Appell om å trekke anken i Majlo-saken


Politidirektoratet og Justisdepartementet besluttet mandag 24.08.09 å anke Majlo-saken til lagmannsretten. Dette innebærer at Majlo blir sittende i kennel i enda flere måneder, i påvente av lagmannsrettens avgjørelse, hvis eierne i det hele tatt orker å gå gjennom en ny runde i retten.

NOAH har gjennom brev til Politidirektoratet og Justisdepartementet først bedt dem om å avstå fra å anke, og har nå sendt nytt brev med appell om å trekke anken.

En erkjennelse av at det har gått for langt i denne saken vil ikke svekke politiets troverdighet – heller tvert imot. Tilliten til politiet som forvaltere av lovverket svekkes derimot alvorlig når folket opplever at politiet velger den mest inngripende og brutale fremgangsmåten, enda loven åpner for smidighet, og når politiet gir en sak som ikke dreier seg om overlagt kriminalitet og som heller ikke utgjør noen trussel for samfunnet, høy prioritet, samtidig som alvorlig kriminalitet nedprioriteres med begrunnelse i ressursmangel.  En tilbaketrekking av anken, og tillatelse til Monia Johansen og familien til å ta med seg hunden sin ut av Norge, slik de har ønsket i et halvt år og slik nærmere 25.000 mennesker gjennom sine underskrifter har krevd, vil derimot gjenreise noe av den tilliten som politiet har tapt gjennom denne uverdige saken.

Bli med i facebook gruppa om Majlo her.

Mer om Majlo i Dagbladet og Adresseavisen: http://www.dagbladet.no/2009/08/25/nyheter/innenriks/hunder/7803946/ http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1372461.ece