NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > NOAH underskriver Goodal… 22. nov 2005

NOAH underskriver Goodall-opprop

Jane Goodalls appell mot bruk av primater i forsøk er nå blitt et opprop underskrevet av forskere og organisasjoner verden over. Oppropet ble lansert på Fifth World Congress on Alternatives and Animal Use in Life Sciences i Berlin 22. august.

Organisasjoner som Animal Defenders International, National Anti-Vivisection Society of the UK, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, People for the Ethical Treatment of Animals, Humane Society of the United States og German Animal Welfare Society var først ute med å underskrive oppropet som lyder som følger:

Berlin Declaration
“Animal protection organisations and scientists have united to call for an end to the use of non-human primates in biomedical research and testing. We urge governments, regulators, industry, scientists and research funders worldwide to accept the need to end primate use as a legitimate and essential goal; to make achieving this goal a high priority; and work together to facilitate this. In particular, we believe there must be an immediate, internationally co-ordinated effort to bring all non-human primate experiments to an end.”

NOAH – for dyrs rettigheter har også underskrevet oppropet:

NOAH er motstander av alle dyreforsøk – alle dyr kan føle smerte og frykt, og ønsker å leve, derfor bør også alle ha rett til frihet fra overgrep. Som et skritt på veien mot aksept for alle dyrs rettigheter, skriver NOAH under på dette oppropet for apers rettigheter. Når man først bryter ned den kunstige muren mellom oss selv og de andre dyrene, ser man at våre overgrep mot alle dyr er i strid med både kunnskap og etisk utvikling, sier leder Siri Martinsen.

1. september er lansert som International Primate Day, og alle organisasjoner og forskere bes signere deklarasjonen ved å sende svar til:  pr@ad-international.org

Alle privatpersoner som vil støtte lignende opprop kan signere på sidene til The Great Ape Project.

Bli medlem