Avgjørelsen er endelig kommet: Majlo får leve!


Amstaffen Majlo har snart vært på kennel i et helt år, og etter en lang kamp og et stort engasjement som innebærer en stadig voksende facebookgruppe, underskriftskampanje og en demonstrasjon foran Trondheim Tinghus er det nå endelig bestemt at Majlo får leve.

2 år gamle Majlo – en fredelig og velfungerende familiehund – ble i februar 2009 konfiskert av politiet og plassert i kennel på et hemmelig sted i landet. Bakgrunnen for politiets aksjon var at Majlo tilhører den forbudte rasen amstaff. Eierne var ukjente med det norske forbudet mot denne rasen da de flyttet til Norge fra Sverige, der rasen er tillatt. Selv om de ønsket å ta med Majlo ut av landet – noe loven åpner for – vedtok politiet avliving, en beslutning som ble opprettholdt av Politidirektoratet.

I august ble Majlos sak behandlet av tingretten, der Politidirektoratets avlivingsvedtak ble opphevet og Majlo på visse vilkår fikk tillatelse til å forlate landet. Men Politidirektoratet anket avgjørelsen og stod fast ved at Majlo skulle avlives. Saken ble tatt videre til Lagmannsretten og Majlos familie vant igjen. Politiet meldte deretter at de muligens skulle anke igjen, og Majlo ble sittende på kennel og vente på avgjørelsen. Nå er den endelige avgjørelsen om Majlos skjebne blitt tatt. Politiet har valgt å ikke ta saken videre og Majlo får leve.

Lang ventetid for Majlo

Foto: privat.

I nesten et år har Majlo blitt holdt i forvaring, mens saken hans har vært til behandling – først hos Politidirektoratet, deretter i tingretten – og nå i lagmannsretten. Majlos eiere har ikke sett hunden sin siden politiet aksjonerte. Politiet har krevd 4000 kroner for å organisere et møte med Majlo, noe som har blitt for mye å betale, i tillegg til de 2000 kroner de har betalt i uka for kenneloppholdet. En anmodning til politiet om å utlevere et datert bilde av Majlo for å få bekreftelse på at han lever og har det etter forholdene bra, ble avvist av politiet.

Majlo har aldri skadet noen, og politiets egen adferdstest viser at han har godt lynne. Politidirektoratet har gjennom denne saken vist at de ønsker å bruke avliving som virkemiddel uansett omstendigheter, uten hensyn verken til hund eller hundeeiere, og heller ikke til de sterke reaksjonene denne saken har vekt.  De kjører en knallhard linje – der prinsippene er det eneste som teller, til tross for at loven soleklart åpner for å vise skjønn og hensyn.

Tilliten til politiet som forvaltere av lovverket svekkes alvorlig når folk opplever at politiet velger den mest inngripende fremgangsmåten, enda loven åpner for smidighet, og når politiet gir en sak som ikke dreier seg om overlagt kriminalitet og som heller ikke utgjør noen trussel for samfunnet, høy prioritet, samtidig som alvorlig kriminalitet nedprioriteres med begrunnelse i ressursmangel.

Sterkt engasjement

Majlos støttegruppe på facebook har over 50.000 medlemmer fra inn- og utland, og et opprop på Facebook har fått 5677 underskrifter. NOAHs internasjonale kampanje har samlet inn flere tusen underskrifter. Mennesker fra alle kanter av verden har kontaktet Politidirektoratet og Justisdepartementet og bedt om frigivelse av Majlo. Saken har vekt stor oppmerksomhet, og har blant annet gitt opphav til en utenlandsk gruppe som kaller seg ”Friends of Majlo”. Under demonstrasjonen ble alle underskriftene overrekt lagmannsretten, sammen med appeller fra NOAH og fra støttegruppa på Facebook.

– Nyheten om at Majlo får leve og at familien vant rettsaken kommer som en gledelig nyhet for oss og alle som har engasjert seg i denne saken, sier Jenny Rolness i NOAH.

NOAH håper saker som denne vil bli håndtert på en bedre måte av politiet og myndighetene i fremtiden.

Tirsdag, 8. desember ble det arrangert en fredelig demonstrasjon med plakater og fakler foran Trondheim Tinghus, i forbindelse med lagmannsrettens behandling av Politidirektoratets vedtak om å avlive Majlo. NOAH takker alle som har vist sin solidaritet med Majlo og familien i året som har vært.

Les mer på Adressa.no om demonstrasjonen.