NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Motstand mot massakre… 12. jun 2009

Motstand mot massakre av måseunger

Stavanger kommune melder at deler av Kristianlyst skole stenges og elevene permitteres, som følge av midd som de mener stammer fra ca. 30 måsereir på taket av skolen.

Deretter vil Stavanger Eiendom, via Anticimex, fjerne reirene med unger i, etter å ha søkt om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene, til tross for at ungene om få uker forlater reirene.

NOAH har imidlertid fått tilbakemelding fra Anticimex om at de vil gå inn for å vente med å fjerne reirene til ungene har forlatt dem.

– Det er positivt at Anticimex ønsker å ta hensyn til fuglene, men det gjenstår å se om helseetaten i kommunen og huseieren er av samme mening.  Det går mot skoleslutt og om noen uker kan reirene fjernes uten å skape en dyretragedie.  Det varslede hastetiltaket virker lite gjennomtenkt, og det kan ikke gjennomføres av etiske grunner, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Det er vanligvis 3 unger i hvert måsereir, og fjerning av ca. 30 reir kan dermed innebære dreping av inntil 90 unger.  Måseforeldrene har strevd med å få frem unger og skaffe nok mat til dem, en situasjon som ikke er lett med overfiske og næringssvikt i havet.  Fiskemåsen har dessuten vist stor tilbakegang i Rogaland, og arten er i ferd med å forsvinne som hekkefugl i skjærgården, noe som gir Rogaland et særlig ansvar for å ta vare på arten.

Kommunen viser til at fuglemidd er ufarlig og vanligvis bare gir kortvarig ubehag, som andre typer insektstikk.  Bare en elev er bitt av midden, som er aktiv om natten og holder seg i skjul om dagen.

– Til tross for den minimale risikoen for å bli bitt av de harmløse middene, skapes det krisestemning.  Elevene ved skolen kommer trolig til å få hundrevis av myggstikk i løpet av sommeren.  Man kan ikke unngå kontakt med insekter og smådyr, de er en naturlig del av miljøet.  Bare i en vanlig hodepute kan det være opptil 2 millioner midd.

NOAH er klar på at dreping av måseungene vil være i strid med dyrevernlovens og viltlovens bestemmelser om å ta hensyn til dyr og ikke påføre dem unødig lidelse.

– Ynglefredningen er et viktig prinsipp i viltloven – det kan ikke fravikes når det finnes andre løsninger.  Det gjør det i dette tilfellet.  Løsningen er så enkel som å vente noen uker til alle reirene er tomme.  Da kan tiltakene settes inn.

Bli medlem