NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Nei til rådyr-drap 25. jun 2004

Nei til rådyr-drap

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499

Truslene om å drepe rådyr i Drøbak, er utslag av en skremmende fremmedgjøring overfor naturen, mener NOAH – for dyrs rettigheter.

– Å drepe ville dyr som et middel mot å unngå parasittproblemer er en uetisk og feilslått politikk. Rådyr og andre skogsdyr en selvfølgelig del av vår natur, og bør få leve i fred uten å forfølges med jakt tidllig og sent. Har kommunen tenkt å skyte ned alle andre ville dyr som angripes av flått også, slik at naturen til slutt består av bare dyr under menneskets kontroll? Skytegalskapen er et trist utslag av at mennesker betrakter dyr som om de ikke hadde egenverdi, men kun var til for menneskers skyld – og dermed også kunne fjernes ved minste antydning til bryderi, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter, og legger til:

– Måten å beskytte seg mot flåttbitt på, er ikke å drepe ville dyr, men ved å bruke effektive forebyggende midler på familie-dyr som man lever sammen med, og være påpasselig med å fjerne insekter før de fester seg i huden.

– Når det gjelder klagingen på at rådyr spiser hageblomster, tyder dette på en skremmende fremmedgjøring overfor naturen. Selvsagt må rådyr kunne ferdes fritt, og selvsagt leter de etter spiselige planter. Blant fornuftige folk har det vært tradisjon å beskytte planter man ikke vil ha spist opp med egnet gjerde, og ellers plante prydvekster som ville dyr ikke liker å spise. De som derimot forlanger at ethvert dyr som våger seg inn i deres hage skal dø, lider av en farlig arrogant holdning overfor dyrelivet: Vi mennesker må innrette oss etter at vi ikke er de eneste dyr på jorden, og ikke sette våre minste ønsker over andre dyrs liv, sier Martinsen.

– NOAH oppfordrer kommunen til å ta til vettet, og innse at natur og dyr er noe man må leve med og glede seg over at man har i sin nærhet, isteden for å gripe etter geværet så fort det oppstår et reelt eller innbilt problem, avslutter Martinsen.

Bli medlem