NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Langesund-ulykken:… 2. aug 2009

Langesund-ulykken: Krever at alle fuglearter prioriteres likt og at det bevilges penger til redningsaksjon

Myndighetene fastslo lørdag at redningsarbeidet ensidig skulle rettes mot rødlista arter, mens de øvrige skulle skytes.  Dette er meningsløst og uverdig, mener NOAH.

– Det handler om å redde liv etter en menneskeskapt katastrofe, ikke om hvilke individer som er verdige å bli reddet, ut fra hvor de befinner seg på rødlista.  Det blir dessuten vanskelig å få med seg frivillige hvis de bare tillates å redde enkelte arter, og må etterlate andre i oljesølet.  Dette er en artssjåvinistisk tankerekke som myndighetene ikke kan forvente at organisasjoner eller frivillige skal følge, sier Siri Martinsen i NOAH.

Frivillige melder seg nå til NOAH og andre organisasjoner for å bistå i redningen av fugler.  Men fortsatt mangler det penger på bordet.

– NOAH har vært i kontakt med Miljøvernministeren, og selv om han naturlig nok er bekymret for dyrelivet, kunne han ikke love penger, og så langt er det ikke noe som tyder på at vaskingen av fugler blir prioritert like høyt som vaskingen av steiner og strender. Også Kyst- og fiskeriministeren har lovet at det ikke skal mangle ressurser til beredskap og opprydding, men så langt er det ikke bevilget en krone til de oljeskadde fuglene.  Myndighetene sitter på gjerdet og teller penger mens tusenvis av fugler tilgrises av olje langs kysten og det er skrikende behov for akutthjelp, sier Siri Martinsen.

Det offentlige har så langt bare gitt sin bistand til fuglene i form av ammunisjon.  Og selv om natur- og dyrevernerne er glade for at skytingen forholdsvis raskt ble avblåst, er det kritikkverdig at det ikke foreligger ressurser til det arbeidet som nå venter de frivillige organisasjonene.

– Norge som oljenasjon er moralsk forpliktet til å ha en beredskap som er fullt på høyde med andre land og som står på egne ben, slik at man ikke kaster bort dyrebar tid på å vente på bistand fra utlandet når katastrofen rammer, eller bruker dager på å bestemme seg for hva man skal gjøre. I California er det en lovfestet plikt å behandle oljeskadde dyr, uavhengig av kostnader og biologisk betydning.  I Norge teller man på knappene om man i det hele tatt skal redde noen og i såfall hvem som skal reddes og om man kan avse penger til dette.

– Om det blir kjent i utlandet at oljenasjonen Norge, som ønsker å fremstå som et foregangsland innen miljø- og dyrevern, ikke ofrer penger på sitt eget dyreliv etter en oljekatastrofe, vil dette bli en alvorlig ripe i lakken, sier Siri Martinsen.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter,
Siri Martinsen, tlf. 95 94 44 99

Bli medlem