NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Måselidelser og brudd… 17. nov 2008

Måselidelser og brudd på dyrevernloven

Fortvilte mennesker forteller om økende observasjoner av måser som er skadet av fiskekroker og snører. Enkelte steder har ca. 10 prosent av måsene som søker til foringsplasser fiskesnører viklet rundt beina eller kroker festet i munn og svelg.

Økningen i slike skader kan ha sammenheng med næringssvikten i havet, som tvinger måsene ut på desperat næringssøk. Etterlatt fiskeutstyr på kaier og i båter kan tiltrekke seg måser som dermed vikler seg inn i fiskesnører og skades av kroker. Det er ikke uvanlig å se måser med rester av fiskesnører surret rundt beina, eller fugler som etter store lidelser har mistet et bein av samme årsak. Mange måser biter over agn og blir hengende hjelpeløse på snøret, som i verste fall blir forsøkt røsket løs og deretter kappet. Dermed går måsene en uhyggelig langsom og pinefull død i møte.

Dyrevernloven krever at dyr ikke skal påføres unødig lidelse og at dyr i nød så langt som mulig skal hjelpes. Det vil dermed være lovstridig å kappe fiskesnøret når en fugl har bitt over agnet. Man plikter å få tak i fuglen og forsiktig fjerne kroken hvis det er mulig, eventuelt avlive hvis det er eneste utveg. Fiskeutstyr må ikke etterlates slik at fugler og andre dyr kan bli skadet. Det er også mange katter som har fått en grusom død på grunn av skjødesløst etterlatt fiskeutstyr.

Det er viktig at folk er oppmerksomme på det straffbare ved å forsettlig påføre dyr lidelser, som ved å kutte fiskesnøret når en fugl kjemper for livet i den andre enden. Man har også plikt til å avverge lidelser ved å unngå å etterlate farlig utstyr som dyr kan skade seg på.

Innlegget er hentet fra Vesterålen Online.

Bli medlem