalitet mot dyr på alvor. I 2011 intensiverte vi vårt politiske arbeid for å få på plass en prøveordning med dyrepoliti, og fikk gjennomslag for dette da den første enheten ble etablert i Trøndelag i 2015. Du kan lese mer om NOAHs arbeid for dyrepoliti her. Å få på plass et landsdekkende dyrepoliti er et svært viktig steg i arbeidet for dyrenes rettsvern, og er nødvendig for å vise at Norge tar kriminalitet mot dyr på alvor. Med hjelp fra alle våre medlemmer står vi sterkere i kampen for dyrenes rettsvern, og er et skritt nærmere å få på plass et permanent, landsdekkende dyrepoliti.

NOAH arbeider for å heve dyrs status i samfunnet

Parallelt med arbeidet for dyrepoliti og dyrenes rettsvern arbeider NOAH med samfunnets holdninger til dyr. Vi har kommet en lang vei siden NOAH ble dannet i 1989. Da NOAH startet, var til og med politiets omtale av dyremishandling i mediene med på å bagatellisere lovbruddene enn å forhindre dem. Grov vold kunne risikere å karakteriseres som «guttestreker», og mediene var sjelden kritisk til denne fremstillingen. Gjennom omfattende holdningsskapende arbeid har NOAH bidratt til å øke dyrenes status i samfunnet, og endre hvordan vi som samfunn behandler dyrene.

NOAH har arbeidet i over 30 år for å styrke dyrenes rettigheter og for å få respekt, og kunnskap om dyr inn i lovverket. Da den nye dyrevelferdsloven kom i 2010 fikk NOAH blant annet gjennomslag for at dyrs «egenverdi» skulle inn i lovverket. Ved å stadfeste at dyr har «egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker» har man løftet dyrenes rettstatus, men juridisk sett er dyr fortsatt «gjenstander» og menneskers eiendom. Derfor jobber NOAH for å bedre dyrs status gjennom lovendringer, og gjennom holdningsskapende arbeid.

Flere viktige kampsaker står nå på NOAHs agenda for å hindre at dyr fortsatt behandles som «ting» man kan bruke og kaste: Straffene for vanskjøtsel og dyremishandling må heves. Norge må få forskrifter om avl av familiedyr, som setter krav slik at ikke hvem som helst kan avle frem stadig flere dyreunger som ender som hjemløse. Dyrs egenverdi må fastsettes i Grunnloven. NOAH jobber nå hardt for å få disse og flere krav inn i politiske programmer, og på den politiske agendaen. Dyrs status som ”ting” og ”eiendom” må til syvende og sist endres, og jo flere vi er som arbeider for dyrene, jo sterkere står vi! Du kan lese mer om NOAHs arbeid for dyrs rettsvern og status her.

Støtt NOAHs arbeid for respekt for alle dyr:

Bli medlem i dag!