NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Klage på Bærum viltnemnd… 17. nov 2008

Klage på Bærum viltnemnd for avliving av påkjørt elg med kniv

NOAH har gjennom reaksjoner fra publikum blitt gjort kjent med at Bærum Viltnemnd, høsten 2007, avlivet en trafikkskadd elg på Gamle Ringerikesvei med kniv.

Videoinnslaget fra avisa Budstikka viser at elgen sparker og vrir seg mens han stikkes og blodtappes, og at det fortsatt er liv i ham når representanten for viltnemnda fjerner seg.

Ifølge Bærum viltnemnd er dette en vanlig måte å avlive påkjørte dyr. Deres begrunnelse er at de ønsker å ivareta sikkerheten til folk når de avliver dyr innenfor tettbebygde strøk og på offentlige veger.  Samtidig avlives hjorter med våpen innenfor tettbebyggelsen når dette anses som hensiktsmessig – enten i forbindelse med at dyr har skadet seg, forvillet seg inn i boligområder eller gjør skade på menneskelig eiendom. På ulykkesstedet på Gamle Ringerikesvei var det politi til stede som kunne fjerne eventuelle tilskuere mens avlivingen pågikk, og de fleste befant seg allerede i bilene sine.  Det burde ha vært mulig å avlive elgen på en måte som bidrar til snarlig bevisstløshet, samtidig som sikkerheten ble ivaretatt.

NOAH finner det helt uakseptabelt at påkjørte dyr eller dyr som av andre grunner er så hardt skadde at de ikke klarer å flykte, blir avlivet med kniv av viltnemnder.  Dette er i strid med Dyrevernlovens hovedprinsipp; at dyr ikke skal påføres unødig lidelse. NOAH har derfor klaget inn saken og vurdere også politianmeldelse.

Bli medlem