NOAH logo
Forsiden > Ville dyr

Ville dyr

13 mar. 2012: Ville dyr »

Hå kommune skal i formannskapesmøte 14. mars ta stilling til om skuddpremie på kråker skal videreføres for en ny toårs-periode. NOAH - for dyrs rettigheter har sendt et innspill der det vises til dokumentasjon som tyder på at vipebestandens tilbakegangs ikke skyldes kråker, men derimot det intensive jordbruket. Les mer »

6 mar. 2012: Ville dyr »

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) anmeldes av NOAH- for dyrs rettigheter for å bryte dyrevelferdslovens bestemmelser i fastsettingen av nye jakttidsforskrifter. Les mer »

30 jan. 2012: Ville dyr »

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gjort framlegg om jaktstart 1. september for hjort. Dette er i strid med dyrevelferdsloven og vil føre til omfattende tragedier. NOAH varsler anmeldelse dersom dette går gjennom. Les mer »

1 des. 2011: Ville dyr »

I år diskuterte stortingspolitikerne rovdyr igjen. Et nytt forlik måtte til - men dessverre var det ikke rovdyrenes beste som sto på agendaen. Les mer »

2 nov. 2011: Ville dyr »

Snart blir det avgjort om det skal tillates en prøveordning med buejakt i Norge. Dyrene trenger DIN hjelp for å hindre at de blir utsatt for større lidelser. Les mer »

28 sep. 2011: Ville dyr »

NOAH mener det er behov for å se nærmere på hvilke treningsmetoder som benyttes på hunder under jakthundkurs. Les mer »

10 jun. 2011: Ville dyr »

Jorunn Bergflødt tok på grotesk måte livet av tre stålormer som var kommet inn i huset hennes på Re. Først klipte hun dem i to, og deretter helte hun varmt vann over dem. Les mer »

29 mar. 2011: Ville dyr »

Revunge, rev. NOAH mener at skuddpremie er en foreldet og svært uheldig praksis som bør avskaffes. Les mer »

19 mar. 2011: Ville dyr »

Tykk olje. Foto: NOAH I en rekke andre land er vasking av oljetilsølte fugler en selvfølgelig del av oljevernberedskapen. I Norge er avliving standardreaksjonen. NOAH reagerer. Les mer »

17 jan. 2011: Ville dyr »

NOAH har anmeldt Nordfjord folkehøgskole for å drive ulovlig fangst av kråker. 26. desember 2010 ble det oppdaget en felle med 20-25 kråker i nærheten av skolen. Les mer »

5 okt. 2010: Ville dyr »

Først henla politiet sak om pinnsvin som ble påtent i Stavanger i sommer, men NOAH påklaget henleggelsen og oversendte tips som var kommet inn etter utlysning av dusør. Dette gav resultat, og saken er nå oppklart og vil få følger. Les mer »

22 sep. 2010: Ville dyr »

NOAH er kritisk til den utbredte jaktforherligelsen i media, der reportasjer gir en ensidig positiv fremstilling av jakt. Etiske problem knyttet til jakta – som skadeskyting, stress for dyrene, jakt på dyr i flukt og oppsplitting av familiegrupper, som bl.a. fører til morløse kalver og mordyr som mister kalvene sine – bør være en del [...] Les mer »

7 jul. 2010: Ville dyr »

Odd Børretzens vise ”Jeg hater måker”, er blitt brukt og misbrukt av personer og grupper som ønsker å spre hat til måker. Men Odd Børretzen selv har ingen ønske om å skade måkene – verken verbalt eller fysisk. Les mer »

24 feb. 2010: Ville dyr »

Ærfugl bader i Langesund. Foto: NOAH 31. juli 2009 var Full City-ulykken et faktum, og debatten om rehabilitering av oljeskadde dyr ble for første gang i Norge brakt opp på høyeste politiske nivå. Les mer »

24 feb. 2010: Ville dyr »

31. juli 2009 skjedde det igjen! Atter et lasteskip går på grunn og lekker ut tonnevis av tungolje. Denne gangen var det Langesund og området rundt som ble hardest rammet. Les mer »

24 feb. 2010: Ville dyr »

På nytt ble tema oljesøl og oljeskadet fugl aktualisert da FullCity havarerte på Telemarkskysten siste dag i juli i år. Les mer »

22 nov. 2009: Ville dyr »

Mange mennesker finner det etisk forkastelig å drepe dyr i den perioden de strever med å bringe fram neste generasjon. Av den grunn har de fleste kommuner en restriktiv holdning til skadefelling. Les mer »

17 nov. 2009: Ville dyr »

Årlig brukes 120 tonn sprøytemidler i norske hager. Giftene dreper både artene de er tiltenkt og de som hageeierne ønsker å beholde. Les mer »

17 nov. 2009: Ville dyr »

Innlegg: Det er ikke greit å være måser. Vi har langt på veg ødelagt næringsgrunnlaget deres i havet som følge av overfiske, og når fuglene trekker til byer og innland for å søke overlevelse på avfall, skapes en urettferdig hets mot dem. Les mer »

17 nov. 2009: Ville dyr »

Det blir stadig færre av dem. Hettemåke, krykkje og sildemåke er rødlistet, og fiskemåka har hatt kraftig tilbakegang siden 1970-tallet. Overfiske og miljøgifter gjør sjøfuglenes fremtid usikker. Les mer »