NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Pressemelding: Dyretrage… 30. jan 2012

Pressemelding: Dyretragedier vil bli følgene av ny forskrift – NOAH varsler anmeldelse

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gjort framlegg om jaktstart 1. september for hjort.  Dette er i strid med dyrevelferdsloven og vil føre til omfattende tragedier.  NOAH varsler anmeldelse dersom dette går gjennom.

Dyrevelferdslovens § 14 slår fast at det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.  Det er denne lovbestemmelsen, samt kravet om at de skal beskyttes mot unødige påkjenninger, DN bryter med når de vil fremskynde jakta og dermed sette enda flere kalver i hjelpeløs tilstand.

Det er allerede et stort problem at mange kalver etterlates morløse i jakta.  Forsinka kalvingstid er en direkte følge av jakta, ved at kalver som vokser opp morløse kommer seint i brunst og gjerne kalver på seinsommeren og høsten.  Kalvene etter disse kollene vil ikke følge mora når jakta starter, og dermed ha stor risiko for å bli etterlatt morløse.  De vil da sulte ihjel, men oftere vil skrikene deres etter mora påkalle rev og rovfugl.

– Når DN vil fremskynde jakta med 10 dager, forverres denne situasjonen, og enda flere kalver vil gå en pinefull død i møte, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

NOAH har også fått støtte i kritikken fra uventet hold:

– Vi er blitt kontaktet av jegere som er opprørte over framlegget til DN, og som selv har opplevd å skyte koller med melk i juret.  Når et økende antall kalver blir morløse vil det bli flere små, svake dyr som vil omkomme i harde vintrer.  Det er uakseptabelt at DN går inn for å forverre denne situasjonen.  Like uakseptabelt er det at Mattilsynet, som skal ivareta dyrevelferden, ikke har kommentert saken, sier Martinsen.

– At et slikt lovforslag kan gå gjennom nesten uten motstand, og uten at forvalterne av dyrevelferdsloven reagerer, er uakseptabelt.  De lovene som er fastsatt skal følges, også av viltforvaltningen.  Når de ignorere dyrenes mest grunnleggende rettigheter må vi reagere.  Det vil vi kunne gjøre i form av en anmeldelse dersom framlegget om tidlig jaktstart på hjort vedtas av DN, avslutter Martinsen.

Bli medlem