NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Oljekatastrofen utenfor… 31. jul 2009

Oljekatastrofen utenfor Langesund: – Tid for rehabilitering!

I kjølvannet av oljekatastrofen utenfor Langesund oppfordrer NOAH – for dyrs rettigheter myndighetene til å samarbeide om dannelse av beredskapsgruppe for oljeskadd sjøfugl, og ikke gå i gang med overilet nedskyting av fugler som kan ha sjanse til redning.

– Skyting, som var standard-reaksjonen tidligere, er negativt også fordi det skremmer fuglene, slik at de blir spredt og dermed vanskeligere å fange inn.  Skånsom innfanging og profesjonell behandling kan redde mange av disse fuglene, hvis beredskapen kommer raskt i gang, og dette bør det offentlige legge til rette for, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

En rekke europeiske land, som England, Belgia og Frankrike, har god beredskap for oljeskadd fugl, mens det i Norge så langt hovedsakelig har vært frivillige med begrensede ressurser og kapasitet som har stått for beredskapen.

– NOAH vet at engasjementet for å redde oljeskadde ville dyr er stort blant befolkning så vel som i ulike miljø- og dyrevernorganisasjoner, og det har vært flere samarbeidsprosjekter mellom de ulike organisasjonene i forbindelse med utslipp de siste årene. Alle som har vært involvert i slikt arbeid i Norge ser et skrikende behov for at myndighetene kommer på banen og anerkjenner rask tilrettelegging for rehabilitering av oljeskade dyr som et viktig og naturlig ledd av beredskapen. NOAH og andre organisasjoner har arbeidet for dette også utenom ulykkene – men nå når vi igjen står midt oppe i en krise håper vi at myndighetene tar rehabiliteringsbehovet på alvor, sier Martinsen.

Kompetansen innen rehabilitering av sjøfugl og andre dyr med oljeskader har økt over de siste tiårene, og erfaringer fra internasjonale redningsaksjoner viser til gode overlevelsesprosenter dersom redningsarbeidet kommer raskt igang og man bygger på erfaringer fra vellykkede prosjekter.

– Også norske veterinærer og biologer har interesse for dette, og ser viktigheten av å redde dyrs liv etter menneskeskapte forurensingskatastrofer, og kunnskap er til stede også i norske fagmiljøer. Det skorter derimot fortsatt på penger, og det må etableres et system hvor myndighetene anerkjenner rehabilitering som første-valget etter en ulykke. Langesund-ulykken kan bli en storstilt dyretragedie – men kommer det offentlige raskt igang og etablerer kontakt med frivillige organisasjoner og fagmiljøer, kan det isteden bli et eksempel på at det går an å snu en tragedie til noe positivt, og man vil forhåpentligvis kunne redde mange dyreliv, sier Siri Martinsen.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter,
v/Siri Martinsen, tlf. 959 444 99

Bli medlem