NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Krever tiltak mot påkjør… 20. nov 2006

Krever tiltak mot påkjørsler av hjortedyr

NOAH – for dyrs rettigheter krever at det settes inn tiltak for å forebygge påkjørsler av hjortedyr på norske veger.

6200 hjortedyr ble drept i trafikken i 2005: 3800 rådyr, 1750 elg, 700 hjort og 11 villrein – i snitt 17 hjortedyr per dag. Ifølge en svensk undersøkelse går det sjelden bra med hjortedyr etter påkjørsler; 92% av elgene og 98% av rådyrene dør.

Store lidelser ligger bak disse tallene
En sak fra Firdaposten, 18.11.2006, viser de grusomme skadene og pinslene som en hjort ble påført under en påkjørsel nylig. http://www.firdaposten.no/lokale_nyheiter/article2419047.ece

Følgende sak i Nationen, 24.02.2006, viser at mange påkjørte dyr blir etterlatt lidende langs vegene, fordi bilførere ikke melder fra http://www.nationen.no/nyheter/article1969616.ece Ifølge denne artikkelen ble det ved ett tilfelle i februar i år funnet en påkjørt elgku som hadde ligget hjelpeløs i flere dager med avrevet bakbein og frambein. I et annet tilfelle ble en elg funnet i live 14 dager etter påkjørselen – både frambeina og bakbeina var kjørte over.

Det er ofte farten som dreper
Nedsatt fart på utsatte strekninger, i kombinasjon med tydelig skilting samt gjerder for å lede dyrene til mer oversiktelige krysspunkt, gjerne i kombinasjon med bruer eller underganger, er tiltak som ville gi utslag på den dystre dødsstatistikken. NOAH oppfordrer Vegdirektoratet, Statens vegvesen og de enkelte kommuner om å prioritere dette arbeidet og sette inn tiltak på utsatte strekninger.

Det haster med å avverge lidelse og død på norske veger. Styrtrike Norge har råd til en slik investering, mener NOAH – for dyrs rettigheter.

Bli medlem