NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Oljevernøvelse uten… 13. jun 2008

Oljevernøvelse uten beredskap for oljeskadde fugler

Oljevernforeningen NOFO har de siste par dagene gjennomført en oljevernøvelse på Friggfeltet – 100.000 liter olje er sluppet ut for å teste nytt utstyr. http://www.nrk.no/nyheter/1.5977491

NOAH stiller spørsmål ved hvordan slike årlige oljevernøvelser kan gjennomføres uten at det kobles inn beredskap for sjøfuglene som rammes. NOAH mener ellers at man bør konsentrere beredskapen om de akutte oljesølene som skjer fra tid til annen, i stedet for å tilføre naturen ytterligere skade gjennom øvelser.

Det er også grunn til å stille et stort spørsmål ved tidspunktet for øvelsen, som er lagt til fuglenes hekketid.

– Man godtar at 20 fugler skades og drepes i en slik aksjon. Hvordan kan man godta et slikt offer, når man vet hvilke lidelser oljesøl innebærer, og hvorfor stilles det ikke krav om en beredskap for fuglene som tilsøles? Det er ellers et paradoks at oljestaten ikke har noen form for beredskap for oljeskadde dyr, men overlater dette arbeidet til frivillige.

Bli medlem