NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > NOAH protesterer mot… 17. nov 2008

NOAH protesterer mot bever-innfanging

I Skottland ble beveren utryddet på 1600-tallet. Nå ønsker Skotland å reetablere en beverstamme i landet ved å importere bevere fra Telemark. Til sammen er åtte bevere fanget inn for videre transport til Skottland.

Bevrene blir ikke sluppet direkte ut i naturen ved ankomst til Skottland, men skal oppbevares i en dyrepark i Edinbourgh for at befolkningen skal kunne gjøre seg kjent med dyrene. Beverene er altså en kurositet som i neste omgang skal bidra til å øke turismen. I Norge bedrives både safari og jakt på bever for fornøyelsens skyld.

Det går raskt å bygge opp en stor beverfamilie av få dyr. Beveren får fra to til fire under i året. I begynnelsen av forrige århundre var beveren nesten utryddet i Norge. Man regner i dag med at det er om lag 50. 000 dyr her i landet. Et av argumentene som brukes for å sende bevere til Skottland, er at dyrene ellers sannsynligvis ville ha blitt avlivet her hjemme i Norge ettersom disse bevrene oppholdt seg i et hytteområde hvor de var uønsket.

Det er uakseptabelt at de ville bevrene skal sitte i fangenskap i åtte måneder i bur på noen få kvadratmeter på grunn av dette prosjektet, som blant annet settes i verk for turismens skyld, uttalte Noah – for dyrs rettigheter til NRK radio.

Mer på NRK.

Bli medlem