NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Politianmelder jaktblad… 22. nov 2006

Politianmelder jaktblad for jegerkonkurranse

Dyrevernorganisasjonen NOAH mener jaktkonkurranser er lovstridige. Nå politianmelder de Se og Hør-forlagets jaktblad Jeger, hund & våpen for å premiere Norges beste revejegere.

Jakta på rødrev pågår for fullt over hele landet. Se og Hør-forlagets jaktblad har i mange år delt ut rause premier til den jegeren som skyter flest rever i løpet av en jaktsesong. Men også skytteren som får den tyngste rødreven på kornet får heder og ære – samt et haglgevær til en verdi av 9000 kroner i premie av bladet.

Også i mange av Norges Jeger og Fiskerforbunds (NJFF) lokallag har rovviltkonkurranser lange tradisjoner. Hurdal Jeger- og fiskerforbund har satt opp en vandrepokal til den som feller mest rovvilt på foreningens terreng, og en reveskrott gir flest poeng. Det er grunneieren Mathiesen Eidsvold Værk som står bak jakt-trofeet.

– Klare lovbrudd

Denne praksisen har fått flere dyrevernorganisasjoner til å se rødt: – Dyrevernorganisasjonen NOAH anmeldte i går redaktøren i Jeger, hund & våpen og Hurdal JFF til politiet.

– Skuddpremier i form av materielle verdier er, slik NOAH ser det, klare lovbrudd. Og ved henvendelse til Direktoratet forNaturforvaltning (DN) får vi medhold i dette. Det er uhørt at jegerforeningene bevisst bryter loven på denne måten, og bygger opp under troféjakt-holdninger, sier NOAH-leder Siri Martinsen.

I anmeldelsen viser NOAH til viltlovens § 51 om skuddpremier, som slår fast at slike premier bare kan fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkesmannen, eller den som i samråd med direktoratet gir fullmakt.

Deler ut reve-pins

I anmeldelsen skriver NOAH at Hurdal JFF har, for å få ned bestanden av jaktbart rovvilt og dermed øke jegernes utbytte, lyst ut en konkurranse der den som skyter flest rovvilt en sesong får et «napp» i pokalen. Tre «napp» premieres med at jegeren får pokalen til odel og eie.

I anmeldelsen av Se og Hørs jaktblad framholder NOAH at alle som melder inn skutt eller fanget rev får Jeger, hund & våpens reve-pin. Blant de innsendte bidragene trekker så bladet ut en vinner som får dekket alle utgifter til å stoppe ut en rev.

Også i forrige jaktsesong utlovet Jeger, hund & våpen premier for tyngste og flest drepte rever.

Krever godkjennelse

Rådgiver Per Erik Sigstadstø i Direktoratet for naturforvaltning (DN) opplyser at enhver ytelse i form av verdi blir i prinsippet å regne som skuddpremie, og vil dermed kreve godkjennelse av fylkesmannen.

– Direktoratet anser derfor konkurranse-jakt, der målet er å drepe flest mulig rovvilt og der premien er pokal eller ytelse av økonomisk verdi, for å være lovstridig så lenge den ikke er godkjent av fylkesmannen, sier Sigstadstø til Nationen.

Saken er hentet fra Nationen

Bli medlem