Vår
innsats
er deres
håp.

Hjelp dyrene
- bli månedsgiver:

Nyheter


Resultater av vårt arbeid


I 30 år har NOAH bidratt til å øke respekten for dyr i Norge. Vi har satt dyrenes interesser på agendaen i flere politiske partier, fått gjennomslag for dyrepoliti, samarbeidet med motebransjen mot pels og fått regjeringen til å love avvikling av pelsnæringen, bidratt til forbud mot selprodukter i EU, sørget for slutt på eksotiske dyr i sirkus og forbud mot flere brutale jaktformer, og økt interessen for dyrevennlig og dyrefritt forbruk i Norge.

De vi jobber for


Dyrs evne til å oppleve gode og vonde følelser står ikke tilbake for vår egen. NOAH sprer faktabasert kunnskap om dyrs behov og evner, om hvordan de behandles i bl.a. kjøttindustri, forskning, pelsindustri og underholdning – og om hvordan vi kan hjelpe dem.

NOAHs arbeid virker. NOAH får ting gjort. NOAH jobber utrettelig for bedring av dyrs liv.

Unni Lindell

Utvalgte områder


Foto: Eirik Anzjøn/NOAH

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.