NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Innlegg: Ut i min forgif… 17. nov 2009

Innlegg: Ut i min forgifta hage

av Jenny Rolnes for NOAH – for dyrs rettigheter

Årlig brukes 120 tonn sprøytemidler i norske hager. Giftene dreper både artene de er tiltenkt og de som hageeierne ønsker å beholde. I tillegg medfører for mye kunstgjødsel at meitemarker og andre arter som lever nede i jorda dør, og jorda utarmes.

Forgiftes bladblus drepes samtidig marihøner, gulløye, blomsterfluer og andre arter som lever av bladlus. Sprøytes blomster, bærhager og frukttrær med gift drepes bier, humler og sommerfugler som bestøver plantene, og det blir mindre blomster, frukt og bær. Drepes iberiasnegler med gift, drepes også de snegleartene som spiser iberiasneglens egg. Utryddes insekter og snegler i en hage fortrenges samtidig de som livnærer seg på dem – som fugler, pinnsvin, frosker og padder, i verste fall forgiftes også de til døde. Ubalansen dette skaper medfører økt bruk av sprøytemidler og en akselerering av skadevirkningene.

Nettstedet Grønn hverdag gir nyttige tips om hvordan man kan få frodige hage- og nyttevekster uten bruk av gift, ved hjelp av samplanting, tildekking, styrking av plantenes motstandskraft, etc. – og selvfølgelig også med toleranse for at alle arter har sin plass i et økosystem.

Arter som er kunstig innført via gartnerinæringen bør vi lære oss å leve med og heller legge til rette for deres naturlige fiender, fremfor å drive en kjemisk og kynisk krigføring som også rammer andre arter. Forskning tyder på at også virvelløse dyr har smertefølelse – tenk på det neste gang du klipper en iberiasnegle i to eller strør salt over den!

Hver dag utryddes ca. 100 arter. Giftbruk i hager og landbruk er medvirkende til denne prosessen. Sprøytemidlenes skadevirkninger har vært tydelige i mange år; marihøner, sommerfugler, bier og humler er blitt sjeldne gjester i hagene våre. Forsvinner insektene vil det bli dramatisk for alt liv på jorda. Så ta vare på de små livene i hagen – de er viktige og de har livets rett!

Innlegget er trykket i Telemarksavisa.

Bli medlem