NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Ubegrunnet frykt for… 23. mar 2007

Ubegrunnet frykt for fuglemating

Kontakt i NOAH – for dyrs rettigheter:
Jenny Berg-Rolness, Tlf. 57 74 06 03, jb-r@online.no

NOAH – for dyrs rettigheter frykter at fokuset på fugleinfluensa og salmonella kan vanskeliggjøre overlevelsesmuligheten for overvintrende fugler. Mange fuglearter er avhengige av en håndsregning for å klare seg gjennom vinteren, og særlig på ettervinteren sliter mange fugler. Hele 80 % av enkelte villfuglarter kan omkomme i løpet av en hard vinter.

– Ifølge reportasjen i Drammens Tidende om barnehager som har sluttet å mate fugler, kan det virke som at det har spredd seg en uforholdsmessig frykt for fuglemating, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH. – I fjor på denne tid førte det overdrevne fokuset på fugleinfluensa til at mange sluttet å mate fugler, til tross for at det ikke finnes noen eksempler i verden på at fugleinfluensa er blitt overført fra villfugler til mennesker. Fugleinfluensa er et problem knyttet til den globale fjørfeindustrien, og det har aldri vært noen risiko ved å mate fugler.

– Nå er det salmonellafrykt som får barnehager til å slutte med fuglemating. Det er forståelig at barnehager må være ekstra påpasselige, men med enkle hygieneråd bør de kunne fortsette matingen. Ved å holde det rent på fuglebrett og i frøautomater og samtidig sørge for god håndhygiene, og gjerne også etablere foringsplassen i utkanten av barnas lekeområde, bør man kunne glede både fugler og barn med en matingsplass. Fuglemating i barnehager er god og holdningsskapende aktivitet, som det bør oppmuntres til, da det lærer barn å ta hensyn til dyr og natur. Det er trist hvis barn skal lære i barnehagen at fugler er sykdomsinfiserte. Det er de jo ikke, så lenge vi passer på å ikke forgifte dem med muggent for.

NOAH viser til at den viktigste smittevegen for salmonella er via næringsmidler, særlig fjørfeprodukt. I 2005 ble det meldt om 1484 tilfeller av salmonellasmittede i Norge, hvorav 80 % fikk smitten i utlandet. Til sammenligning smittes 20 – 40 mennesker av småfugler på årsbasis.

– Man bør holde salmonella-fokuset der det hører hjemme, og ikke problematiser en så naturlig og grunnleggende positiv aktivitet som fuglemating. Hygiene er selvfølgelig viktig på alle områder, også i forhold til fuglemating, og ikke minst av hensyn til fuglene selv. Men ved å følge enkle hygieneråd kan man legge til rette for et rikt fugleliv i nærmiljøet, til glede for både fugler og folk, avslutter Jenny Berg-Rolness i NOAH.

Bli medlem