NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Til kamp for de siste… 18. jan 2007

Til kamp for de siste fjellrevene

Pressekontakter:
Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter, tlf. 95 94 44 99
Jenny Berg-Rolness, tlf. 57 74 06 03

Fjellrevfamiliene på Finse er i fare, etter at DNA-tester har påvist innblanding av gener fra oppdrettsrev. Direktoratet for Naturforvaltning skal avgjøre revenes skjebne i de kommende ukene, men de har allerede uttalt at de vil skyte alle rever som ikke har ”ekte gener”. Nå mobiliserer NOAH – for dyrs rettigheter til kamp for de siste fjellrevene.

– Det dreier seg om et ekstremt natursyn, hvor «rene gener» er viktigere enn enkeltindividenes rettigheter. Det er fullstendig uetisk og respektløst å drepe dyr i naturen på bakgrunn av geninnblanding, sier Siri Martinsen i NOAH.

– I følge flere zoologer er fjellrevene på Finse blant de som har klart seg best og som har klart å fø opp sine valpekull, og dette tyder på at innblandingen av gener ikke har hatt en negativ effekt for disse dyrene. Den «rene rase», som enkelte norske forskere forsøker å fremheve i fjellrevbestanden, kan i dette tilfellet føre til at man går et skritt nærmere utryddelse av arten i Norge. NOAH mener at jakt på denne sterkt truede arten må karakteriseres som miljøkriminalitet. Flere fjellrever er allerede drept etter innfanging og DNA-testing, sier Martinsen.

Fjellreven er Norges mest truede pattedyr, med bare 50 – 100 individer igjen i Nord-Norge. Bevisst utskyting av fjellrevfamiliene på Finse vil utrydde arten fra Sør-Norge og undergrave forsøket på å bygge opp en levedyktig bestand totalt sett. Dette handler både om fjellrevens fremtid i Norge og om enkeltindividenes rettigheter.

– Fjellreven har vært jaktet på randen av utryddelse, og nå står den siste resten av bestanden i fare som følge av ekstreme oppfatninger innen forvaltningen. Det norske folk må reagere før det er for sent for fjellrevene på Finse, og med dem kanskje fjellreven som art, sier Martinsen, og oppfordrer folk til å gå inn på NOAHs nettside og delta i kampanjen for å redde fjellrevene på Finse.

Kilder:
Zoologiprofessor Harald Kryvi: «Tragisk å skyte revene»;http://www.aftenposten.no/viten/article1572921.ece
Zoologiprofessor Petter Larsson: «Skrinlegg skyting»;http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1579985.ece
Trues med skyting:http://www.aftenposten.no/dyr/article1572249.ece

Bli medlem