Akutt hundesykdom

Tidlig i september varslet veterinærer om dødsfall blant flere hunder i Oslo-området. Hundene hadde kommet inn med følgende symptomer: Blodig diaré, oppkast og rask svekket allmenntilstand. Siden den tid har Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottatt informasjon om lignende tilfeller også andre steder i landet. Dette skaper naturligvis alvorlige bekymringer hos mange hundeeiere, og NOAH har derfor samlet det som finnes av informasjon om saken i denne korte artikkelen. Vi gjør også oppmerksom på at Mattilsynet og Folkehelseinstituttet påpeker at de har ingen indikasjoner på at denne sykdommen smitter til mennesker.[1]

Enn så lenge oppfordrer NOAH alle hundeeiere til å følge rådene som Mattilsynet har gått ut med:

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ansamlinger av hunder bør unngås.
  • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.
  • Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.
  • Hundeeiere med syke eller døde hunder oppfordres til å ta vare på prøver av hva hunden har spist siste 14 dager om mulig, slik at man kan ta prøver av dette hvis blir nødvendig. Fôr er en av mange muligheter som undersøkes.

AniCura har laget en oversikt over klinikker i Norge som har døgnåpent eller døgnåpen vakt. Se oversikten her.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet legger ut løpende oppdateringer når de har ny informasjon å dele her og her.