NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Skadefelling av fiskemåk… 17. nov 2008

Skadefelling av fiskemåker

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har tatt klagene fra NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Ornitologisk Forening på skadefelling av fiskemåser i Gaupne til følge.

Både NOAH og Norsk Ornitologisk Forening sendte klage til Luster kommune etter at kommunen vedtok å gi fellingsløyve av hekkende fiskemåker i Gaupne sentrum. NOAH skrev i sin klage at en slik jakt er både etisk og økologisk forkastelig, da jakta også kunne ha betydning for en sjøfuglart som allerede sliter med å få fram unger. NOAH bad om at skadefellingen ble øyeblikkelig stanset i påvente av resultatet av behandlingen av klagen og ba Fylkesmannen om å gripe inn. Fylkesmannen har nå stanset jakta.

– En gledelig nyhet, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH. – Det vil spare livet til mange fugler og kanskje virke forebyggende på andre skadefellingsløyver i fylket.

Bli medlem