Vår
innsats
er deres
håp.

Hjelp dyrene
- bli månedsgiver:

Fortsett med


eller

Nyheter


Resultater av vårt arbeid


I over 30 år har NOAH bidratt til å øke respekten for dyr i Norge. Vi har satt dyrenes interesser på agendaen i flere politiske partier, fått gjennomslag for avvikling av pelsnæringen og opprettelse av dyrepoliti, sørget for slutt på eksotiske dyr i sirkus og forbud mot flere brutale jaktformer, bidratt til forbud mot selprodukter i EU og økt interessen for dyrevennlig og dyrefritt forbruk i Norge.

De vi jobber for


Dyrs evne til å oppleve gode og vonde følelser står ikke tilbake for vår egen. NOAH sprer faktabasert kunnskap om dyrs behov og evner, om hvordan de behandles i bl.a. kjøttindustri, forskning, pelsindustri og underholdning – og om hvordan vi kan hjelpe dem.

Jeg er så utrolig glad og takknemlig for at NOAH finnes. NOAH jobber målrettet og bra, har fått til mye, og jeg vet at de vil oppnå store ting også i fremtiden!

Hanne Sørvaag

Aktuell film


Aktuelle kampanjer


NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.